fbpx Sykepleierne er blitt mindre skeptiske til koronavaksine Hopp til hovedinnhold

Sykepleierne er blitt mindre skeptiske til koronavaksine

Nå vil åtte av ti sykepleiere ta koronavaksinen. Før jul var det bare halvparten som sa klart ja. Av de få som sier nei, er mange gravide.

I november sa halvparten av sykepleierne ja til å ta koronavaksine. Nesten like mange var usikre eller sa nei. Nå har usikkerheten og motstanden dempet seg atskillig:

I november var 37 prosent usikre, 11 prosent sa nei, 52 prosent sa ja.

Les mer om hva de svarte i november: – Nei, sykepleiere er ikke vaksinemotstandere

«Jeg er skeptisk til denne hastelagede vaksinen»

Av de få som ikke vil vaksinere seg, svarer flest at det er fordi vaksinen ikke er nok testet. Tre av ti innenfor denne gruppen svarer det.

Noen savner informasjon om virkninger og bivirkninger.

En stor gruppe av dem som sier nei til vaksine, svarer i kommentarfelt at de er gravide, og noen prøver å bli det. Andre forteller om underliggende sykdom.

Noen har andre grunner for sin motstand:

«Jeg er ikke motstander av vaksine, har tatt alle vaksiner gjennom barndom og som voksen, men er skeptisk til denne hastelagede vaksinen», skriver en sykepleier.

En annen viser til tidligere erfaring med vaksine:

«Jeg ble veldig dårlig etter svineinfluensavaksinen, og er redd for at noe tilsvarende skal skje igjen».

– Jeg syns ikke det skal være tvang å vaksinere seg

Sykepleier Mari Hauge Hammersland (25) var den første ansatte som tok vaksinen på Haukeland sykehus.

 – Jeg syns ikke det skal være tvang å vaksinere seg. Det er viktig å få muligheten til å lese seg opp på hva vaksinene inneholder og så ta et valg basert på god informasjon. Man må vurdere nytte versus skade, sett ut fra et helhetsbilde, sier Hammersland til Sykepleien.

– Var det lett for deg å si ja?

– Jeg hadde tenkt at når vaksinen blir testet og godkjent, så ville jeg ta den. Det er lett å bli påvirket av det man leser, med tanke på at prosessen har gått så fort, men for meg var det lett.

Hammersland, som jobber på medisinsk overvåkningsenhet, skal ta dose nummer to i neste uke.

– Fikk du noen reaksjon etter første dose?

– Jeg ble bare litt øm i armen.

Fakta
Om undersøkelsen
  • Norsk Sykepleierforbund (NSF) har spurt 82 117 medlemmer om deres holdning til vaksinen i en e-post-undersøkelse i samarbeid med Enalyzer.
  • 21 430 (over 25 prosent) har svart i perioden 21. til 26. januar.
  • 23 000 svarte på de samme spørsmålene i november.

NSF-lederen: – Vi får aldri ti av ti

Vaksineskepsisen sykepleierne uttrykte før jul, var sunn, mente NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen da. Nå har skeptiker-gruppen skrumpet inn. 

– Høyere ja-tall enn åtte av ti får man kanskje ikke ?

– Tror ikke det, når så mange er kvinner i fertil alder. Det er alltid noen som er gravide eller som aktivt prøver å bli det, og noen har hatt sykdommen. Vi får aldri ti av ti, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Er du overrasket over holdningsendringen?

– Nei, for da den første undersøkelsen ble gjort i slutten av november, meldte sykepleierne fra om at de trengte mer informasjon.

– Etter det har vi blitt involvert i Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets arbeid, forteller NSF-lederen

– Vi har informert om behov i tjenestene, og vi har fått og videreformidlet god informasjon fra helsemyndighetene. Og derfor sier færre sykepleiere nei, og færre er usikre.

– Ikke mange «rene» vaksinemotstandere, ser det ut til?

– Det er minimalt av dem blant dem av våre medlemmer, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Les også: Sykepleierstudent møter vaksinekritikere med fakta i kommentarfeltene

«Er usikker på om jeg kan få bivirkninger av vaksinen»

I gruppen som er usikre på om de vil ta vaksinen, viser halvparten til at de ikke har fått nok informasjon om virkninger og bivirkninger. En av fire begrunner sin usikkerhet med at vaksinen ikke er testet nok.

En av de usikre skriver dette:

«Har selv to autoimmune sykdommer og er usikker på om jeg kan få bivirkninger av vaksinen, slik at mine grunnsykdommer blir verre.»

En annen av de ambivalente forteller at hun eller han ble smittet av covid-19 i november, og skriver:

«Jeg er usikker på hvor mye beskyttelse vaksinen faktisk gir, eller om jeg allerede er beskyttet.»

De fleste har fått vaksineinformasjon

Et tydelig flertall svarer i undersøkelsen at de i noen eller i svært stor grad har fått informasjon om koronavaksinene.

Knapt én av fem synes de i liten eller svært liten grad har fått slik informasjon.

Dette spørsmålet ble ikke stilt i november.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse