fbpx Anatomieksamen: Mette hadde aldri kjent seg bedre forberedt – sto så vidt Hopp til hovedinnhold

Anatomieksamen: Mette hadde aldri kjent seg bedre forberedt – sto så vidt

Sykepleierstudent Mette Grindheim

– Hele eksamen var et sjokk, sier Mette Grindheim. Hun fryktet stryk, men fikk bestått med karakteren E på en anatomieksamen som har skapt mye frustrasjon og høy strykandel.

– Jeg har aldri vært godt så forberedt til en eksamen før, forteller sykepleierstudent Mette Grindheim til Sykepleien.

15. desember gjennomførte hun, i likhet med andre førsteårsstudenter, digital hjemmeeksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Det pleier å være en høy strykprosent, men foreløpige tall tyder på at den denne gangen blir vesentlig høyere.

Reagerte på omfanget

Grindheim, som studerer ved Høgskolen på Vestlandet, Stord, var en av svært mange som uttrykte frustrasjon etter eksamensavviklingen. På Instagram-siden til Medeasy.no skrev hun blant annet følgende:

«Lest og forberedt meg så sinnssykt til denne eksamen. Har også vært ekstra motivert og positiv for å gå opp til denne eksamen. Men det eneste jeg sitter igjen med nå er en stor skuffelse og et bitte lite håp om at jeg faktisk består.»

– Hele eksamen var et sjokk. Det var kjempevanskelig, forteller Grindheim.

– Flere medstudenter jeg har snakket med, synes oppgavene var på veldig detaljnivå. Det var dessuten veldig omfattende, med tanke på tiden. Mange oppgaver var også vanskelig formulert, og jeg reagerte på noen av bildene. Du måtte studere ekstra godt for å se hva de viste, og dermed fløy tiden.

Les også: Høy strykprosent etter omstridt anatomieksamen


 

Læringsressursen Medeasy.no fikk mye respons da de spurte om anatomieksamen

Digital hjemmeeksamen

Grunnet pandemien og høyt smittetrykk i vinter ble anatomieksamen avviklet digitalt som hjemmeeksamen denne gangen. Studentene fikk tre timer på å besvare 130 oppgaver.

Leder av Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon, Edel Marlèn Taraldsen, har også reagert på omfanget. Hun mener det ble veldig lite tid per oppgave.

– Det er ingen tvil om at det har vært utfordrende både å delta i og utføre digital undervisning under pandemien. Jeg tror likevel det er omfanget, kombinert med utfordringene en ny eksamensform gir, som reflekteres i strykprosenten, uttalte studentlederen til Sykepleien onsdag.

Assisterende avdelingsdirektør Stephan Hamberg i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) sier de vil analysere resultatene nøye etter hvert som de får dem inn, og i første omgang se hva som eventuelt kan og bør gjøres annerledes i forbindelse med kontinuitetseksamen i april.

Nokut har, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, det overordnede ansvaret for innhold i, og avvikling av, eksamen.

– Læringskvaliteten har ikke vært like høy under pandemien. Dette i kombinasjon med en ny, digital eksamensform har nok påvirket resultatene, sa Hamberg til Sykepleien onsdag.

Artikkelen fortsetter nedenfor diagrammet.


Prøvekaniner

Mette Grindheim synes det har vært tøft å studere under pandemien.

– Vi blir litt prøvekaniner, og jeg synes ikke undervisningen har vært så mye å skryte av. Uten Medeasy ville jeg ikke hatt sjans, sier hun, og refererer med det til en digital og privat læringsressurs mange sykepleierstudenter benytter seg av.

Det kjentes som at uansett hvor hardt man jobbet, fikk man ikke noe igjen for det
Mette Grindheim, sykepleierstudent

Grindheim forteller at hun kommer til ta kontinuitetseksamen i april, og hun er fortsatt fast bestemt på å bli sykepleier.

– Eksamensopplevelsen gikk først litt utover motivasjonen. Det kjentes som at uansett hvor hardt man jobbet, fikk man ikke noe igjen for det, forteller hun.

– Men rett etterpå snakket vi sammen. Om ikke flere hadde opplevd det på samme måte, ville jeg følt meg utrolig dum, men når studenter fra hele landet sier det samme, hjelper det på.

Stressmoment

Sykepleierstudent Emma Lundhagebakken skrev blant annet dette på Medeasys Instagram-side etter sin anatomieksamen:

«[...] Sett på 6 tidligere eksamener, kommet meg gjennom alt av pensum, i tillegg til å ha gjort flere tusener av flervalgsoppgaver og ikke noe var i nærheten av eksamen i år. [...]»

Jeg kom ikke gjennom de siste oppgavene, og reagerte på at det var veldig mange spørsmål på veldig kort tid
Emma Lundhagebakken, sykepleierstudent

Lundhagebakken, som studerer ved Oslomet, Pilestredet, besto, men er ikke fornøyd.

– Jeg kom ikke gjennom de siste oppgavene, og reagerte på at det var veldig mange spørsmål på veldig kort tid. Det ble et stort stressmoment for meg.

Lundhagebakken ønsker i likhet med Grindheim å ta eksamen på nytt, men vil ikke gjøre det før den kan gjennomføres som skoleeksamen.

– Jeg var veldig skuffet rett etter eksamen. Da var det var godt å høre at flere følte det samme.

Lundhagebakken synes det har vært utfordrende å starte sykepleierutdanningen med digital undervisning.

– Vi har nok ikke fått like stort utbytte som vi ville fått på skolen, og mange faktorer spiller inn. Men jeg følte meg godt forberedt.

Sykepleiestudent Emma Lundhagebakken

Fornøyd

Marit Bjerkås studerer sykepleie ved Universitetet i Agder, Grimstad. Rett etter deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi fortalte hun til Sykepleien om en sjokkartet opplevelse.

– Jeg var veldig sikker på å naile det, men da jeg trykket «send», begynte jeg bare å le, sa hun den gangen.

Hun kjente seg svært godt forberedt, hadde lest hele pensum, vært på forelesninger, betalt for en ekstern læringsressurs, løst oppgaver og gamle eksamenssett.

Vanligvis har jeg en følelse av hvordan det har gått, men denne gangen ante jeg ikke, og jeg visste ikke helt om jeg engang ønsket å se resultatet
Marit Bjerkås, sykepleiestudent

Nå har Bjerkås fått sensuren og kan fortelle at tross frustrasjonen rett etter eksamen, gikk det bra, og hun endte med en B.

– I lys av hvordan eksamensopplevelsen var, så er jeg fornøyd, sier hun til Sykepleien.

– Det kjentes veldig ekkelt etter eksamen. Vanligvis har jeg en følelse av hvordan det har gått, men denne gangen ante jeg ikke, og jeg visste ikke helt om jeg engang ønsket å se resultatet.

Bildet viser Marit Bjerkås.

Mye frustrasjon

Bjerkås forteller om mye frustrasjon blant medstudentene etter eksamen.

– Fryktelig mange var frustrerte, sjokkerte og lei seg. Heldigvis virker det som om det ikke er flaut å komme og si at man har strøket. I vår chattegruppe for kullet møter man stor medfølelse.

Jeg er ikke typen til å sitte å vente, og tenkte at jeg får ikke større spark bak enn det her
Marit Bjerkås, sykepleierstudent

Bjerkås har tidligere jobbet i hotellbransjen, men lenge drømt å ta sykepleierutdanning. En permittering i vår som følge av korona, var det som skulle til.

– Da gjaldt det å tenke fort. Jeg er ikke typen til å sitte å vente, og tenkte at jeg får ikke større spark bak enn det her.

Hun slengte derfor inn en søknad, kom inn og forteller at hun stortrives, selv om pandemien har satt sitt preg på studiene så langt.

– Jeg føler likevel ikke at undervisningen ved Universitetet i Agder har stått tilbake for noe. De har spilt inn forelesninger på video, slik at studentene kan se dem om igjen, pause og spole tilbake. Deretter følges studentene opp av foreleser via Zoom. Universitetet har løst det kjempebra og klart å snu seg om.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse