Lønnsoppgjøret 2019: Brudd i staten

Streikevest i Norsk Sykepleierforbund (NSF)
BRUDD: Blir det streik fra 24. mai?

Staten og Unio ble ikke enige. Dersom meklingen ikke fører frem, kan høyskolelektorer bli tatt ut i streik fra 24. mai.

Unio og staten hadde frist til midnatt til 1. mai, men ble ikke enige. De må derfor møte til mekling hos Riksmekleren.

Sykepleiere i staten

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har rundt 1200 medlemmer i det statlige tariffområdet. De fleste av dem jobber ved høgskoler, i Forsvaret eller i departementer, direktorater, fylkesmannsembeter, Nav og Bufetat.

Dersom partene ikke blir enige i meklingen, kan det bli streik.

– Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret i staten, som nå går til mekling.

Lønn og pensjon

– Statens tilbud var ikke godt nok på verken lønn eller pensjon, sier Unios forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i en pressemelding.

Samtlige fire hovedsammenslutninger, Unio, LO, YS og Akademikerne, valgte å bryte forhandlingene før fristen gikk ut. Oppgjøret i staten går nå til Riksmekleren.

Det er satt av tre dager til mekling fra 21. mai. Blir det ikke enighet i mekling, kan det altså bli streik – fra 24. mai.

Les mer om lønnsoppgjøret her: 
Brudd i KS
Enighet i Oslo
Spekter og NSF enige om lønn

Lønnsoppgjøret 2019: Lønnsoppgjøret for sykepleiere i staten er i gang

Helsearbeider med stetoskop mot sparegris
FRISTER: Partene har frist på seg til å bli enige midnatt 30. april. Lykkes ikke forhandlingene blir det mekling fra 21. til 23. mai. Blir man ikke enige der heller, blir det streik.

– Det viktigste med dette oppgjøret er at alle får en god reallønnsutvikling, sier Unios forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Norsk Sykepleierforbund har rundt 1200 medlemmer i det statlige tariffområdet. De fleste av dem jobber ved høgskoler, i forsvaret eller i departementer, direktorater, fylkesmannsembeter, Nav og Bufetat.

Kravene levert klokka 12.00

Unio leverte sine lønnskrav til Staten i dag, 23. april, klokka 12. Unio har litt over 33 000 medlemmer i statlig tariffområde. De største gruppene er politiet og forskerne.

Forhandlingsleder i Unio stat er Guro Elisabeth Lind fra Forskerforbundet. Fra Norsk Sykepleierforbund er det assisterende forhandlingssjef Kari Tangen som er med i forhandlingsutvalget til Unio stat.

LO, YS og NHO ble tidligere i vår enige om en lønnsramme på 3,2 prosent. Dette legger føringer for alle forhandlinger som kommer etter.

Frist 1. mai

Partene har frist på seg til å bli enige innen midnatt 30. april. Lykkes ikke forhandlingene, blir det mekling fra 21. til 23. mai. Blir man ikke enige der heller, blir det streik.

– Streik er et verdifullt verktøy, men mitt hovedmål er alltid å komme til enighet. Vi må ta høyde for at oppgjør ikke nødvendigvis går dit vi ønsker. Min inngang til forhandlingene er

Les også: