fbpx – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt Hopp til hovedinnhold

Saksøkte sykepleiere i Østfold – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen
IKKE GREIT: - Sykehusene bruker penger fra helsebudsjettet på å få endret norsk lov i stedet for å levere på samfunnsoppdraget sitt, sier Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Kari Anne Dolonen

– Er man uenig i lovene Stortinget har vedtatt, må man ta saken opp politisk. Domstolene kan ikke endre loven, så her har sykehuset og Spekter valgt feil arena, sier Lill Sverresdatter Larsen.

15. september starter rettssaken mellom Sykehuset Østfold og de fire spesialsykepleierne som fikk medhold av tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til en utlyst stilling ved nyfødtintensiven.

Dette er saken

Kort oppsummert startet det hele med at fire spesialsykepleiere stilte krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold i april 2019. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember i fjor ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold har imidlertid bestemt seg for å ikke følge nemndas vedtak. De har nå saksøkt de fire sykepleierne. Rettssaken starter 15. september og skal gå over fire dager.

LES: Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

Lytter ikke til Høie

Fylkesleder i NSF Østfold, Karen Brasetvik, stiller i et leserinnlegg i Sykepleien spørsmål om det er en fornuftig bruk av penger å saksøke egne ansatte som ønsker hel stilling.

– Helseminister Bent Høie har gitt både sykehus og kommuner et klart oppdrag med å øke heltidsandelen. Når Sykehuset Østfold velger å saksøke ansatte som ønsker helt stilling, tyder det på at sykehuset ikke lytter til Høie, sier hun.

Tall Brasetvik har hentet inn, viser at kun 40 prosent av sykepleierne som går i turnus, har 100 prosent stilling.

– I tillegg har sykehuset lyst ut færre hele stillinger i år sammenliknet med 2019 og 2018, sier hun.

Ann Kristin Skrøder, er en av de fire saksøkte sykepleierne. Hun skriver på sin Facebook-side  at kun tre av de 56 fast ansatte på nyfødtintensiv har 100 prosent stilling. Det betyr at kun 5,4 prosent av de ansatte på avdelingen har full stilling.

– Med tanke på at gjennomsnittet på Sykehuset Østfold er 40 prosent, har nyfødtintensiv litt å gå på, skriver Skrøder.

Hvem betaler?

Fylkesleder Karen Brasetvik, undrer seg derfor over om Sykehuset Østfold mener en rettssak med dyre advokater, er en fornuftig bruk av penger.

– I tillegg bidrar saken til å svekke sykehusets omdømme, sier Brasetvik.

Sykepleien har fått tips om at Sykehuset Østfold får sine utgifter dekket av Spekter. Juridisk direktør, Tor Olav Carlsen, bekrefter at det stemmer. 

– Det er godt kjent at Spekter frarådet at Tvisteløsningsnemnda skulle få beslutningsmyndighet i denne type saker, særlig med tanke på at det ikke er ankemuligheter i så alvorlige saker som hvordan et sykehus skal få dekket kompetansebehovet sitt i ulike funksjoner, sier Carlsen.

Alle helseforetakene støtter rettssaken

Carlsen sier til Sykepleien at saken har vært drøftet med alle landets helseforetaksdirektører og i de regionale helseforetakene.

Tor Carlsen

TAR REGNINGEN: Juridisk direktør, Tor Olav Carlsen, bekrefter at Spekter tar regningen for rettssaken som Sykehuset Østfold fører mot fire sykepleiere. (Foto: Spekter/Thomas T. Kleiven)

– Alle stiller seg bak Sykehuset Østfold HF i denne saken. Det er en tung beslutning for et helseforetak å måtte bringe en slik sak inn for domstolene, og siden dette er en sak som like gjerne kunne ha oppstått på et annet helseforetak, står helseforetakene samlet bak beslutningen som er tatt, sier han.

– Er det vanlig at Spekter betaler kostnadene for helseforetak går til søksmål?

– I saker som denne, der utfallet kan få betydning for flere medlemmer, er det ofte slik at arbeidsgiverforeningens advokat prosederer saken. Det samme gjelder dekning av virksomhetens advokatutgifter, sier Carlsen.

– Bruker penger fra helsebudsjettet på å få endret norsk lov

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, bryr seg ikke nevneverdig om at det er Spekter som betaler regningen.

– Spekter finansieres av sykehusene. Om regningen betales på den ene eller andre måten går ut på det samme, sier hun og legger til:

– Det sentrale er at sykehusene bruker penger fra helsebudsjettet på å få endret norsk lov i stedet for å levere på samfunnsoppdraget sitt.

Ifølge Larsen kunne denne saken finansiert én til to fulle stillinger på nyfødt intensiv.

– Det ville utvilsomt vært bedre for de sårbare barna der, de ansatte og samfunnet, sier hun.

– Spekter mener mye

NSF er, på lik linje med Spekter, ikke part i saken. Men forbundet hjelper de fire sykepleierne med advokater.

– Jeg opplever at de føler seg godt ivaretatt av forbundet, sier Larsen.

– Hva tenker NSF om at Spekter ikke ønsker at Tvisteløsningsnemnda skal behandle slike saker?

– Spekter mener mye. Er man uenig i lovene Stortinget har vedtatt, må man ta saken opp politisk. Domstolene kan ikke endre loven, så her har sykehuset og Spekter valgt feil arena, sier Larsen.

Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til loven

– Hva tenker NSF om at alle helseforetakene stille seg bak SØ i denne saken?

– Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt. De bør merke seg at arbeidet med å organisere helsetjenesten rundt hele stillinger, ikke følges opp, sier hun.

Forbundslederen påpeker samtidig at det er uheldig at ansatte arbeider på flere avdelinger eller institusjoner for å nå full stilling.

– Det er uheldig for pasientsikkerheten. Både med tanke på manglende kontinuitet og fare for smitte mellom avdelinger, sier hun og fortsetter:

– Deltid er i tillegg et likestillingsproblem, som også skaper problem for å rekruttere flere menn inn i yrket.

«Slam dunk»?

– Hvor sikre er NSF på at sykepleierne vinner i retten?

– Dette er et spørsmål du må rette til medlemmenes advokater. Slik jeg forstår saken, er det snakk om en konkret vurdering av om det foreligger en vesentlig ulempe ved at medlemmene våre får utvidet sin stilling. Det har tvisteløsningsnemnda lagt til grunn at det ikke er og jeg legger det til grunn inntil domstolen har sagt sitt, sier Larsen.

– Dersom sykepleierne taper saken, vil NSF oppfordre sykepleierne til å anke, og vil dere ta regningen?

– Jeg tror vi først må se tingrettens dom. Så får medlemmene sammen med advokatene diskutere om det er grunnlag for å anke saken. Gjør de det, er jeg sikker på at forbundet vil bidra til at saken får den behandlingen i rettssystemet den fortjener, sier hun.

Les også:

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

Hege Gjessing, administrerende direktør Sykehuset Østfold.
NØYE VURDERT: – Vi har snakket med ledelsen i Helse Sør-Øst, Spekter, samt alle direktørene i alle helseforetak. Vi er enige om at saken om fortrinnsrett må prøves ut for domstolen, sier administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing. Foto: Sykehuset Østfold

De fire sykepleierne sier det føles surrealistisk og svært tøft og krevende å bli saksøkt av arbeidsgiver.

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember i fjor ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold har imidlertid bestemt seg for å ikke følge nemndas vedtak. De har nå saksøkt de fire sykepleierne.

Tøff situasjon

Sykepleierne selv opplever situasjonen som tøff.

– Det føles surrealistisk og svært tøft og krevende å bli saksøkt av arbeidsgiver. Det eneste vi har gjort, er å bruke de rettighetene som finnes i norsk lovverk for å få en stilling som sikrer økonomisk trygghet nå og i fremtiden, sier Ann Christin Skrøder på vegne av alle de saksøkte sykepleierne på NSFs nettside.

Rettssak den eneste muligheten

– Hvorfor har dere saksøkt sykepleierne?

– Først må jeg få si at jeg beklager overfor de fire sykepleierne. De er viktige medarbeidere. Problemet vårt er at vedtaket i nemnda kan ikke påklages. Den eneste muligheten vi har når vi er uenige, er å ta saken til retten, sier administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing.

Ifølge sykehusdirektøren er hovedproblemet at sykehuset ikke klarer å sikre en forsvarlig bemanning i helgene dersom de fire sykepleierne hadde fått innvilget fortrinnsretten.

– Betyr ikke det at dere er for lavt bemannet i utgangspunktet?

– Vi frykter at dersom vi hadde fulgt nemndas vedtak, så ville det strømmet på med flere slike krav. Det vil i så fall føre til at vi ikke klarer å ha en forsvarlig bemanning hele døgnet, sju dager i uka, sier hun.

Vesentlig ulempe

Hun legger til at saken er grundig vurdert.

– Vi har snakket med ledelsen i Helse Sør-Øst, Spekter, samt alle direktørene i alle helseforetak. Vi er enige om at saken om fortrinnsrett må prøves ut for domstolen, sier Gjessing.

– Hvorfor det?

– Det gjelder det prinsipielle i saken, sier hun.

– Betyr det at dere er imot fortrinnsretten?

– Nei. Men i loven står det at fortrinnsretten ikke skal gjelde dersom det fører til vesentlig ulempe for driften. Det mener vi nemndas vedtak gjør. Det er dette prinsippet rettssaken vil dreie seg om, sier hun.

Har tilbudt 100 prosent

Gjessing legger til at alle de fire spesialsykepleierne har fått tilbud om 100 prosent stilling.

– Men deler av stillingen må legges til bemanningsenheten. Dette tilbudet står fremdeles åpent. Jeg vil igjen understreke at vi på ingen måte klandrer sykepleierne for å kreve sin rett.

Sjokkert forbundsleder

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, sier det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid.

– Og det etter at sykepleierne har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til hel stilling, sier Larsen på NSFs nettsider.

Fire intensivsykepleiere

Alle de fire saksøkte har arbeidet deltid i 75 til 80 prosent stilling i flere år.

– Hva gjør NSF for å støtte sykepleierne?

– De fire sykepleierne har bedt om advokatbistand fra NSF. Det kommer vi til å gi dem, sier Larsen til Sykepleien.

Ellers regner hun med at de fire også blir fulgt opp av det lokale tillitsvalgtapparatet etter behov.

– Stygg sak

– Dette er en stygg sak, sier Larsen.

Ifølge NSF er det kun tre av 56 sykepleiere som har 100 prosent stilling på seksjon nyfødtintensiv. Forbundet skriver også at det er en dårlig unnskyldning at sykehuset vil mangle kompetanse i helgene dersom sykepleierne hadde fått innvilget fortrinnsrett.

Larsen mener også at sykehusets tilbud om høyere stillingsbrøk i bemanningsenheten er en dårlig løsning.

– I praksis innebærer det at de skal jobbe noen få vakter i måneden på flere ulike avdelinger ved sykehuset. De vil da ikke få den kontinuiteten og opplæringen som er nødvendig for å ivareta kravet om forsvarlig pasientbehandling. Intensivsykepleierne har en svært etterspurt kompetanse som sykehuset burde benytte på en bedre måte, sier hun på NSFs nettside.

Sykehusets egne regler innebærer dessuten at man minimum kan arbeide 25 prosent i bemanningsenheten.

– To av sykepleierne har 80 prosent stilling på nyfødtintensiv, og vil dermed uansett ikke kunne få utvidet stillingen sin på bemanningsenheten, sier Larsen til NSFs nettside.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.