fbpx Kompetansesenteret for barn og unge vil skape trygghet Hopp til hovedinnhold

– Vil skape trygghet for barn og sykepleiere

barn

Etter mange års kamp skal barn og unge endelig få et eget kompetansesenter. Det vil forhåpentligvis være klart i løpet av 2022.

Det er satt av 15 millioner kroner i statsbudsjettet til et eget kompetansesenter for barn og unge. Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Landsgruppen av helsesykepleiere har kjempet for dette siden 2008.

– Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har en særskilt posisjon fordi den i større grad enn andre helse- og omsorgstjenester kan være til stede der barn og unge er, sier statssekretær i Helsedepartementet, Karl Kristian Bekeng.

I forslaget til statsbudsjett skriver Helsedepartementet at det er behov for styrket kompetanse, fagutvikling og forskning på helsestasjon- og skolehelsetjenestens områder.

Stor ulikhet mellom kommunene

Faggruppeleder for helsesykepleierne, Ann Karin Swang, har lenge etterspurt et slikt kompetanse- og utviklingssenter.

– Hvorfor er det behov for et eget kompetansesenter for barn og unge?

– Vi trenger et helsetilbud – ikke bare et godt, men et som er likt i hele landet og til alle brukere. Slik er det ikke per i dag, sier Swang til Sykepleien.

Hun påpeker at det er nødvendig å sikre faglig forsvarlighet og god praksis hos tjenesteutøverne. Kompetansesenteret kan bidra med råd om god yrkesutøvelse og tolkning av retningslinjer.

– Et kompetansesenter vil kunne skape trygghet for tjenesteutøvere så vel som befolkning, sier Swang.

I dag varierer tilbudene til befolkningen mellom kommunene, ifølge Swang. Det finnes få systemer for erfaringsdeling og kommunikasjon på tvers av kommunene, men kompetansesenteret vil kunne bidra til å endre dette.

Støtter forslaget

Tidligere helseminister Bent Høie kom med lovnaden om kompetansesenteret for helsestasjons- og skolehelsetjenesten tidligere i høst.

– Det blir satt av 15 millioner kroner til neste år, slik at denne viktige tjenesten får et nasjonalt kompetansesenter, opplyste Høie til Sykepleien.

Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister i den nye Arbeiderparti-regjeringen, lovet at kompetansesenteret vil bli etablert også ved regjeringsskiftet.

Blir en tverrfaglig tjeneste

Dette skriver Helsedepartementet i sitt forslag til statsbudsjett:

«Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en tverrfaglig tjeneste og det er viktig at et kompetansemiljø reflekterer dette. Kompetansemiljøet skal fortrinnsvis bli en del av ett eksisterende fag- og kompetansemiljø rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester og bidra til kompetansebygging i og veiledning av kommunene.»

Bent Høie sa tidligere til Sykepleien at miljøet må ha kompetanse om psykisk helse, rus og voldsproblematikk.

Fagmiljøet skal bidra

Det er Helsedirektoratet som har fått i oppdrag å utrede det nye nasjonale kompetansesenteret. Underveis vil de involvere fagmiljøene i hvordan dette skal bli.

– Hvordan ønsker helsesykepleierne at kompetansesenteret skal bli organisert?

Ann Karin Swang sier at det er mest realistisk at det blir plassert på et sted med tilknytning til utdanning og forskning.

Det blir viktig at tiltaket tar utgangspunkt i helsestasjon- og skolehelsetjenestens samfunnsoppdrag knyttet til barn, unge og familiers behov. Oppmerksomheten bør rettes mot forebygging og helsefremming.

– Vi håper det blir mulig med en fot i praksis, utdanning og forskning, sier Swang.

Ikke begynt arbeidet ennå

Det er fortsatt uvisst hvor kompetansesenteret vil bli lokalisert. Helsedirektoratet har ikke startet arbeidet ennå, ettersom oppdraget må komme fra den nyinnsatte regjeringen.

– Vi vet ikke noe mer enn det som står i den avgåtte regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi må vente på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet før vi eventuelt går i gang med å utrede rammene for et slikt kompetansemiljø, sier fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg, til Sykepleien.

I en e-post til Sykepleien skriver Helsedepartementet at de kommer tilbake til organiseringen av senteret.

Swang er likevel optimistisk.

– Vi håper at det blir klart i løpet av 2022. Nå er vi ganske nær målet, fastslår hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse