fbpx Viken og Trøndelag har fått nye fylkesledere Hopp til hovedinnhold

Viken og Trøndelag har fått nye fylkesledere

Norsk Sykepleierforbund valgte i dag, 16. september, ny ledelse i to fylker for perioden 2020–2023.

De to fylkene som nå har valgt nye ledelse, er begge resultat av beslutningen om å slå sammen fylkeskontorer.

Trøndelag er en sammenslåing av de tidligere fylkeskontorene i Nord- og Sør-Trøndelag. Det nye Viken består av tidligere Akershus, Østfold og Buskerud.

Lavik fra Buskerud fortsetter

Det er tidligere leder for Buskerud, Linda Lavik, som nå er valgt til fylkesleder for Viken.

Nyvalgte nestledere er Tiril Bringsrud Svensen og Dag Werner Larsen, i tråd med valgkomiteens innstilling.

Nyvalgte fylkesleder Linda Lavik syntes det var spennende, selv om det bare var hun selv som var kandidat til lederjobben.

– Er helt skjelven, jeg, er hennes kommentar rett etter at valgresultatet ble klart i formiddag, tirsdag 16. september.

Hun er storfornøyd med de to nestlederne hun får med på laget, Tiril Bringsrud Svensen og Dag Werner Larsen, som også var de nominerte fra valgkomiteens side.

Svensen jobber som helsesykepleier i Rælingen kommune i Akershus, og Larsen er psykiatrisk sykepleier på Sykehuset Østfold.

– Begge fra kliniske stillinger, sier Lavik begeistret.

Lavik understreker at valgkomiteen har gjort en flott jobb med å plukke ut kandidater fra de tre fylkene som nå har blitt slått sammen til Viken, på en rettferdig måte.

De selv var imot sammenslåing.

– Men vi hadde en veldig god diskusjon på landsmøtet om dette, det ble flertall for sammenslåing, og alt er gjort på demokratisk vis, så dermed har vi slått oss til ro med resultatet, sier Lavik.

Viken blir største NSF-fylke

Vikens fylkeskontor vil fra nå av være i Norsk Sykepleierforbunds hovedkontor i Tollbugata i Oslo. Kontoret i Drammen blir lagt ned, mens Østfolds gamle fylkeskontor i Sarpsborg blir værende som et satellittkontor. Alle de ansatte beholder jobben.

– Det er veldig viktig å ta vare på de tillitsvalgte, det har vi tenkt mye på. De vil med dette beholde de kontaktene de har forholdt seg til på de gamle fylkeskontorene. Vi vil også reise ut og holde møter og medlemsarrangementer som før, slik at ikke alt blir sentrert i Oslo, sier Lavik.

Linda Lavik har vært fylkesleder i Buskerud i ni år og var før det i fylkesstyret i seks år. Før det jobbet hun som leder på Blefjell sykehus og som sykepleier på Kongsberg sykehus. Hun er fra Lavik i Vaksdal kommune i Vestland, men har bodd i Darbu ved Kongsberg i 34 år.

Viken vil nå ha 51 kommuner i sitt område, med 565 tillitsvalgte og 117 hovedtillitsvalgte for 22 000 medlemmer. Det blir dermed det største fylkeskontoret i NSF.

NSF Viken takker de avtroppende fylkeslederen Karen Brasetvik i Østfold og Ragnhild Hegg i Akershus for deres mangeårige innsats, ifølge nsf.no

Fra FTV til fylkesleder i Trøndelag

I Trøndelag er Kenneth Sandmo Grip valgt til fylkesleder med overveldende flertall.

– Jeg er utrolig glad. Jeg gleder med virkelig og går til jobben med den aller største ydmykhet etter å ha fått så solid oppslutning, sier han til Sykepleien.

Også i Trøndelag blir noe av jobben å få sammensveiset de to tidligere fylkene. 

– Det blir en prosess å få til å bli ett Trøndelag, men de ansatte har fått god tid til å forberede seg, siden vi har visst om dette lenge, sier Grip.

Delegatene har fulgt nominasjonskomiteens innstilling, selv om fylkesleder Kari Værnes Fiske i Sør-Trøndelag ønsket gjenvalg som leder. 

Vil ha ett NSF

I nestledervalget har delegatene også fulgt nominasjonskomiteens innstilling og valgt Rannveig Prins Andøl. Hun er nå hovedtillitsvalgt i Levanger kommune i tidligere Nord-Trøndelag.

Dermed får Trøndelag en leder fra sykehus i Trondheim og nestleder fra kommunehelsetjenesten. 

– Men jeg håper vi i NSF kan viske litt ut at det er et «Kommune-NSF» og et «Sykehus-NSF», noe jeg har sett tendensen til de siste årene. Selv om vi er to tariffområder, håper jeg at vi kan bli enige om at vi er ett NSF, sier Kenneth Sandmo Grip.

Han er selv fra Fosen, men har bodd i Trondheim siden studietiden. Han var ferdig sykepleier i 2008, og satt i studentstyret i 2009. Han har hele tiden jobbet på St. Olavs hospital. Her har han vært hovedtillitsvalgt og siden foretakstillitsvalgt fra 2017.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse