fbpx Får de saksøkte sykepleierne ved Sykehuset Østfold full stilling? Hopp til hovedinnhold

Får de saksøkte sykepleierne ved Sykehuset Østfold full stilling?

Fire sykepleiere som er saksøkt av sin arbeidsgiver Sykehuset Østfold
DE SAKSØKTE: 8. februar skal de saksøkte sykepleierne omsider få prøvd sin sak frem for tingretten. Fra venstre Maria Worren Vågsholm, Ann Christin Skrøder, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Jensen.

Sykehuset Østfold saksøkte fire sykepleiere som krevde fortrinnsrett til utvidet stilling. I rettssaken kommer partene til å strides om særlig to punkter.

Saken skal opp i Fredrikstad tingrett 8. februar. Bakgrunnen er denne: 

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember 2019 ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold bestemte seg for å ikke følge nemndas vedtak og saksøkte de fire sykepleierne.

15. september 2020 startet rettssaken i Tingretten i Fredrikstad. I sitt åpningsinnlegg ba sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, dommerne avvise saken. 

– Hege Gjessing kan ikke i form av sin stilling som administrerende direktør for Sykehuset Østfold saksøke sine ansatte. Det er det eventuelt styret ved styreleder som må gjøre, sier Buflod.

Retten ga sykepleiernes advokat medhold og avviste saken. Men det er fremdeles noen spørsmål som retten må ta stilling til. Ny rettssak for sykepleiernes motsøksmål skal derfor føres for retten 8.–10. februar.

Les: Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Skal alle få utvidet stilling?

Mandag 8. februar er det altså på nytt klart for rettssak mellom Sykehuset Østfold og de fire spesialsykepleierne. Siden saken ble avvist i retten på grunn av saksbehandlingsfeil fra Sykehuset Østfold sin side, ble Tvisteløsningsnemndas vedtak rettskraftig.

– Hva skal retten ta stilling til denne gang?

– Det er to spørsmål: Om alle fire sykepleierne skal få utvidet stilling, og om alle skal få erstatning, sier sykepleiernes advokat Magnus Buflod.

Her er partene uenige.

– Sykehuset mener vedtakene bare gir én av de fire rett til utvidet stilling, mens de ansatte mener nemnda har gitt hver av dem medhold i rett til utvidet stilling.

Sykepleierne har derfor reist krav om dom for full stilling til alle fire.

– Arbeidsgiver har fra januar akseptert full stilling for en av de fire sykepleierne. De tre andre krever avgjort at også de har rett til full stilling på sykehuset, sier Buflod.

Det andre spørsmålet handler om økonomisk erstatning for brudd på de ansattes fortrinnsrett.

– Også her er vi uenige. Vi mener alle de fire sykepleierne skal få erstatning, mens sykehuset mener de kun skal gi erstatning til sykepleieren som har fått utvidet stilling. Sykehuset mener heller ikke at det er grunnlag for erstatning for belastningen saken har vært, såkalt «tort og svie», sier Buflod.

Tre dager

Tingretten i Fredrikstad har satt av tre dager til saken.

– Første dag vil partene holde sine innledningsforedrag. Dag to er satt av til partene i saken og vitner som skal høres. Dag tre vil partene holde sine avslutningsprosedyrer, forteller Buflod.

Når alt er sagt, har retten en måned på seg til å komme med sin konklusjon.

– Dersom dere ikke får medhold, vil dere anke?

– Det er det ikke naturlig å ta stilling til før vi har sett tingrettens avgjørelse, sier han.

Tidligere saker om Sykehuset Østfolds søksmål:

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

– Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater

Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Saksøkte sykepleiere: – Føler meg litt snytt

Les:  – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Magnus Buflod, advokat i Norsk Sykepleierforbund (NSF)
AVVIST: Sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, ba retten avvise Sykehuset Østfolds søksmål. Foto: Marit Fonn

Dramatisk start på rettssaken: Dommerne avviste Sykehuset Østfolds søksmål.

Sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, ba dommerne avvise saken i sitt åpningsinnlegg. 

Fagdommer Torbjørn Fjeldstad og de to fagkyndige meddommere, Grethe Louise Berntsen og Eva Kristin Andersen, ga sykepleiernes advokat enstemmig medhold i å avvise søksmålet.

– Hvorfor ba du retten avvise søksmålet?

– Hege Gjessing kan ikke i form av sin stilling som administrerende direktør for Sykehuset Østfold saksøke sine ansatte. Det er det eventuelt styret ved styreleder som må gjøre, sier Buflod.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Tvisteløsningsnemndas vedtak om at sykepleierne har rett til hel stilling på nyfødtintensiven, er nå rettskraftig, sier.

Det betyr at sykepleierne får hel stilling på nyfødtintensiven.

– Hva skjer videre i retten?

– Saken er avvist, men foretakets advokat krever nå blant annet retting av feilen som førte til avvisning. Dette redegjøres for nå og retten må ta stilling til dette kravet, sier Buflod.

Les også: Støttemarkering for saksøkte sykepleiere ble gledesmarkering

Kravet fra Sykehuset Østfolds advokat avvises

Etter en pause, har dommerne vurdert kravet fra Sykehusets advokat.

Fagdommer Torbjørn Fjeldstad informerte partene om at retten igjen er enstemmig.

Dommerne kunne ikke se at det har vært grunnlag for å gi anledning til å rette en feil om helt absolutte forutsetninger på det tidspunktet søksmålet ble tatt ut. Fjelstad viste til tidligere rettsavgjørelse i vurderingen. 

Dermed avvises søksmålet sykehuset har anlagt.

– Slutt å saksøke sykepleierne

Lill Sverresdatter Larsen

Under en støttemarkering for de fire saksøkte sykepleierne på Eidsvolls plass tirsdag kom forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen med nyheten til de fremmøtte:

– Dette er en gledens dag. De fire sykepleierne får faste stillinger slik tvisteløsningsnemnda har sagt at de har rett til. En enstemmig rett avviste søksmålet som sådan. Saken har vært en enorm påkjenning for de fire sykepleierne. Sykehuset må nå ta ansvar for å rekruttere og beholde sykepleiere, og et godt råd fra oss kan jo være: Slutt å saksøke sykepleierne.

Uavklarte spørsmål

– Er dere ferdige i retten nå?

– Nei, det er noen spørsmål som gjenstår. Blant annet hvordan motsøksmålet skal håndteres i denne situasjonen, sier Buflod.

Sykepleierne har nemlig gått til motsøksmål mot sykehuset og krevd erstatning for Sykehuset Østfolds brudd på fortrinnsretten. Ifølge Buflod vil retten ta stilling til hvordan dette skal håndteres etter lunsj.

Litt over klokka 14.00 får Sykepleien beskjed om at dommerne har bestemt at behandlingen av motsøksmålet fra sykepleierne også skal utsettes.

– Betyr dette at rettssaken er over for denne gang?

– Ja, sier Buflod.

Motssøksmålet er foreløpig planlagt å behandles i begynnelsen av februar 2021.

Spekter registrerer rettens avgjørelse

Sykepleien har spurt Spekter om en kommentar på utfallet. Kommunikasjonssjef, Ingvild Dørnes, skriver følgende i en e-post:

- Spekter har ikke noen annen kommentar til dette, enn at vi registrerer rettens avgjørelse. Spørsmål om den videre oppfølging av den konkrete saken må rettes til Sykehuset Østfold.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.