Tredobling av antallet menn som vil bli helsesykepleier

Mannlig student tar notater
POPULÆRT: Aldri før har så mange menn ønsket å bli helsesykepleier, men kampen om studieplassene er hard.

I 2019 har tre ganger så mange menn søkt seg til helsesykepleierstudiet sammenliknet med forrige opptaksrunde, den gang tittelen var «helsesøster».

Rekordmange ønsker å utdanne seg til helsesykepleier.

Det viser tall NRK Telemark har samlet inn fra de ni studiestedene som for tiden tilbyr denne videreutdanningen for sykepleiere.

Samlet sett har 4475 studiet som sitt førstevalg i 2019, noe som innebærer en økning på rundt 24 prosent sammenliknet med forrige opptaksrunde ved de ulike studiestedene.

(NB: Noen steder har opptak hvert år, mens andre har annethvert år. Ett av studiestedene, NTNU Ålesund, har ikke opptak inneværende år og er dermed ikke tatt med i utregningene.)

214 prosents økning

Selv om andelen menn som søker seg til studiet, fremdeles er marginal, er økningen formidabel.

Mens det ved forrige opptaksrunde var 29 menn som hadde studiet som førstevalg, er tallet nå 91. Det innebærer en økning på 214 prosent, eller en drøy tredobling.

Populariteten gjør derimot at kampen om plassene hardner til, for antallet studieplasser har ikke økt på langt nær så mye som interessen. I 2019 er det 13,8 søkere per tilgjengelige studieplass, mens det ved forrige runde var 12,5.

Elleve menn

Da Sykepleien gjorde en kartlegging i fjor høst, fant vi at det da var totalt elleve mannlige helsesøstre i arbeid her i landet.

En av dem var Aleksander Finnland Foss i Trondheim, som fra nyttår av altså har kunnet titulere seg med den kjønnsnøytrale yrkesbenevnelsen helsesykepleier.

– Det er kjempeflott med en slik utvikling! sier han om økningen av antall menn til studiet.

Portrett av Aleksander Finnland Foss, helsesykepleier i Trondheim
MANGFOLDIG: Aleksander Finnland Foss tror mannlige helsesykepleiere kan senke terskelen for enkelte gutter med hensyn til å oppsøke tjenesten.

Mye oppmerksomhet

Foss tror medieoppmerksomhet rundt menn som allerede er i yrket, ham selv inkludert, kan ha bidratt til interessen.

– At vi har fått en kjønnsnøytral tittel, hjelper selvsagt også, tror han.

– Kan menn bidra med noe annet i dette yrket enn kvinner?

– Jeg mener det uansett er sunt med mangfold, og en blanding av menn og kvinner på en arbeidsplass. For enkelte gutter vil muligens også terskelen for å oppsøke tjenesten senkes dersom de får mulighet til å prate med en mann, sier Foss.

Les også:

Vi går daglig i bresjen for samarbeid og samordning av tilbud til barn og unge

Bildet viser skoleelever som går i samlet tropp
SAMHANDLING: Innlegget til Camilla Stoltenberg understreker behovet for flerfaglig samarbeid, som om det er noe NSF ikke anerkjenner. Faktum er at helsesykepleierne har bidratt sterkt til at hele 12 av anbefalingene i de nye retningslinjene for skolehelsetjenesten omhandler samhandling med skolen, skriver Waldum-Grevbo.

Det skal mer enn ros til for å imponere meg når barnas egen skolehelsetjeneste står på spill, skriver Kristin Sofie Waldum-Grevbo i et tilsvar til Camilla Stoltenbergs innlegg.

«Vi er mektig imponert over innsatsen helsesykepleierne gjør», skriver Camilla Stoltenberg i et innlegg i Sykepleien. Dette utsagnet kommer som svar på de kritiske og konkrete spørsmålene vi – gjennom Norsk Sykepleierforbunds (NSFs) høringssvar – har stilt til deler av Stoltenbergutvalgets rapport. Det skal mer enn ros til for å imponere meg når barnas egen skolehelsetjeneste står på spill.

Innlegget understreker behovet for flerfaglig samarbeid, som om det er noe NSF ikke anerkjenner. Helsesykepleiere går daglig i bresjen for samarbeid og samordning av tilbud til barn og unge. Helsesykepleierne har bidratt sterkt til at hele 12 av anbefalingene i de nye retningslinjene for skolehelsetjenesten omhandler samhandling med skolen.

Reagerer kraftig

Det NSF har reagert aller kraftigst på er at utvalget foreslår:

  • At det faglige og administrative ledelsesansvaret for hele skolehelsetjenesten bør overføres til skoleledelsen.
  • Å fjerne bestemmelsene
  • ...
Les også: