Opptil 7000 pasienter er omfattet av medisinmangelen

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, og indremedisiner og hjertespesialist.
UHELDIG: – Det er flere uheldige omstendigheter som har bidratt til at dette er blitt et stort problem, kommenterer medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

Opptil 7000 pasienter i en rekke kommuner er omfattet av legemiddelmangelen knyttet til Norsk Medisinaldepot (NMD). Høyre kaller saken en skandale.

Overfor NTB understreker medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk at det ikke dreier seg om feil medisiner.

– Medisinene i posene er riktige. Ingen trenger å være bekymret for feil medisiner. Problemet er mangelen på medisiner, sier Madsen.

728 avviksmeldinger

– Vi har gått gjennom saken og funnet ut at NMD har fått inn 728 avviksmeldinger fra leger på grunn av manglende medisiner i multidoseposer og andre problemer. Det er også andre årsaker og feil, men det er hovedfeilen, fortsetter Madsen.

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine. Det er med på å sikre riktig legemiddelbruk og å gjøre det enklere for brukeren. Multidose er spesielt nyttig for hjemmesykepleien og på sykehjem.

Usikkert om merkingen er tydelig nok

Madsen forklarer at det i en liste som legges ved multidoseposen, er markert at det er legemiddelmangel.

– Men det er usikkerhet om denne markeringen har vært tydelig nok, slik at de som har delt ut multidosen, har sett at legen må ordne opp. Legene må få beskjed for å skrive ut resept på annen medisin. Men vi vet ikke hvor godt dette har kommet frem til legen. Det er det vi er usikre på, sier han.

Overfor NTB understreker strategidirektør Miriam Skåland i NMD at 7000 pasientene kan være rammet av legemiddelmangel, men at det ikke medfører riktighet å si at de 7000 er rammet av feilpakking.

– Vi jobber sammen med kommunene og Statens legemiddelverk for å løse den historisk høye legemiddelmangelen vi har i Norge. Vi må finne gode løsninger for å få ut informasjon, sier Skåland.

Må løses fort

Helseminister Bent Høie (H) understreker i en kommentar til NTB at pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner.

– Det er viktig at de involverte finner ut hva som har skjedd. Det er også viktig at de har gode systemer for å rapportere avvik, og at de lærer av feil, slik at dette ikke skjer igjen, sier helseministeren.

Han sier han er opptatt av at NMD og kommunene, som har inngått avtalen om multidoseleveranser, sørger for at problemene blir løst så fort som mulig.

– Til pasientene vil jeg si at de må fortsette å ta de legemidlene de har fått. Ta kontakt med den du får multidose av, hvis du er usikker på om det mangler legemidler i posene.

Kalt inn til møte samme dag

Saken ble kjent i Rogalands Avis [for abonnenter] mandag morgen. Allerede samme ettermiddag kalte Statens legemiddelverk leverandøren av medisinene, NMD, inn på teppet. Deretter ble det nok et møte tirsdag formiddag.

NMD eier apotekkjeden Vitus, som etter en anbudsrunde er leverandør av multidoseruller til 72 kommuner. NMD har beklaget hendelsen.

– Vi erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå. Grunnet ekstraordinære problemer med legemiddelmangel i Norge har ikke alltid kommunene fått beskjed så tidlig som ønskelig. Her må vi jobbe med å bli bedre, sa strategidirektør Skåland.

– Ikke kritisk

Den medisinske fagdirektøren i Legemiddelverket opplyser at de fleste medisinene er det de ikke vil beskrive som kritiske. Medisiner mot høyt blodtrykk og hjertesykdom er det NMD skal ordne opp i først.

– Det er flere uheldige omstendigheter som har bidratt til at dette er blitt et stort problem. Det har vært usedvanlig stor legemiddelmangel de siste to månedene, kombinert med noen oppstartsproblemer, sier Steinar Madsen.

Les også:

Slik skjer det feil i legemiddelhåndtering – tross dobbeltkontroll

Forskjellige type piller
HER SVIKTET DET: Feil legemiddel gitt. Legemiddel ble gitt i feil styrke eller mengde. Legemiddel gitt til feil pasient. Feil i administrasjonsform av legemiddel.

I fjor ble det meldt inn over 100 tilfeller der dobbeltkontrollen i legemiddelhåndteringen sviktet. – Bare toppen av isfjellet, sier Øystein Flesland i Meldeordningen.

Helsedirektoratet gir fra tid til annen ut læringsnotater som de håper helsetjenesten bruker i sitt pasientsikkerhetsarbeid. Læringsnotatene tar for seg områder i helsetjenesten hvor det gjøres mange feil og kommer med forslag til hvordan de kan unngås.

Fikk inn over 100 meldinger om svikt

I fjor fikk Meldeordningen i Helsedirektoratet over 100 meldinger om svikt i dobbeltkontrollen i legemiddelhåndteringen.

– Dette er bare toppen av isfjellet. Det er det alltid med slike meldinger, sier seksjonsleder i Meldeordningen, Øystein Flesland.

– I tillegg kommer alle de sakene om feil i dobbeltkontrollen som enten ikke er oppdaget, eller ikke meldt inn, sier han.

Det er årsaken til at direktoratets siste læringsnotat handler om nettopp svikt i dobbeltkontrollen i legemiddelhåndteringen. For å redusere risikoen for at feil skjer, mener Helsedirektoratet at kontrollen blant annet bør begrenses til legemidler og situasjoner der konsekvenser av feil er størst. Dobbeltkontrollen bør i

Les også: