fbpx Rapport: Økt ventetid i psykiatrien i 2021 Hopp til hovedinnhold

Rapport: Økt ventetid i psykiatrien i 2021

Flere pasienter fikk hjelp på norske sykehus i fjor, mens ventetiden gikk ned sammenliknet med året før. Samtidig økte ventetiden i psykisk helsevern.

Rundt to millioner pasienter mottok i fjor behandling ved somatiske sykehus, altså sykehus som behandler fysiske plager og sykdommer, viser tall som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Helsedirektoratet.

Fem prosent fler på sykehus

Dette var en økning på rundt fem prosent fra 2020. Nær fire av ti nordmenn var i fjor i kontakt med somatisk spesialisthelsetjeneste, noe som er tilsvarende nivå som året før.

Ventetiden på somatisk behandling ble i fjor redusert med to dager, fra 65 dager i 2020 til 63 dager i 2021.

50 dagers ventetid for barn

Samtidig økte ventetiden innen psykisk helsevern. For voksne økte den med to dager til 46 dager, mens den økte med seks dager til 50 dagers ventetid for barn og unge.

I psykisk helsevern fikk nesten 163 000 voksne helsehjelp, opp 6 prosent fra året før. Nesten 65 000 pasienter ble behandlet i psykisk helsevern for barn og unge, noe som er en økning på 14 prosent fra 2020.

33 000 personer mottok i fjor helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), noe som er en økning på 1 prosent siden året før. Her økte ventetiden med én dag til 33 dagers ventetid i snitt.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse