fbpx Sykepleierne tapte i retten: Advokaten anbefaler å anke Hopp til hovedinnhold

Sykepleierne tapte i retten: Advokaten anbefaler å anke

Magnus Buflod, advokat i Norsk Sykepleierforbund (NSF)
ANBEFALER ANKE: – Hvordan skal en ansatt med bindende vedtak kunne vite om det er mulig å vinne frem med et søksmål, dersom innholdet i eget vedtak avhenger av hva arbeidsgiver foretar seg lenge etter vedtaket ble bindende? undrer Magnus Buflod. Foto: Marit Fonn

Mens sykepleierne er skuffet, er Sykehuset Østfolds direktør, Hege Gjessing, godt fornøyd med torsdagens dom.

Torsdag falt dommen i motsøksmålet som fire sykepleiere gjorde mot Sykehuset Østfold etter at sykehuset først saksøkte sykepleierne etter at de krevde fortrinnsrett til hel stilling og fikk medhold i tvisteløsningsnemnda.

Sykepleierne mente at tvisteløsningsnemndas vedtak betydde at alle fire fikk hel stilling. Det var sykehuset uenig i og ga bare full stilling til én av sykepleierne.

Dommen som falt torsdag 4. mars, gir sykehuset medhold. Det betyr at tre av de fire sykepleierne fremdeles må jobbe ufrivillig deltid.

Her er reaksjonen etter rettssaken: – Jeg er skuffet og lei meg

Les også: Dommen har falt: Sykehuset Østfold slipper å gi hel stilling til tre av sykepleierne

– Hadde håpet på annet utfall

Sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, hadde møte med de fire rett etter at dommen falt.

– De er selvfølgelig glad for at en av sykepleierne har fått utvidet stilling, men de hadde jo håpet på et annet utfall, sier Buflod.

– Så de er skuffet?

– Som sagt – de hadde håpet på et annet utfall. I det ligger det jo at de er skuffet, sier han.

Anbefaler anke

Buflod har ikke fått studert dommen i detalj, men sier han vil anbefale sykepleierne å anke dommen.

– At domstolen bygger på at fire like og bindende vedtak skal forstås ulikt, er overraskende. Hvordan skal en ansatt med bindende vedtak kunne vite om det er mulig å vinne frem med et søksmål, dersom innholdet i eget vedtak avhenger av hva arbeidsgiver foretar seg lenge etter vedtaket ble bindende? undrer Buflod.

Han sier han ikke kjenner til noe rettsområde hvor et rettskraftig vedtak forstås på samme måte som tingretten har gjort, eller at lovgiver har ment at arbeidsmiljøloven skal forstås slik.

– Det er hovedgrunnen til at jeg mener det er grunnlag for en anke.

– Når vil beslutning om anke foreligge? 

– Det vil sannsynligvis skje i neste forbundsstyremøte, dersom sykepleierne sier de ønsker å anke, sier Buflod.

Glad for medhold

Sykehuset Østfolds direktør, Hege Gjessing, sier til Sykepleien at hun er glad for dommen.

– Siden det var vi som var de saksøkte i denne runden, er jeg glad for at vi fikk medhold. Samtidig er jeg glad for at denne delen av saken nå foreløpig er over, fordi det er en svært vanskelig situasjon for et sykehus å ha gått til søksmål mot egne ansatte, sier Gjessing.

– BETIMELIG:– Det at retten kritiserer oss for at vi burde gjennomført drøftinger og håndtert saken bedre i utgangspunktet, er betimelig, sier Hege Gjessing. Foto: Sykehuset Østfold

Det er spesielt to ting i dommen Gjessing vil trekke frem som viktige for sykehuset.

– Det at retten anerkjenner at det var et viktig prinsipp vi ville få avklart i retten da vi saksøkte de fire sykepleierne, føles godt. Det var den eneste måten vi kunne gjøre det på.

Det andre er kritikken sykehuset får for måten saken ble håndtert.

– Det at retten kritiserer oss for at vi burde gjennomført drøftinger og håndtert saken bedre i utgangspunktet, er betimelig. Vi har endret våre rutiner etter denne saken, sier hun.

– Hva om sykepleierne anker dommen?

– Det får vi i tilfelle ta stilling til hvis det skjer. Enn så lenge forholder vi oss kun til dommen som foreligger, sier Gjessing. 

Tidligere saker om Sykehuset Østfolds søksmål:

Dommen har falt: Sykehuset Østfold slipper å gi hel stilling til tre av sykepleierne

Dag 2 i retten for de saksøkte: – Vi fikk lagt frem sakene våre på en god måte

Første dag i retten: – Det skal bli godt å få lagt det bak seg

Får de saksøkte sykepleierne ved Sykehuset Østfold full stilling?

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

– Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater

Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Saksøkte sykepleiere: – Føler meg litt snytt

Les: – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

Dommen har falt: Sykehuset Østfold slipper å gi hel stilling til tre av sykepleierne

Fire sykepleiere som er saksøkt av sin arbeidsgiver Sykehuset Østfold
FIKK IKKE MEDHOLD: Agnethe Karlsen fikk full stilling etter at tvisteløsningsnemndas vedtak ble rettskraftig. De tre andre har ventet på at retten også skulle gi dem dom på at de hadde krav på full stilling. Slik gikk det ikke. Fra v.: Maria Worren Vågsholm, Ann Christin Skrøder, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Jensen. Foto: Privat

Retten gir Sykehuset Østfold medhold. Det betyr at de tre sykepleierne som ikke fikk utvidet stilling, fremdeles må jobbe ufrivillig deltid.

Saken kort oppsummert:

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember 2019 ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold bestemte seg for å ikke følge nemndas vedtak og saksøkte de fire sykepleierne.

15. september 2020 startet rettssaken i Tingretten i Fredrikstad. I sitt åpningsinnlegg ba sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, dommerne avvise saken. 

– Hege Gjessing kan ikke i form av sin stilling som administrerende direktør for Sykehuset Østfold saksøke sine ansatte. Det er det eventuelt styret ved styreleder som må gjøre, argumenterte Buflod.

Retten ga sykepleiernes advokat medhold og avviste saken. Men det er fremdeles noen spørsmål som retten må ta stilling til. Ny rettssak for sykepleiernes motsøksmål er i gang og skal foregå i perioden 8.–10. februar.

Nå har retten vurdert sykepleiernes motsøksmål mot Sykehuset Østfold.

Sakens hovedsakelige tvistetema var om også Johannessen, Vågsholm og Skrøder har krav på utvidelse av sine stillinger på grunnlag av fortrinnsretten. Etter at Sykehuset Østfolds søksmål ble avvist, fikk en av sykepleierne fulltidsstilling på nyfødtintensiven.

Sykepleiernes advokat mente at alle fire hadde krav på hel stilling, ikke bare den ene som fikk det etter at tvisteløsningsnemndas vedtak ble rettskraftig.

Fikk ikke medhold

I dag, 4. mars, kom dommen. Retten er ikke enig med sykepleiernes advokat og gir Sykehuset Østfold medhold i at de kun trengte å gi full stilling til en av de fire sykepleierne. I dommen står det:

«Så lenge sykehuset har ansatt Karlsen i full stilling som en direkte følge av den fastsatte fortrinnsretten, kan ikke retten se noe rettslig grunnlag for at også de andre saksøkerne har krav på utvidet stilling.»

Her er reaksjonen etter rettssaken: – Jeg er skuffet og lei meg

Her er advokatens reaksjon: – Anbefaler å anke

Erstatning

Sykepleiernes advokat ønsket også at Sykehuset Østfold skulle betale erstatning for økonomisk tap for de tre sykepleierne som ikke fikk hel stilling. I tillegg krevde de en oppreisningserstatning. Sykepleieren som fikk hel stilling, har fått utbetalt litt over 69 000 kroner fra sykehuset etter at hun fikk full stilling, men de tre andre har ikke fått noe.

Retten er imidlertid ikke enig med sykepleiernes advokat. I dommen står det:

«Retten kan ikke se at det er grunnlag for å tilkjenne erstatning for økonomisk tap til noen av saksøkere. Worren, Vågsholm og Skrøder har ikke krav på utvidet stilling, og har følgelig ikke lidt noe inntektstap.»

Retten mener i tillegg at sykehuset ikke opptrådte særlig klanderverdig, og at det derfor ikke er grunnlag for at Sykehuset skal betale sykepleierne en slik erstatning. I dommen står det:

«Hovedsøksmålet hadde en prinsipiell side, som det ikke kan anses utilbørlig av sykehuset å ønske prøvd rettslig.»

Burde vært bedre dialog

Retten bemerker imidlertid at Sykehuset burde hatt drøftingsmøter med sykepleierne som krevde fortrinnsrett før de ansatte en ekstern søker i den utlyste stillingen.

«Behovet for meningsutveksling var etter rettens syn ikke mindre av at spørsmålet om fortrinnsrett var prinsipielt for begge sider. Dette har ifølge parts- og vitneforklaringer gitt grunnlag for økt konfliktnivå. I forlengelsen av dette kan det synes som om informasjonsflyten før søksmålene ble reist, herunder om hva søksmålene ville bety for arbeidsmiljøet på avdelingen med sikte på tilrettelegging, kunne vært bedre», står det i dommen.

Tidligere saker om Sykehuset Østfolds søksmål:

Dag 2 i retten for de saksøkte: – Vi fikk lagt frem sakene våre på en god måte

Første dag i retten: – Det skal bli godt å få lagt det bak seg

Får de saksøkte sykepleierne ved Sykehuset Østfold full stilling?

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

– Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater

Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Saksøkte sykepleiere: – Føler meg litt snytt

Les: – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.