fbpx Får de saksøkte sykepleierne ved Sykehuset Østfold full stilling? Hopp til hovedinnhold

Får de saksøkte sykepleierne ved Sykehuset Østfold full stilling?

Fire sykepleiere som er saksøkt av sin arbeidsgiver Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold saksøkte fire sykepleiere som krevde fortrinnsrett til utvidet stilling. I rettssaken kommer partene til å strides om særlig to punkter.

Saken skal opp i Fredrikstad tingrett 8. februar. Bakgrunnen er denne: 

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember 2019 ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold bestemte seg for å ikke følge nemndas vedtak og saksøkte de fire sykepleierne.

15. september 2020 startet rettssaken i Tingretten i Fredrikstad. I sitt åpningsinnlegg ba sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, dommerne avvise saken. 

– Hege Gjessing kan ikke i form av sin stilling som administrerende direktør for Sykehuset Østfold saksøke sine ansatte. Det er det eventuelt styret ved styreleder som må gjøre, sier Buflod.

Retten ga sykepleiernes advokat medhold og avviste saken. Men det er fremdeles noen spørsmål som retten må ta stilling til. Ny rettssak for sykepleiernes motsøksmål skal derfor føres for retten 8.–10. februar.

Les: Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Skal alle få utvidet stilling?

Mandag 8. februar er det altså på nytt klart for rettssak mellom Sykehuset Østfold og de fire spesialsykepleierne. Siden saken ble avvist i retten på grunn av saksbehandlingsfeil fra Sykehuset Østfold sin side, ble Tvisteløsningsnemndas vedtak rettskraftig.

– Hva skal retten ta stilling til denne gang?

– Det er to spørsmål: Om alle fire sykepleierne skal få utvidet stilling, og om alle skal få erstatning, sier sykepleiernes advokat Magnus Buflod.

Her er partene uenige.

– Sykehuset mener vedtakene bare gir én av de fire rett til utvidet stilling, mens de ansatte mener nemnda har gitt hver av dem medhold i rett til utvidet stilling.

Sykepleierne har derfor reist krav om dom for full stilling til alle fire.

– Arbeidsgiver har fra januar akseptert full stilling for en av de fire sykepleierne. De tre andre krever avgjort at også de har rett til full stilling på sykehuset, sier Buflod.

Det andre spørsmålet handler om økonomisk erstatning for brudd på de ansattes fortrinnsrett.

– Også her er vi uenige. Vi mener alle de fire sykepleierne skal få erstatning, mens sykehuset mener de kun skal gi erstatning til sykepleieren som har fått utvidet stilling. Sykehuset mener heller ikke at det er grunnlag for erstatning for belastningen saken har vært, såkalt «tort og svie», sier Buflod.

Tre dager

Tingretten i Fredrikstad har satt av tre dager til saken.

– Første dag vil partene holde sine innledningsforedrag. Dag to er satt av til partene i saken og vitner som skal høres. Dag tre vil partene holde sine avslutningsprosedyrer, forteller Buflod.

Når alt er sagt, har retten en måned på seg til å komme med sin konklusjon.

– Dersom dere ikke får medhold, vil dere anke?

– Det er det ikke naturlig å ta stilling til før vi har sett tingrettens avgjørelse, sier han.

Tidligere saker om Sykehuset Østfolds søksmål:

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

– Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater

Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Saksøkte sykepleiere: – Føler meg litt snytt

Les:  – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

0 Kommentarer

Annonse
Annonse