Lønnsoppgjøret 2019: Unio er klar for streik

Streikevest i Norsk Sykepleierforbund (NSF)
STREIKEPLANER: De aller fleste som tas ut i en eventuell streik, er lærere. Av de 7000 som blir tatt ut, er kun 218 sykepleiere.

218 sykepleiere i KS og 55 sykepleiere i staten tas ut i streik fra 24. mai, dersom partene ikke blir enige.

I dag, 16. mai, la Unio frem sin plan for hvem som blir tatt ut i streik dersom KS og Unio ikke blir enige om lønnsoppgjøret. Også lønnsoppgjøret i Staten gikk til mekling og er klare med sine streikeplaner. Alle har meklingsfrist natt til 24. mai

Streikeuttaket i KS

KS’ lønnstilbud til sykepleierne var historisk bra, men lærere med lang utdanning fikk ikke et godt nok lønnstilbud fra KS. Det er hovedårsaken til at det ble brudd i forhandlingene – og mekling.

7000 Unio-medlemmer er med i første streikeuttak. De aller fleste som tas ut, er lærere. Av de 7000 som blir tatt ut, er kun 218 sykepleiere.

Her er oversikten over hele streikeuttaket i KS.

Streikeuttaket i staten

1000 statsansatte vil bli tatt ut i en eventuell streik fra fredag 24. mai. 55 av dem er sykepleiere.

– Det er klart at en eventuell streik vil merkes godt. Våre medlemmer gjør viktige samfunnsoppgaver, som etterforskning og undervisning. En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind i en pressemelding.

Oversikt over steder og virksomheter der statsansatte kan bli tatt ut i streik:

Nordland

 • Fylkesmannen i Nordland
 • Nav Nordland
 • Nord Universitet
 • Nordland politidistrikt
 • Skatt nord, avdeling Bodø

Oslo

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Oslo politidistrikt
 • Oslomet – storbyuniversitetet
 • Universitetet i Oslo

Vest

 • Forsvarets fellestjenester
 • Høgskulen på Vestlandet i Bergen
 • Skatt vest, avdeling Bergen
 • Universitetet i Bergen
 • Vest politidistrikt
Les også:

Lønnsoppgjøret 2019: NSF fikk historisk godt tilbud

Eli Gunhild By, NSF-leder, pressekonferanse om lockout
TILBUD: Har du ti års ansiennitet, og tjener 447 000 kroner i grunnlønn, ville du vært en av dem som prosentvis ville økt mest i lønn dersom Unio hadde akseptert lønnstilbudet fra KS, sier Eli Gunhild By.

KS' lønnstilbud til sykepleierne var historisk bra, men lærerne fikk et tilbud de ikke kunne godta. Dermed ble det nei – og mekling.

Natt til 1. mai ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom Unio, som representerer sykepleierne, og KS, som er arbeidsgiverorganisasjonen til kommunene.

Årsaken til bruddet var at lærerne i Unio sa nei til lønnstilbudet fra KS.

12 prosent lønnsøkning for de dårligst betalte

KS’ lønnstilbud garanterer sykepleiere med ti års ansiennitet en minsteinntekt på 500 000 kroner.

– Maksimalt tillegg for en sykepleier og andre høyskolegrupper med ti års ansiennitet ville vært på mer enn 53 000 kroner, et tillegg på nesten 12 prosent. Nå risikerer faktisk sykepleierne å bli kastet ut i en streik mot dette resultatet. Det er ikke lett å forstå, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, i en pressemelding like etter at bruddet ble klart.

Les mer om dette her: Brudd i KS

Historisk lønnstilbud

Men er NSFs leder Eli Gunhild By enig i at KS’ lønnstilbud er så godt som Gangsø fremstiller det?

– Er det et historisk bra lønnstilbud?

– Ja, det er

Les også: