fbpx Falske sykepleiere: Helsedirektoratet ber svenske myndigheter svare Hopp til hovedinnhold

Falske sykepleiere: Helsedirektoratet ber svenske myndigheter svare

Korridor på geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.
erik m sundt Foto: erik m sundt

Rundt 60 rumenske sykepleiere venter på svar på sin autorisasjonssøknad i Norge. Helsedirektoratet ber nå svenske myndigheter svare på hvordan de følger opp forholdene som ble avdekket av Uppdrag granskning.

I fjor avslørte fire svenske journalister fra SVTs Uppdrag granskning at det jobbet falske sykepleiere fra Romania i svensk helsevesen. Tre av sykepleierne hadde i tillegg norsk autorisasjon. Nå – ett år etter – viser det seg at verken norske eller svenske myndigheter har tilbakekalt autorisasjonen til de falske sykepleierne.

Ber svenske myndigheter svare

Bent Høie hadde i forrige uke en telefonsamtale med sin svenske kollega angående de svenske journalistenes avsløringer. I tillegg har Helsedirektoratet sendt et brev til Socialstyrelsen i Sverge hvor de ber om svar på åtte spørsmål.

Brevet er signert direktør i Helsedirektoratets avdeling for autorisasjon, Anne Farseth.

I brevet skriver Farseth blant annet:

– Forholdene som framkommer i programmet, gir grunn til å reise tvil om helsepersonellet faktisk
har fullført utdanningen i henhold til direktivets krav – til tross for at de har gyldige
kvalifikasjonsbevis. Helsedirektoratet mener dette i så fall er svært alvorlige forhold.

60 søknader fra rumenske sykepleiere

Farseth peker på at dersom falske sykepleiere jobber ute i norsk helsetjeneste, svekker det pasientsikkerheten og kan bidra til å svekke befolkningens tillit til både helse- og omsorgstjenestene. I tillegg kan det også svekke tilliten til systemene som følger av direktivet.

– Det jobber et betydelig antall helsepersonell med utdanning fra landene som er nevnt i
programmene i de norske helse- og omsorgstjenestene, skriver Farseth i brevet.

Ifølge Farseth har Helsedirektoratet per i dag om lag 60 søknader om norsk autorisasjon fra søkere med utdanning i Romania.

Gjør ekstra undersøkelser

Helsedirektoratet har i tidligere intervju med Sykepleien sagt at de holder et ekstra øye med søknader fra Romania og gjør ekstra undersøkelser som ledd i saksbehandlingen.

– I tillegg til ekstra undersøkelser for å sikre at dokumentasjonskravet er oppfylt, ønsker
Helsedirektoratet informasjon om hvordan forholdene som avdekkes av Uppdrag granskning
blir fulgt opp fra svenske myndigheter, skriver Farseth.

Åtte spørsmål

Her er spørsmålene Helsedirektoratet ber om svar på fra Socialstyrelsen:

1. Har svenske godkjenningsmyndigheter skjerpet og/eller endret dokumentasjonskravene for søknader fra helsepersonell utdannet i Romania?

2. Har svenske godkjenningsmyndigheter endret noen av vedtakene til helsepersonell omtalt i ovennevnte program?

3. Har svenske myndigheter stilt i bero, eller vurdert å stille i bero, søknader fra de aktuelle gruppene?

4. Hvilke vurderinger har i så fall svenske myndigheter lagt til grunn for endringer i vedtak og eventuell berostillelse?

5. Hvilken kontakt har svenske myndigheter nå med rumenske myndigheter om forholdene?

6. Hvordan foregår eventuell kontakt og hvordan blir forholdene fulgt opp av rumenske myndigheter?

7. Har svenske myndigheter gjort EU-kommisjonen oppmerksom på forholdene?

8. Hvordan følger eventuelt kommisjonen opp saken?

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.