fbpx De fire siste fylkeskontorene i NSF har valgt sine ledere Hopp til hovedinnhold

De fire siste fylkes­kontorene i NSF har valgt sine ledere

bildet viser fire nye fylkesledere
KLAR FOR NY PERIODE: Øverst fra venstre: Fylkesleder i Rogaland: Aud H Riise, fylkesleder i Møre og Romsdal: Trine Bruseth Sevaldsen, fylkesleder i Nordland: Gjertrud Helene Krokaa og fylkesleder i Agder: Ragne Quinteros. (Montasje: Kari Anne Dolonen)

Agder i går. Rogaland, Nordland og Møre og Romsdal i dag. Nå har alle fylkeskontorene i NSF valgt sine ledere og nestledere frem til våren 2023.

Noen gamle og noen nye og en som ikke var innstilt fra valgkomiteen. Det er resultatet etter at de fire siste fylkene har valgt sine ledere og nestledere i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Ragne Quinteros vil samle Agder

Fylkeskontorene i Aust- og Vest-Agder har nå slått seg sammen til Agder og har fått Ragne Quinteros som leder og Bente Liv Hagen som nestleder, akkurat som valgkomiteen hadde innstilt.

Det nye kontoret deres er i Kristiansand, mens det gamle i Arendal er lagt ned.

Ragne Quinteros har hittil vært fylkesleder i Vest-Agder i fem og et halvt år, men sier hun er tydelig på at dette er et nytt verv.

– Jeg er ikke gjenvalgt. Nå skal vi danne NSF Agder, hvor det blir viktig å få med hele Agder til å danne en ny kultur ut av to gamle. Det vil ta tid, for ingen kan trylle, sier Quinteros til Sykepleien.

Bildet viser fylkesleder og nestleder i Agder
MAKKERE I NYE AGDER: Fylkesleder Ragne Quinteros (til venstre) har tidligere jobbet i kommunehelsetjenesten i Kristiansand. Nestleder, Bente Liv Hagen, kommer fra spesialisthelsetjenesten i Arendal. (Foto: Ingjerd Lind)

Hun tenker de vil jobbe mer politisk fremover, siden de nå er to frikjøpte personer.

– Jeg gleder meg til både å utvikle de arenaene vi har og få tilgang til helt nye arenaer for å drive NSF-politikk, sier hun.

– Hvilke nye ser du for deg?

– Jeg vet om noe som kan passe veldig bra, men som jeg nok ikke kan avsløre riktig ennå, sier Quinteros.

Quinteros har tidligere jobbet i kommunehelsetjenesten i Kristiansand, og med seg på laget får hun altså nestleder Bente Liv Hagen, som kommer fra spesialisthelsetjenesten i Arendal.

Hagen er ny som frikjøpt, men har vært styremedlem hos NSF i Aust Agder. Hun kommer fra Sørlandet Sykehus Arendal, der hun har vært klinikktillitsvalg i flere år.

Aud H. Riise ble ny fylkesleder i Rogaland

I Rogaland gikk Nina Horpestad av etter 13,5 år som fylkesleder. Til det nye ledervervet var det to kandidater: Aud Hølland Riise og Siri Rugland Ree. Begge kandidatene stilte også som nestledere. Valgkomiteen innstilte Riise som fylkesleder og Ree som nestleder, og slik ble det.

bildet viser leder og nestleder i Rogaland NSF
TO NYE KOSTER: Leder Aud Hølland Riise (til høyre) og nestleder Siri Rugland Ree er klare for innsats i Rogaland. (Foto: Arild Berland)

Aud H. Riise har de siste årene jobbet i spesialisthelsetjenesten på Universitetssykehuset i Stavanger, og Siri R. Ree har bakgrunn fra Sandnes kommune, hvor hun de siste årene har vært kreftkoordinator.

– Hva blir den viktigste saken for NSF Rogaland fremover, Riise?

– NSF har mange viktige saker. Skulle jeg velge noe, må det bli å formidle at anstendig lønn, mulighet for fagutvikling og gode arbeidstidsordninger er en forutsetning for rekruttering og kontinuitet i sykepleietjenesten.

Hun summerer opp selv:

– Arbeidstid, lønn og faglighet henger sammen. Tar du vekk den ene, raser fort de andre to også.

Gjertrud Helene Krokaa fortsetter i Nordland

I Nordland fortsetter Gjertrud Helene Krokaa i vervet som fylkesleder. Hun får selskap av Lisbeth Ann Johansen som nestleder, slik valgkomiteen innstilte.

bildet viser leder og nestleder i Nordland
TO KJENTE: Fylkesleder Gjertrud Helene Krokaa (til venstre) og nestleder Lisbeth Ann Johansen er kjente fjes på Nordland-kontoret til NSF.

Krokaa har vært leder i fem og et halvt år og har i fem av disse årene også vært administrativ leder på fylkeskontoret i Nordland, samt leder for kurs og konferanseenheten i Nordland, Troms og Finnmark.

Lisbeth Ann Johansen har vært avdelingsleder i Helgelandssykehuset, for AMK/LV Helgeland siden 2015. Hun har også vært medlem i fylkesstyret i tre perioder og ellers vært nestleder på frikjøp i toårig prosjekt.

– Mye tid er gått med til administrativt arbeid, men når NSF nå får ny struktur med administrativ leder og nestleder, ligger mulighetene vidåpne for utstrakt politisk arbeide og synlighet når det gjelder sykepleiernes interesser, lover Krokaa.

– Hva blir den viktigste saken å jobbe med fremover?

– Sykepleiernes arbeidsforhold, tilstrekkelig bemanning, lønn og rett til heltid med fokus på fag, kompetanse og kvalitet. Hvis vi skal ha et forsvarlig og kompetent helsetilbud i Norge der pasientsikkerhet og trygghet for befolkningen generelt ligger i høysetet, kan vi ikke fortsette å drive med kortsiktig brannslukning. Det belaster helsevesen, ansatte og pasienter langt utover det forsvarlige, både når det gjelder fag og økonomi, sier hun.

Trine Bruseth Sevaldsen ble ny fylkesleder i Møre og Romsdal

Ståle Evald Ræstad stilte til gjenvalg i Møre og Romsdal og var også innstilt til fylkesledervervet. Men han fikk konkurranse fra Trine Bruseth Sevaldsen, pediatrisk sykepleier som har jobbet som rådgiver ved fylkeskontoret siden 2016 og før det var ansatt ved Kristiansund sykehus. Hun ble valgt.

bildet viser ny leder i Møre- og Romsdal
VIL JOBBE MED REKRUTTERING: Den nye fylkeslederen, Trine Bruseth Sevaldsen, er klar for å ta tak i rekrutteringsproblemene både i kommunene og ved sykehusene i Møre og Romsdal.

Som nestleder var Gjermund Øysteinsson Moe innstilt. Ræstad kom inn som motkandidat via benkeforslag, men fikk ikke 2/3 flertall, så Moe ble valgt. Han har jobbet som sykepleier ved et omsorgssenter i Hustadvika kommune, hvor han også var hovedtillitsvalgt.

bildet viser Gjermund Øysteinsson Moe
NESTLEDER: Nestleder Gjermund Øysteinsson Moe har bakgrunn fra kommunehelsetjenesten.

– Rekruttering av sykepleiere!

Det er det kontante svaret som kommer når Sykepleien spør hva Sevaldsen tror blir den viktigste saken for henne å ta tak i fremover.

– Både kommunen og sykehus i regionen har store utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Vi må gå i dialog med arbeidsgiverne for å se på gode arbeidstidsordninger og andre tiltak som både kan få rekruttert flere sykepleiere og beholde dem i jobbene.

Sevaldsen peker på at de har noen kommuner som fikser dette, for eksempel Averøy, hvor de verken har sykepleiermangel eller problemer med stor turnover.

– Vi må se på hva slike kommuner gjør som er så bra, og lære av dem, sier hun.

Ståle Evald Ræstad har vært fylkesleder i tre og et halvt år og var nestleder i to år før det. Han gratulerte Trine Buseth Sevaldsen rett etter valget og sier han vil takke for mange fantastiske år som fylkesleder for NSF Møre og Romsdal.

– Det har vært en fantastisk reise med lange og hektiske hverdager. Jeg må rette en stor takk til alle de medlemmer, politikere og tillitsvalgte som har gitt meg varierende utfordringer på veien, sier han.

Les også:

Fire fylker har fått nye ledere

Fylkesledere
NYVALGT: Fire fylker har fått nye fylkeledere. Øverst fra venstre: Randi Askjer, Reidun Stavland. Nederst fra venstre: Lena Olsen og Ida Høiby. Foto: Privat / NSF

NSF Innlandet, Finnmark/Troms, Vestlandet og Telemark/Vestfold har gjennomført fylkestingsvalg. Frem til 2023 skal de lede hvert sitt fylke.

Fire nye fylkeskontor har gjennomført sine valg. Nå er det klart hvem som skal sitte i lederstolen i Finnmark/Troms, Innlandet, Vestlandet og Telemark/Vestfold.

Finnmark/Troms

I Troms og Finnmark ble valgene gjennomført i dag, 15. september. Kandidatene til ledervervet var tidligere fylkesleder i Finnmark Elin Holmgren og Lena Røsæg Olsen.

Sistnevnte ble innstilt av valgkomiteen.

– Jeg må innrømme at det var nervepirrende å stille mot en erfaren fylkesleder som Elin Holmgren, som jo kjempet så hardt på landsmøtet for å unngå at Finnmark ble slått sammen med Troms, sier nyvalgte fylkesleder Lena Røsæg Olsen til Sykepleien.

Lena Olsen

NYVALGT: Lena Røsæg Olsen (48) er valgt til ny fylkesleder i Troms/Finnmark.

– Jeg var usikker på hvilken støtte jeg fikk fra Finnmark, men føler nå at jeg har fått tillit.

– Hva tror du var årsaken til at også finnmarkingene valgte deg?

– Jeg tror jeg har klart å fronte at ingen skal bli oversett. Så tror jeg de kanskje har tenkt at det er fint å starte litt på nytt, nå som det ble sammenslåing. Jeg tror også at det at jeg har en rolig væremåte og setter samarbeid høyt, har bidratt til at jeg har fått denne tilliten, sier Olsen.

Selv er hun en ekte søring, fra Rakkestad i Østfold, som havnet på Aker sykepleierhøyskole i Oslo i 1992. Der traff hun mannen som skulle gjøre nordlending ut av henne. Etter utdanningen flyttet de først til Tromsø, der hun jobbet på kirurgen en periode, deretter til hans hjemkommune Dyrøy. Her begynte hun å jobbe i hjemmesykepleien. Etter det har det også blitt lederstillinger i kommunen. Hun har blant annet ledet en enhet for kompetanseutvikling for åtte kommuner i Midt-Troms. Men har også vært tillitsvalgt i mange år, helt fra studietiden.

Mari-Ann Benonisen fra Lakselvbukt i Troms og Åshild Østlyngen fra Hammerfest i Finnmark ble valgt til nestledere.

Innlandet

Selv om det var fem kandidater til fylkesledervalget, fulgte delegatene nominasjonskomiteens innstilling og valgte Ida Høiby som ny fylkesleder i NSF Innlandet.

Inger Amb ble valgt til nestleder. Også her fulgte delegatene nominasjonskomiteens innstilling.

NYVALGT: Ida Høiby er fra i dag, 15. september, fylkesleder i NSF Innlandet.

Fra 2019 har Høiby hatt vervet som divisjonsstillitvalgt SI Elverum Hamar og Habilitering- Rehabilitering som hun har kombinert med en liten stilling på Hedmarken legevakt.

På NSF Innlandets Facebook-side forteller hun at det alltid har vært viktig å ha nærhet til sykepleier faget sammen med vervene som tillitsvalgt.

Vestfold og Telemark

I Vestfold og Telemark hadde delegatene tre kandidater å velge mellom: Nåværende fylkesleder i Telemark, Lillian Elise Esborg Bergane, Tone Woll Buer og Randi Askjer. Sistnevnte var innstilt av nominasjonskomiteen. Det var også hun som til slutt ble valgt.

Randi Askjer er 59 år. Hun er bosatt i Tønsberg kommune og kommer fra en stilling som fagsjef i helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Margareth Horn (41) ble valgt til ny nestleder. Også hun er bosatt i Tønsberg kommune og kommer fra stillingen som avdelingsleder på Re helsehus i Tønsberg kommune.

Randi Askjer

NYVALGT: Randi Askjer er nyvalgt fylkesleder i NSF Telemark/Vestfold.

Vestland

Heller ikke tidligere fylkesleder i Hordaland, Mette Mikkelsen, ble gjenvalgt. Delegatene fulgte nominasjonskomiteens innstilling og valgte Reidun Stavland som ny fylkesleder for NSF Vestland. Reidun Askjer kommer fra stillingen som hovedtillitsvalgt og høyskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet.

Nestleder ble Karin Bell Trældal. Hun var ikke innstilt av nominasjonskomiteen.

Reidun Stavland

NYVALGT: Reidun Stavland er nyvalgt leder for NSF Vestland.

– Vi måtte gjennomføre tre valg før det ble et resultat. Det siste valget ble det avstemming mellom de to med flest stemmer fra første valget. Da sto det mellom Reidun Stavland og Karin Bell Trædal, får Sykepleien opplyst i en e-post.

Valget endte med at Stavland fikk 88 stemmer, og Trældal fikk 72 stemmer.

– I en pressemelding skriver NSF Vestland at de vil takke Mette Mikkelsen og Oddgeir Lunde for stor innsats som fylkesledere i henholdsvis Hordaland og Sogn og Fjordane i en årrekke.