fbpx – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt Hopp til hovedinnhold
Saksøkte sykepleiere i Østfold

– Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen

– Er man uenig i lovene Stortinget har vedtatt, må man ta saken opp politisk. Domstolene kan ikke endre loven, så her har sykehuset og Spekter valgt feil arena, sier Lill Sverresdatter Larsen.

15. september starter rettssaken mellom Sykehuset Østfold og de fire spesialsykepleierne som fikk medhold av tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til en utlyst stilling ved nyfødtintensiven.

Dette er saken

Kort oppsummert startet det hele med at fire spesialsykepleiere stilte krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold i april 2019. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember i fjor ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold har imidlertid bestemt seg for å ikke følge nemndas vedtak. De har nå saksøkt de fire sykepleierne. Rettssaken starter 15. september og skal gå over fire dager.

LES: Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

Lytter ikke til Høie

Fylkesleder i NSF Østfold, Karen Brasetvik, stiller i et leserinnlegg i Sykepleien spørsmål om det er en fornuftig bruk av penger å saksøke egne ansatte som ønsker hel stilling.

– Helseminister Bent Høie har gitt både sykehus og kommuner et klart oppdrag med å øke heltidsandelen. Når Sykehuset Østfold velger å saksøke ansatte som ønsker helt stilling, tyder det på at sykehuset ikke lytter til Høie, sier hun.

Tall Brasetvik har hentet inn, viser at kun 40 prosent av sykepleierne som går i turnus, har 100 prosent stilling.

– I tillegg har sykehuset lyst ut færre hele stillinger i år sammenliknet med 2019 og 2018, sier hun.

Ann Kristin Skrøder, er en av de fire saksøkte sykepleierne. Hun skriver på sin Facebook-side  at kun tre av de 56 fast ansatte på nyfødtintensiv har 100 prosent stilling. Det betyr at kun 5,4 prosent av de ansatte på avdelingen har full stilling.

– Med tanke på at gjennomsnittet på Sykehuset Østfold er 40 prosent, har nyfødtintensiv litt å gå på, skriver Skrøder.

Hvem betaler?

Fylkesleder Karen Brasetvik, undrer seg derfor over om Sykehuset Østfold mener en rettssak med dyre advokater, er en fornuftig bruk av penger.

– I tillegg bidrar saken til å svekke sykehusets omdømme, sier Brasetvik.

Sykepleien har fått tips om at Sykehuset Østfold får sine utgifter dekket av Spekter. Juridisk direktør, Tor Olav Carlsen, bekrefter at det stemmer. 

– Det er godt kjent at Spekter frarådet at Tvisteløsningsnemnda skulle få beslutningsmyndighet i denne type saker, særlig med tanke på at det ikke er ankemuligheter i så alvorlige saker som hvordan et sykehus skal få dekket kompetansebehovet sitt i ulike funksjoner, sier Carlsen.

Alle helseforetakene støtter rettssaken

Carlsen sier til Sykepleien at saken har vært drøftet med alle landets helseforetaksdirektører og i de regionale helseforetakene.

Tor Carlsen

TAR REGNINGEN: Juridisk direktør, Tor Olav Carlsen, bekrefter at Spekter tar regningen for rettssaken som Sykehuset Østfold fører mot fire sykepleiere. (Foto: Spekter/Thomas T. Kleiven)

– Alle stiller seg bak Sykehuset Østfold HF i denne saken. Det er en tung beslutning for et helseforetak å måtte bringe en slik sak inn for domstolene, og siden dette er en sak som like gjerne kunne ha oppstått på et annet helseforetak, står helseforetakene samlet bak beslutningen som er tatt, sier han.

– Er det vanlig at Spekter betaler kostnadene for helseforetak går til søksmål?

– I saker som denne, der utfallet kan få betydning for flere medlemmer, er det ofte slik at arbeidsgiverforeningens advokat prosederer saken. Det samme gjelder dekning av virksomhetens advokatutgifter, sier Carlsen.

– Bruker penger fra helsebudsjettet på å få endret norsk lov

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, bryr seg ikke nevneverdig om at det er Spekter som betaler regningen.

– Spekter finansieres av sykehusene. Om regningen betales på den ene eller andre måten går ut på det samme, sier hun og legger til:

– Det sentrale er at sykehusene bruker penger fra helsebudsjettet på å få endret norsk lov i stedet for å levere på samfunnsoppdraget sitt.

Ifølge Larsen kunne denne saken finansiert én til to fulle stillinger på nyfødt intensiv.

– Det ville utvilsomt vært bedre for de sårbare barna der, de ansatte og samfunnet, sier hun.

– Spekter mener mye

NSF er, på lik linje med Spekter, ikke part i saken. Men forbundet hjelper de fire sykepleierne med advokater.

– Jeg opplever at de føler seg godt ivaretatt av forbundet, sier Larsen.

– Hva tenker NSF om at Spekter ikke ønsker at Tvisteløsningsnemnda skal behandle slike saker?

– Spekter mener mye. Er man uenig i lovene Stortinget har vedtatt, må man ta saken opp politisk. Domstolene kan ikke endre loven, så her har sykehuset og Spekter valgt feil arena, sier Larsen.

Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til loven

– Hva tenker NSF om at alle helseforetakene stille seg bak SØ i denne saken?

– Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt. De bør merke seg at arbeidet med å organisere helsetjenesten rundt hele stillinger, ikke følges opp, sier hun.

Forbundslederen påpeker samtidig at det er uheldig at ansatte arbeider på flere avdelinger eller institusjoner for å nå full stilling.

– Det er uheldig for pasientsikkerheten. Både med tanke på manglende kontinuitet og fare for smitte mellom avdelinger, sier hun og fortsetter:

– Deltid er i tillegg et likestillingsproblem, som også skaper problem for å rekruttere flere menn inn i yrket.

«Slam dunk»?

– Hvor sikre er NSF på at sykepleierne vinner i retten?

– Dette er et spørsmål du må rette til medlemmenes advokater. Slik jeg forstår saken, er det snakk om en konkret vurdering av om det foreligger en vesentlig ulempe ved at medlemmene våre får utvidet sin stilling. Det har tvisteløsningsnemnda lagt til grunn at det ikke er og jeg legger det til grunn inntil domstolen har sagt sitt, sier Larsen.

– Dersom sykepleierne taper saken, vil NSF oppfordre sykepleierne til å anke, og vil dere ta regningen?

– Jeg tror vi først må se tingrettens dom. Så får medlemmene sammen med advokatene diskutere om det er grunnlag for å anke saken. Gjør de det, er jeg sikker på at forbundet vil bidra til at saken får den behandlingen i rettssystemet den fortjener, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse