fbpx I kveld stemmer Stortinget ja til «helsesykepleier»-tittelen Hopp til hovedinnhold

I kveld stemmer Stortinget ja til «helsesykepleier»-tittelen

Carl-Erik Grimstad, Kristin Sofie Waldum-Grevbo og Eli Gunhild By hos NSF.

Tre år etter at NSF vedtok å jobbe for kjønnsnøytrale yrkestitler, vedtar Stortinget i dag, tirsdag, at helsesøstre kan kalle seg helsesykepleiere.

– Vi kommenterer sjelden prosessene vi har innad i helse- og omsorgskomiteen, men her var det ingen diskusjon eller uenighet.

Det forteller stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad, som sitter i nevnte komité for partiet Venstre.

I dag, 11. desember, var han på snarvisitt til Norsk Sykepleierforbunds lokaler i Oslo for å markere at helsesøstre fra nyttår av vil kunne kalle seg helsesykepleiere.

– Det voteres formelt over tittelendringen i kveld, men dette regnes om helt ukontroversielt.

Mellom sprøyterom og strålevern

Den historiske navneendringen har gjemt seg inne i en proposisjon kalt
« Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.) ».

Her står følgende å lese:

«Norsk Sykepleierforbund har vedtatt å endre tittelen «helsesøster» til «helsesykepleier». Regjeringen støtter en slik kjønnsnøytral tittelendring og foreslår i proposisjonen nødvendige endringer i helse- og omsorgstjenesteloven. Endringene er av teknisk art og innebærer ingen realitetsendring.»

Proposisjonen inneholder for øvrig også et forslag om at Statens strålevern skal endre navn til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Viktig signal

– En kjønnsnøytral tittel sender et viktig signal om at menn er velkomne til yrket, sier leder for Landsgruppen av helsesøstre NSF, Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

Per i dag er elleve at landets rundt 3000 helsesøstre menn. Et par til er under utdanning, men grunnet svært stor pågang og høye opptakskrav, er det få menn som slipper gjennom nåløyet. 

Jeg tror det er viktig med synlige rollemodeller og også mer kunnskap om hva yrket faktisk innebærer
Kristin Sofie Waldum-Grevbo

– Tror du den nye tittelen vil kunne øke rekrutteringen av menn til yrket?

– Jeg tror det er viktig med synlige rollemodeller og også mer kunnskap om hva yrket faktisk innebærer. Det er for eksempel langt fra alle som vet at vi er sykepleiere, noe den nye tittelen tydeliggjør.

Tre år lang prosess

Det har tatt drøyt tre år siden landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i 2015 vedtok at et ønske om kjønnsnøytrale titler for spesialsykepleiere.

I mai i år gikk så Landsgruppen av helsesøstre inn for at  tittelen burde være «helsesykepleier», og i september ble navnebyttet godkjent av helseminister Bent Høie.

Voteringen i Stortinget i kveld regnes altså som en ren formalitet, og etter alt å dømme vil landets rundt 3000 helsesøstre kunne kalle seg helsesykepleiere fra og med nyttår.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse