– Avgjørende at man kan ta spesialistutdanningen desentralisert

Kjersti Toppe
POSITIV KRITIKER: Kjersti Toppe (Sp) ønsker spesialistsykepleierne velkommen i kommunene – selv om hun har kritisert helseministeren for utdanningsforslaget. – Men å få en tydeligere rolleavklaring blir godt for alle, mener hun.

– Særlig i distriktene er det behov for en bred spesialisering som dette, sier Kjersti Toppe (Sp) om den foreslåtte masterutdanningen i allmennsykepleie.

– Sykepleiere med denne allmennutdanningen vil det absolutt bli bruk for, sier Kjersti Toppe til Sykepleien.

Toppe er lege og stortingsrepresentant for Senterpartiet i Hordaland. Hun var tidligere kommunelege, blant annet i kystkommunen Bremanger i Sogn og Fjordane.

For tiden reiser hun rundt på Vestlandet og driver valgkamp.

Les også: Patricia vil gjerne bli AKS-sykepleier. Det kommer ikke til å skje hvis hun må flytte fra Røst

– Behov for spesialiseringer som er brede, ikke så spisse

– Særlig i distriktene er det behov for spesialiseringer som er brede, ikke så spisse. Der er det ikke mulig å rekruttere en spesialist, verken sykepleier eller lege, til alle fagområder.

Forslaget om utdanningen det er snakk om – masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie – var ute på høring med høringsfrist 1. juli. 

Utdanningen er rettet mot kommunehelsetjenesten.

Nå er nok en sak på høring, den handler om å innføre en spesialistgodkjenning for sykepleiere med nevnte grad, altså master i avansert klinisk allmennsykepleie. Høringsfristen er 1. oktober.

Her kan du lese høringsnotatet.

Se nederst i saken hvem utdanningen er tenkt for.

– Bra for distriktene

– Å legge vekt på den brede kompetansen er jeg enig i. Jeg tror det blir bra for distriktene, også.

– Tror du sykepleiere ansatt rundt omkring i distriktskommunene vil ha mulighet til å ta utdanningen, slik den nå er skissert?

– Det er i hvert fall helt avgjørende at man kan ta utdanningen desentralisert. Sykepleiere ute i distriktene må få anledning til å spesialisere seg.

Toppe tror dette kravet vil komme frem i høringssvarene i de to høringsrundene om utdanningen.

– Går feil vei

– Vi er bekymret for at det går feil vei når det gjelder desentralisert utdanning. Utdanningssteder blir lagt ned, for eksempel i Nesna. Det bestemmes uten politisk innblanding, universitetene bestemmer dette selv. Men det må være utdanningsplasser, og man må kunne ta spesialiseringsløp og etterutdanning desentralisert for å sikre bedre rekruttering på disse plassene, sier Toppe.

Hun påpeker at kommuner og lokalsykehus ikke har råd til å ansette sykepleiere som er spesialister i alt.

– Men sykepleiere med denne allmennutdanningen vil det absolutt bli bruk for.

Kritiserte forslaget

Kjersti Toppe – og også legepresident Marit Hermansen – har kritisert regjeringens forslag om allmennutdanningen for sykepleiere, fordi det ikke er klar nok rolleavklaring mellom fastlege og sykepleiere.

Toppe og legepresidenten oppfordret helseministeren til å være tydeligere på oppgavefordelingen: Vil vite om spesialistsykepleierne skal diagnostisere

Les hva Bent Høie svarte her: – Sykepleiere skal ikke fungere som leger

– Jeg er bekymret for at disse sykepleierne skal erstatte fastleger, slik erfaringen er fra andre land. Vi ønsker ikke det. Det er jeg ærlig på. Men jeg har fått bekreftelse fra statsråden og statssekretæren at det ikke skal føre til en sånn utvikling.

– Så du tror det ordner seg?

– Ja, jeg var i en debatt med statssekretæren forrige uke og fikk vite at det ikke er meningen at sykepleierne skal overta fastlegenes rolle. Det er roet ned, jeg håper det går seg til. Men å få en tydeligere rolleavklaring blir godt for alle. Jeg håper regjeringen tar til seg signalene, sier Toppe.

– Leger og sykepleiere er glade i hverandre

Hun syns saken har vært litt trist:

– Den kan gi inntrykk av at vi er kritiske til sykepleiere ute, og at det er profesjonskamp på gang. Jeg oppfatter ikke at det er det ute i tjenesten. Leger og sykepleiere er avhengige av hverandre og ønsker å arbeide sammen, sier Kjersti Toppe.

Hun understreker:

– Jeg oppfatter ikke at leger ute er i konflikt med sykepleiere, men at de er glade i hverandre. Men de ønsker systemer for samarbeid, og en finansiering som legger opp til det, sier legen som ble politiker.

Hvilke sykepleiere kan bli spesialister?

Forslagene om ny masterutdanning i avansert allmennsykepleie og om spesialistgodkjenning har skapt en del forvirring.

I høringsnotatet (med høringsfrist 1. oktober) blir det understreket at formålet med den nye masterutdanningen i avansert allmennsykepleie er å styrke kompetansen i kommunehelsetjenesten. Men i forskriftsforslaget om masterutdanningen ser det ut som utdanningen er generell.

Gjelder forslagene kun for dem som jobber i kommunene, eller passer den også for sykepleiere på sykehus?

Sykepleien har stilt følgende spørsmål til Helsedepartementet:

– Så hvem er det da som skal kunne bli spesialist? Også de som jobber/vil jobbe på sykehus?

Her er svaret vi fikk i e-post fra departementet:

– Det er behov for å styrke den kliniske breddekompetansen i kommunene. I kommunene kan vi forebygge og fange opp fysiske og psykiske lidelser i en tidlig fase. Det er også i kommunene vi skal mestre livet med sykdom. Master i avansert klinisk allmennsykepleie er derfor særlig rettet mot å møte kompetansebehovene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utdanningen vil imidlertid også kunne være nyttig for enkelte sykepleiere på sykehus. Det vil derfor være mulig for sykepleiere i spesialisthelsetjenesten å ta utdanningen og få spesialistgodkjenning.

Les også:

Patricia vil gjerne bli AKS-sykepleier. Det kommer ikke til å skje hvis hun må flytte fra Røst

FAST JOBB: – Jeg må kunne ta utdanningen uten å flytte, hvis det skal være aktuelt, sier Patricia Karlsen om den foreslåtte masteren i avansert klinisk allmennsykepleie. Hun er fast ansatt sykepleier på Røst i Lofoten. 

Den foreslåtte spesialistutdanningen i avansert allmennsykepleie må være desentralisert. Det er budskapet fra Røst kommune.

– Sykepleierne som allerede er i kommunen når de tar videreutdanning, blir ofte værende. Det er gull verdt, sier kommuneoverlegen på Røst, Kjell-Arne Helgebostad.

Sammen med Hanne Skjefstad, som er enhetsleder for helse og omsorg i kommunen, har han levert et høringssvar til regjeringens forslag om en ny master i avansert klinisk allmennsykepleie – en utdanning som skal kunne føre til spesialistgodkjenning av sykepleiere.

– Masteren kunne kommet godt med

Patricia Karlsen er en av fire sykepleiere i øykommunen. Arbeidsdagene er varierte og til tider uforutsigbare. 

– Vi som er sykepleiere her på Røst, må kunne noe om alt, det er sånn det er, sier hun.

Det hadde kommet godt med å ha en master i avansert klinisk sykepleie, mener hun.

– Det hadde vært bra å få øvd opp det kliniske blikket enda mer.

– Ingen planer om å flytte

Karlsen har allerede kikket på innholdet i den foreslåtte nye masteren og synes den ser svært interessant ut.

– Men en forutsetning må være at jeg fortsatt kan bo og jobbe hjemme mens jeg tar den, sier hun.

Karlsen