Sykepleierne må rydde opp: Ekstraarbeid for hjemmesykepleien etter multidosefeilene

MÅ DOBBELTSJEKKE Soneleder Torunn Henden (til venstre) og sykepleier Ingrid Øen i Posebyen sone i hjemmesykepleien i Kristiansand.

Kristiansand kommune bruker nå minst 12 sykepleierdagsverk i uka for å håndtere mangler i multidosene – bare i hjemmetjenesten.

– Jeg skulle ønske vi kunne brukt tiden på andre ting enn dette. 

Det sier Ingrid Øen, sykepleier i sone Posebyen i Kristiansand kommune.

Kristiansand er en av kommunene som er berørt av feil og mangler i multidoseruller fra Norsk Medisinaldepot (NMD).

Må klippe og lime

Ved sone Posebyen sitter en sykepleier og sjekker rull etter rull opp mot medisinlistene til pasientene. Hele mandagsvakten blir brukt til dette.

Mangler det noe i en rull, må hver pose klippes opp, tabletten som mangler må legges i, og posen tapes igjen. Med penn føres endringene inn foran på posen. Først da kan multidosene fraktes ut til pasienten.

– I tillegg er de nye posene skjørere, så det hender også at posene revner, enten hos oss eller ute hos bruker. Det i seg selv er ikke et veldig stort problem, men det kommer oppå det andre ekstraarbeidet vi har med medisinutdelingen for tiden, sier Øen.

– Jeg opplever ikke det nye multidosesystemet som trygt, sier hun.

Ingrid Øen opplever feilene i multidosene som frustrerende og tidkrevende å rydde opp i.

Rundt 24 dagsverk i uka

Det er 11 soner i kommunen.

– Vi bruker minst 12 sykepleierdagsverk per uke for å håndtere dette, bare i hjemmetjenesten. I tillegg kommer jo omsorgssentrene, jeg anslår at det er omtrent det samme der, sier Liv Solveig Torsøe, konstituert virksomhetsleder i kommunen.

Torunn Henden er soneleder i Posebyen. Hun anslår at det går med ett til to dagsverk i uka – bare i hennes sone – for å gjøre ekstraarbeid knyttet til multidosekontroll. Hun har fått grønt lys for å leie inn ekstra personell.

Mangel på legemidler

– Det er et todelt problem, forklarer Henden.

– På den ene siden er det feil fordi endringer vi har meldt inn til NMD ikke har kommet med i multidosene. Da må vi gjøre endringsjobben manuelt, sier hun. 

Samtidig er det mangel på enkelte legemidler.

– Det kan ikke NMD lastes for, men det fører også til merarbeid for oss. Vi må kontakte fastlegene for synonympreparater, og så må vi på apoteket her for å hente disse, og deretter legge medisinene i riktig pose i multidoserullene, sier hun.

– Dersom synonympreparatet skal endres over tid, gir vi beskjed om dette til NMD. Men det er heller ikke alltid disse endringene har blitt fulgt opp, så da må vi også legge inn synonympreparatene manuelt, sier Torunn Henden.

Må være skjerpet

Både Henden og Øen mener de må være svært skjerpet i dagens situasjon.

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger fra pasienter om at de har fått feil eller manglende medisiner, og vi gjør alt vi kan for å skåne dem for dette. Men det er krevende, og vi er helt avhengig av veldig gode rutiner for å få det til.

Henden håper situasjonen snart bedrer seg, sykepleierressursene skulle hun svært gjerne brukt til andre ting enn å klippe og lime medisinposene.

– De ansatte har gjort en stor innsats, men dette er ikke noe som kan fortsette over tid, sier hun.

Arbeidsgruppe følger situasjonen

Henden og Øen får støtte fra Dagfinn Haarr, kommuneoverlege i Kristiansand:

– Det er betydelig ekstraarbeid for hjemmesykepleien, som må inn og gjøre jobben manuelt, sier han. Selv er Haarr med i en arbeidsgruppe som møtes en gang i uken for å vurdere situasjonen som har oppstått.

– Jeg vurderer at vi gir forsvarlige helsetjenester, og ingen pasienter har blitt utsatt for fare. Men feilene har ført til mye plunder og heft. Aller mest for sykepleierne, men også for fastlegene, sier han.

Dagbøter i Stavanger

NTB skriver at Stavanger kommune fra og med mandag ilegger NMD dagbøter som følge av feil og mangler i multidosemedisiner fra leverandøren.

Assisterende rådmann i Stavanger kommune, Per Haarr vil ikke gå ut med hvor store dagbøter det er snakk om.

– Men i henhold til inngått kontrakt «kan det kreves en dagsbot på 10 000 kroner per kalenderdag gjennom mangelfull oppfyllelse av rutiner», sier Harr til Rogalands Avis, ifølge NTB.

NMD: – Stor forståelse for frustrasjonen

Blant avvikene som er meldt til NMD, er blant annet mangelfull informasjon i forkant av leveransene, lang ventetid på telefon og feilregistreringer.

– Siden oppstarten av anbudet har NMD hatt utfordringer knyttet til multidose­leveransene. NMD erkjenner at kvaliteten på flere leveranser er ikke akseptabel, og vi har stor forståelse for den frustrasjonen dette skaper i de påvirkede kommunene og blant helsepersonell, sier Miriam Skåland, kommunikasjonsansvarlig i NMD til Sykepleien.

Hun sier den generelle legemiddel­mangelen har rammet deres kontrakt spesielt hardt, og at NMD ikke har vært gode nok til å varsle om legemiddelmangel når det har oppstått.

– Det er identifisert og igangsatt en rekke tiltak for å korrigere og håndtere innmeldte avvik fra kontraktens oppstart til dags dato, sier hun.

Les mer:

Høie: – Pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner

Flere feil oppdaget i multidoseruller

Mann i 80-årene innlagt på sykehus etter mangel på multidosemedisin.

Opptil 7000 pasienter er omfattet av medisinmangelen

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, og indremedisiner og hjertespesialist.
UHELDIG: – Det er flere uheldige omstendigheter som har bidratt til at dette er blitt et stort problem, kommenterer medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

Opptil 7000 pasienter i en rekke kommuner er omfattet av legemiddelmangelen knyttet til Norsk Medisinaldepot (NMD). Høyre kaller saken en skandale.

Overfor NTB understreker medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk at det ikke dreier seg om feil medisiner.

– Medisinene i posene er riktige. Ingen trenger å være bekymret for feil medisiner. Problemet er mangelen på medisiner, sier Madsen.

728 avviksmeldinger

– Vi har gått gjennom saken og funnet ut at NMD har fått inn 728 avviksmeldinger fra leger på grunn av manglende medisiner i multidoseposer og andre problemer. Det er også andre årsaker og feil, men det er hovedfeilen, fortsetter Madsen.

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine. Det er med på å sikre riktig legemiddelbruk og å gjøre det enklere for brukeren. Multidose er spesielt nyttig for hjemmesykepleien og på sykehjem.

Usikkert om merkingen er tydelig nok

Madsen forklarer at det i en liste som legges ved multidoseposen, er markert at det er legemiddelmangel.

– Men det er usikkerhet om denne markeringen har vært tydelig nok, slik at de som har delt ut multidosen, har sett at legen må ordne opp. Legene må få

Les også: