fbpx 40 prosent strøk på konteeksamen i anatomi Hopp til hovedinnhold

40 prosent strøk på konteeksamen i anatomi

Christian Strømnes

Tall Sykepleien har hentet inn, viser at 40 prosent av studentene strøk på konteeksamen.

Sykepleien skrev tidligere i år om hvordan det gikk med studentene som tok eksamenen like før jul. Resultatene er ifølge NSF Student og NOKUT bekymringsfulle. Av 5000 studenter som tok eksamen, strøk over 1000. Like mange strøk året før, og disse har nå hatt mulighet til å ta kontinuasjonseksamen, populært kalt konteeksamen.

Det er NOKUT som lager nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, men det er studiestedene som så langt har hatt ansvaret for konteeksamenene. Det finnes derfor ikke per i dag en nasjonal oversikt over hvordan sykepleierstudentene klarer seg på første og andre konteeksamen.

TEST DEG SELV:Her er nasjonal deleksamen i anatomi 2017

Tre forsøk

Sykepleierstudentene har tre forsøk på stå. Klarer de ikke det, må de gi opp drømmen om å bli sykepleier. Sykepleien har via e-post hentet inn tall fra utdanningsstedene for å se hvordan studentene som går opp til konteeksamen klarer seg. Tallene viser at 40 prosent av studentene stryker på både første og andre konteeksamen. Det utgjør rundt 400 sykepleierstudenter som da må finne et annet utdanningsløp.

(tabellen under viser hvor mange av studentene som gikk opp til 1. konteeksamen (etter eksamenen 2016). Teksten fortsetter under tabellen.

– Ikke dramatisk

NSFs studentleder, Christian Strømnes, mener tallene ikke er dramatiske.

– Når du tenker på at over halvparten av de studentene som strøk til eksamen i 2016 klarte eksamen på konte, er ikke det alvorlig, sier han.

– Det betyr at de som strøk på nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi på rundt 20 prosent, har sunket til cirka 8 prosent etter konte. Det er en strykprosent jeg kan sove godt om natten med, sier han.

400 studenter skrelles bort

At rundt 400 studenter faller bort fra sykepleierstudiet, synes ikke Strømnes er så dramatisk.

– Det tas hvert år inn flere sykepleierstudenter enn man vet klarer å fullføre. Dette har skolene lang erfaring med, så at noen faller av etter nasjonal deleksamen er med i beregningene, sier han.

– Sykepleierutdanningen er på mange måter krevende. Det kvalifiserer til et yrke der det forventes mye kompetanse og ansvar, så det skulle bare mangle at studiet er utfordrende, sier Strømnes.

LES: – Så mye stryk! Det var overraskende

Skikkethet

– Tenker du at det heller er for mange sykepleierstudenter som kommer igjennom studiet?

– Det kommer an på. Tilgang på praksisplasser av høy kvalitet kan bli svært utfordrende å tilby hvis antallet studenter er høyt i forhold til antall praksisplasser. I tillegg kan det være vanskelig å legge til rette for god og variert undervisning og veiledning på utdanningsinstitusjonene med overdimensjonerte studentkull. På den andre siden står vi ovenfor en sykepleiermangel i samfunnet. Her mener vi at kvantitet ikke kan gå på bekostning av kvalitet når man utdanner nye sykepleiere, sier han.

Han understreker at selv om en sykepleierstudent stryker på eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi betyr ikke det at studenten ikke er skikket.

– Praksisstudiene må teste skikkethet, ikke en teoretisk eksamen, sier han. 

(Tabellen under viser hvor mange studenter som gikk opp til andre konteeksamen etter eksamen 2016).
Teksten fortsetter under tabellen.

Naturlig

VID Bergen hadde en strykprosent på 48 på første konteeksamen og 40 prosent stryk på andre. VID Oslo hadde 32 prosent stryk på første og 63 prosent stryk på andre.

 Er strykprosenten høy, lav eller som forventet?

– Strykprosenten på de utsatte eksamenene er høy, men det er vanlig at strykprosent blir høy på utsatte eksamener, siden det blir en oppsamling av de studentene som sliter med emnet som må ta eksamen på nytt, sier rådgiver ved VID, studieseksjon Oslo, Heidi Olsen.

LES: Hver femte sykepleierstudent strøk

Gjennomfører tester

Hun sier til Sykepleien at det ikke er tallfestet noen målsettinger om hvor høy strykprosenten bør være.

– Men undervisningen og oppfølgningen av studentene går ut på å sikre at flest mulig studenter består eksamen. Høsten 2017 måtte for eksempel studentene ved VID, Oslo gjennomføre flere obligatoriske tester slik at de fikk en tilbakemelding på hvordan de lå an, sier hun.

Oppfordring

– Vil dere gjøre noe å få strykprosenten ned?

– For studieåret 2017/18 har høgskolen fjernet muligheten til å ta utsatt eksamen i august. Studentene som ikke har bestått emnet etter eksamen som avholdes i april, må vente med tredje og siste forsøk til den ordinære eksamen i desember, sier hun og legger til:

– Høgskolen oppfordrer disse studentene til å følge undervisningen på nytt i høstsemesteret slik at de får et bedre grunnlag for å bestå eksamen.

Diakonhjemmet Høgskole fusjonerte 1. januar 2016 med Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen til VID vitenskapelige høgskole (vid.no).

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse