fbpx Intensivsykepleier ble valgt som ny fylkesleder i NSF Oslo Hopp til hovedinnhold

Intensivsykepleier ble valgt som ny fylkesleder i NSF Oslo

Bård Erik Ruud
NYVALGT: Bård Erik Ruud er utdannet intensivsykepleier og har fungert både som frikjøpt hovedtillitsvalgt og foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus.

Line Orlund tapte kampen om ledervervet i Oslo.

– Jeg er glad for at valgdeltakelsen var høy, og at resultatet såpass klart, sier den nyvalgte fylkeslederen, Bård Erik Ruud.

Oslo NSF var først ute med å gjennomføre fylkesmøte i dag 9. september.

Kamp om ledervervet

Fylkesleder Line Orlund stilte til gjenvalg, men nominasjonskomiteen innstilte Bård Erik Ruud som ny fylkesleder. Det var derfor spennende om Orlund ville klare å beholde vervet, eller om hun ble nødt til å gi fra seg stafettpinnen til Ruud.

Da Sykepleien snakket med Orlund i går, sa hun at hun ville kjempe til siste sekund. Nå er valget gjennomført og delegatene har gitt flertallet av sine stemmer til Bård Erik Ruud.

– Jeg er glad for at valgdeltakelsen var høy, og at resultatet såpass klart, sier den nyvalgte fylkeslederen.

Ruud fikk 80 stemmer, Orlund 55, og det ble avgitt en blank stemme.

Hvem er Bård Erik Ruud?

Den nyvalgte fylkeslederen i Oslo har bred erfaring fra organisatorisk arbeid i NSF. Siden 2018 har han sittet som nestleder i fylkesstyret, og han har vært fylkesstyremedlem siden 2015.

Ruud er utdannet intensivsykepleier og har fungert både som frikjøpt hovedtillitsvalgt og foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus.

– Skal bli gøy

– Jeg gleder meg til å ta fatt på alle oppgavene som venter. Det skal bli gøy, sier han.

Han tror det skal gå greit med frikjøpt nestleder som hjelp, og hans egen erfaring som Orlunds makker de siste par årene.

– Når vi i tillegg har fått en administrativ leder kan jeg og min nestleder, Eirik Nagel Aldrin, konsentrere oss om de politiske sakene, sier han.

Når Sykepleien snakker med Ruud har han vært fylkesleder i noen minutter. Nå skal han rett inn i lønnsoppgjøret i Oslo kommune.

– Jeg har erfaring fra forhandlinger fra min tid som foretakstillitsvalgt og som nestleder for Line. I tillegg får jeg god støtte fra våre flinke forhandlere på huset, sier han.

– Hvilke forventninger har du til lønnsoppgjøret?

– Ha, ha. Det må jeg komme tilbake til, sier han.

– Det er et liv etter NSF

Avtroppende fylkesleder, Line Orlund, ønsker Ruud lykke til.

– Det er klart jeg er skuffet, men jeg var forberedt. Det er en del av gamet, sier hun.

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg skal ta lang ferie og tenke på hva jeg vil gjøre videre. En klok dame sa til med at det finnes et liv etter NSF. Det er det livet jeg nå skal finne ut av, sier hun.

Orlund legger til at hun tror Ruud vil gjøre en god jobb for medlemmene.

– NSF er heldigvis en organisasjon med et godt apparat slik at Bård Erik Ruud får god hjelp til å sette seg inn i alle oppgavene. Jeg tror han kommer til å ivareta medlemmene på en utmerket måte, forsikrer Orlund.

19 fylkesledere blir til 11 – kamp om vervene Norge rundt

Bildet viser Line Orlund, leder av NSF Oslo
LEDERKAMP: – Jeg skal kjempe til siste sekund, sier fylkesleder i Oslo, Line Orlund. Foto: Marit Fonn

10 av dagens fylkesledere stiller ikke til gjenvalg. Det blir likevel kamp om ledervervene flere steder. Først ut er Oslo.

I disse dager forbereder 19 fylkeskontor i NSF seg til valg. Denne gangen blir det imidlertid annerledes enn alle foregående valg.

19 fylkeskontor skal bli 11, frikjøpt nestleder skal velges for første gang, og hvert fylkeskontor får en administrativ leder. Den administrative lederen skal ha ansvaret for driften og personalet.

– Å få en nestleder og en administrativ leder er gull verdt, sier fylkesleder i Oslo, Line Orlund, og legger til:

– Nå kan vi som er valgt, konsentrere oss om det politiske arbeidet. Det er mye jeg har måttet prioritere bort som vi nå vil få tid til. Det er en av grunnene til at jeg vil fortsette som fylkesleder i noen år til.

Oslo først ut

Oslo er det første av 11 fylker som skal gjennomføre valg av nye ledere og fylkesstyrer de neste dagene. Alle valgene skjer digitalt.

– Hvordan vil det påvirke valgene?

– Jeg tenker det er negativt for alle kandidatene. Vi får ikke vist oss frem eller minglet med delegatene. Det er vanligvis en viktig del av prosessen. Det mister vi i år, men det blir likt for alle, sier hun.

Orlund stiller til gjenvalg, men flertallet i nominasjonskomiteen har ikke innstilt henne som leder.

– Hvordan føles det?

– Det er klart jeg er skuffet, men jeg skal kjempe til siste sekund, sier Orlund.

Valgresultatene i Oslo vil etter planen være klare i løpet av tidlig ettermiddag 9. september.

Valgoversikt

Alle valgene skal gjennomføres innen 18. september. Da er det formelt kun 11 fylkeskontor i NSF. Denne datoen skal NSF også lansere nye nettsider hvor all praktisk informasjon om de nye fylkene vil legges ut. 

I tabellen under ser du oversikten over når det holdes valg i de forskjellige fylkene (I Viken skjer valget 16. september):

Valg i fylkene

Valgene skjer digitalt i alle fylkene.

Her er de ti som takker for seg

Flere steder er det i år rift om vervene. Men det er også mange av de erfarne fylkeslederne som ikke stiller til gjenvalg. Her er oversikten over dem som nå takker for seg:

Fylkeslederen i Østfold, Karen Brasetvik, stiller ikke til gjenvalg. Det gjør heller ikke fylkesleder i Akershus, Ragnhild Hegg. I tillegg forsvinner Nina Horpestad i RogalandAnne Hansen Vartdal, fylkesleder i Aust-Agder, stiller heller ikke til gjenvalg.

Heller ikke fylkeslederen fra Oppland, Ingunn Holtklimpen, eller fylkeslederen fra Hedmark, Bente Iren Aaland, stiller til gjenvalg. Fylkesleder i gamle Sogn og Fjordane, Oddgeir Lunde, stiller ikke til gjenvalg. Heller ikke fylkesleder i TromsHanne M. Bergland, stiller til valg.

Fylkeslederen i Vestfold, Lisbeth Rudlang, stiller ikke til valg, det gjør heller ikke fylkesleder i Nord-Trøndelag, Sølvi Sæther, som går av med pensjon.

Fylkesledere collage

TAKKER FOR SEG: Øverst fra venstre: Ragnhild Hegg, Anne Vartdal, Karen Brasetvik, Bente Iren Aaland og Lisbeth Rudlang. Nederst fra Venstre: Sølvi Sæther, Ingunn Holtklimpen, Nina Horpestad, Oddgeir Lunde og Hanne M. Bergland.

Oslo

Oslo er først ute og gjennomfører valg 9. og 10. september. Fylkesleder Line Orlund stiller til gjenvalg, men hun får konkurranse fra Bård Erik Ruud. Han stiller i tillegg som nestleder og blir eventuelt motkandidat til Eirik Nagel Aldrin som kun stiller til nestledervalget.

Nominasjonskomiteen i Oslo er ikke enstemmig i sin innstilling, men flertallet har innstilt følgende kandidater:

 • Fylkesleder: Bård Eirik Ruud, Oslo universitetssykehus
 • Nestleder: Eirik Nagel Aldrin, Oslo kommune

Viken

Viken er et nytt fylkeskontor som er en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud. Her er det kun en kandidat som stiller til ledervervet, Linda Lavik. Hun er i dag fylkesleder i Buskerud. I tillegg skal det velges to nestledere i Viken. Det er fire kandidater til de to nestledervervene: Jana Hoffmann, Rita Standal, Dag Werner Larsen og Tiril Bringsrud Svensen.

Valget skal avholdes 16. september.

Valgkomiteens innstilling:

 • Leder: Linda Lavik, Buskerud
 • Nestleder: Dag Werner Larsen, Østfold
 • Nestleder: Tiril Bringsrud Svensen, Akershus

Agder

Ragne Quinteros stiller til gjenvalg for Agder fylke. Hun er i dag fylkesleder i Vest-Agder, men hun får konkurranse om ledervervet.

Bente Liv Hagen stiller både som både leder og nestlederkandidat. Det samme gjør Heidi Helene Stykket Hamre. I tillegg stiller Hannah Dybesland, kun som lederkandidat.

Valgene skal avholdes 16. og 17. september.

Valgkomiteens innstilling til ledervervene:

 • Fylkesleder: Ragne Quinteros 
 • Nestleder: Bente Liv Hagen

Møre og Romsdal

Ståle Evald Ræstad stiller til gjenvalg i Møre og Romsdal. Dette er ett av fylkeskontorene som ikke skal slås sammen med noen andre. Men også Ræstad får konkurranse. Hans motkandidat heter Trine Bruseth Sevaldsen.

Som nestleder stiller Gjermund Øysteinsson Moe som eneste kandidat.

Nominasjonskomiteen innstilling:

 • Ståle Evald Ræstad som fylkesleder
 • Gjermund Øysteinsson Moe

Valgene avholdes 17. september.

Trøndelag

Nord- og Sør-Trøndelag blir til ett fylkeskontor. Anne-Beth Langfjord Hallstrøm, som er konstituert fylkesleder i Nord-Trøndelag, stiller ikke som lederkandidat. Det gjør imidlertid Kari Værnes Fiske som er fylkesleder i Sør-Trøndelag.

Totalt er det to lederkandidater til ledervervet og én kandidat til nestledervervet. Utfordreren til sittende fylkesleder Kari Værnes Fiske er Kenneth Sandmo Grip.

Valget avholdes 16. september.

Nominasjonskomiteen i NSF Trøndelag har innstilt følgende kandidater:

 • Fylkesleder: Kenneth Sandmo Grip
 • Nestleder: Rannveig Prins Andøl

Innlandet

Hedmark og Oppland fylke slås sammen og blir til Innlandet. Fylkeskontoret legges til Hamar. Innlandet har hele fem kandidater til ledervervet og like mange til nestledervervet.

Verken fylkeslederen fra Oppland, Ingunn Holtklimpen, eller fylkeslederen fra Hedmark, Bente Iren Aaland, stiller til gjenvalg.

Til fylkesledervervet stiller følgende kandidater: Ida Høiby, Inger Amb, Birgit Finstad, Anne- Bi Hoffsten og Benedicte Lånke. Alle de fem stiller også som nestlederkandidater.

Nominasjonskomiteens innstilling:

 • Leder: Ida Høiby
 • Nestleder: Inger Amb

Valget avholdes 15. september.

Nordland

I Nordland ser det ut til å bli et uproblematisk valg. Det er én kandidat til ledervervet, sittende fylkesleder Gjertrud Helene Krokaa, og én kandidat til nestledervervet, Lisbeth Ann Johansen. De er også innstilt til ledervervene av nominasjonskomiteen.

Fylkeskontoret skal heller ikke slås sammen med andre kontorer. Valget avholdes 17. september.

Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark slås sammen til ett fylkeskontor. Fylkeslederen i Vestfold, Lisbeth Rudlang, stiller ikke til gjenvalg.

Årsmøtedelegatene har tre lederkandidater å velge mellom: Nåværende fylkesleder i Telemark, Lillian Elise Esborg Bergane, Tone Woll Buer og Randi Askjer.

Til nestledervervet er det to kandidater: Margareth Horn og Unni Kiøsterud Tufte 

Nominasjonskomiteens innstilling:

 • Fylkesleder: Randi Askjer
 • Nestleder: Margareth Horn 

Valget holdes 15. september.

Troms og Finnmark

I dag er Hanne M. Bergland fylkesleder i Troms, og Elin Holmgren er fylkesleder i Finnmark. De blir nå ett kontor, men får i likhet med Viken, to frikjøpte nestledere.

Hanne Bergland tar ikke til gjenvalg, men det gjør Elin Holmgren og får Lena Røsæg Olsen som motkandidat. Begge stiller også til nestledervervet.

Ifølge oversikten Troms og Finnmark har lagt ut på sine nettsider, stiller i tillegg Mari-Ann Benonisen, Evy Christine Adamsen og Åshild Østlyngen til valg som nestledere. Det er da fem kandidater til dette vervet.

Nominasjonskomiteens innstilling:

 • Fylkesleder: Lena Røsæg Olsen
 • Nestleder: Elin Holmgren
 • Nestleder: Mari-Ann Benonisen

Innstillingen av fylkesleder er nominasjonskomiteens flertallsinnstilling. Nestledere er en enstemmig innstilling.

Vestland

Sogn og Fjordane slås sammen med Hordaland. Fylkesleder i Sogn og Fjordane, Oddgeir Lunde, stiller ikke til gjenvalg, men det gjør nåværende fylkesleder i Hordaland, Mette Mikkelsen.

Den sittende fylkeslederen i Hordaland får tre motkandidater: Reidun Stavland, Norunn Midthjel og Karin Bell Trældal. Alle de tre motkandidatene, stiller også til nestledervervet. (Kandidatlisten ble oppdatert 10. september)

Nominasjonskomiteen sin innstilling:

 • Fylkesleder: Reidun Stavland
 • Nestleder: Norunn Midthjell

Valget foregår 14. og 15. september.

Rogaland

Heller ikke i Rogaland stiller sittende fylkesleder, Nina Horpestad, til gjenvalg. Til ledervervet er det to kandidater: Aud H. Riise og Siri R. Ree. Begge kandidatene stiller også som nestledere.

To kandidater trakk sitt kandidatur. Det er årsaken til at nominasjonskomiteen kom med en ny innstilling 27. august. Til ledervervene har komiteen innstilt følgende kandidater.

 • Fylkesleder: Aud Hølland Riise
 • Nestleder: Siri Rugland Ree

Valget går av stabelen 17. september.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.