fbpx Sykepleien 4/2020, Fag og forskning 2020: #Akutt, kritisk og kronisk sykdom Hopp til hovedinnhold
Cover: #Akutt, kritisk og kronisk sykdom

Sykepleien 4/2020, Fag og forskning 2020: #Akutt, kritisk og kronisk sykdom

2020; (4)

Fem forskjellige utgaver med fag- og forskningsartikler som er blitt publisert på sykepleien.no fra august 2019 til juli 2020.

Les PDF-utgave (pdf, 14.14 MB)

Her finner du innholdsliste og lenker til alle artiklene til #Akutt, kritisk og kronisk sykdom:

8 Leder, redaktør Barth Tholens: Sykepleieforskning er sykepleiernes columbi egg
10 Kommentar, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen: – Er det et realistisk mål å arbeide kunnskapsbasert?
12  Oppgaveglidning kan gi bedre helsetjenester
16 Slik påvirker skiftarbeid sykepleieres søvn og helse
22  Pårørende til hardt skadde vil ha informasjon, men beholde håpet
26 Hypotermi hos operasjonspasienter ved ankomst til postoperativ avdeling
34 Kan erfaringer med somatisk sykdom og skade føre til personlig vekst?
38 Kartlegging av prosedyrer for oppdekking av instrumentbord ved kirurgiske inngrep
46 Møt forskeren, Unni Igesund: Operasjonssykepleiere dekker opp instrumentbordet ulikt
50 Fibromyalgi: Symptomer kan lindres med fysisk aktivitet og kognitiv terapi
56 Slik blir pasienter med prostatakreft mer tilfreds med informasjonen
62 Ansvarsforholdet er uklart når pasienter skrives ut
68  Systematiske pasientundersøkelser avdekker forverring og kan redde liv
74 Kartlegging av kompetanse er nødvendig for å sikre gode helsetjenester
78 Hvorfor vegrer pasienter med type 2-diabetes seg mot insulinbehandling?
84 Sykepleiere på akuttmottak ønsker mer kunnskap om brannskader
88 Kreft: Hvordan velge rett kosthold?
92  Sepsis kan oppdages tidlig med disse verktøyene
96 Sykepleiere kan gjøre maskebehandling bedre med enkle tiltak
100 Kreftkoordinator: Samarbeidsproblemer går på helsa løs
104  Alternativ medisin virker fordi placebo virker
108  Å ivareta barn på generell intensivavdeling – intensivsykepleieres erfaringer
116 Møt forskeren, Hanne Gravdal: – Min største skrekk var å få ansvaret for et barn
120 Covid-19: Helsepersonell får hudproblemer av beskyttelsesutstyret
126 Slik behandles covid-19-smittede med respirasjonssvikt
132 Pasientreinnleggelse på intensivavdelingen – en kasuskontrollstudie
140 Mangel på utstyr på ikke føre til endrede smittevernprosedyrer
144 Unngå feil ved generisk bytte
150 Kommentar, Mette Irene Ramstad Dønåsen: Med faggruppene i front: – Klinisk fagutvikling og forskning må være våre fremste oppgaver

Flere utgaver