– 1,30 kroner per time i lønnstillegg hører ikke hjemme noe sted

Første streikedag utenfor sykehushotellet på Ullevål
VAR I LØNNSKAMP: Streiket de for ingenting? Disse sykepleierne som jobber på pasienthotellet på Ullevål sykehus i Oslo, er noen av de 55 som streiket over hele landet i oktober og november. 

Skuffet. Forbannet. Ikke overrasket. Dette er reaksjonene blant involverte i sykepleierstreiken da de fikk vite hva lønnen blir.

– Jeg reagerer med skuffelse. Det er tragisk at vi i 2019 fratas muligheten til å forhandle om lønn. Det er helt utrolig at Rikslønnsnemnda sitter der og er helt enig med arbeidsgiversiden, sier Mette Mikkelsen, fylkesleder i Hordaland.

Uttalelsen kommer dagen etter at Rikslønnsnemnda kom med sin kjennelse: Norsk Sykepleierforbund (NSF) fikk ikke medhold i noen av sine krav i konflikten med NHO.

– Dette gjelder en gruppe sykepleiere der mange av dem er lavest lønnet av alle sykepleiere i landet. Å tilby underbetalte sykepleiere 1,30 kroner per time i lønnstillegg hører ikke hjemme noe sted, mener fylkeslederen.

– Jeg håper at sykepleiere som er lavest lønnet, ikke lenger vil jobbe i NHO-bedrifter. De har jo den kompetansen som mange arbeidsgivere etterspør, og som tilbyr bedre lønn og pensjon, sier Mikkelsen.

– Lavest betalt på pasienthotellet

Hun påpeker at det er spesielt de på pasienthotellet i Bergen som ligger langt under andre i lønn. Men det gjelder også de som jobber i Kirkens Bymisjon.

– Jeg syns det er skremmende at nemnda ikke tar signalene og tar hensyn til noen av kravene. Det er en fallitterklæring for systemet, sier Mette Mikkelsen.

– Skal du treffe de som streiket?

– Vi har ikke avtalt noe. Vi hadde avslutningsmiddag med de streikende for en uke siden. De opplever nok at de har streiket for ingenting.

Mikkelsen opplyser at på pasienthotellet hadde sykepleierne timelønn, noe de har tapt på, og som heller ikke er lov.

– Nå har de i hvert fall med hjelp fra NSF fått månedslønn der, sier hun.

Mikkelsen forteller videre at i Austevoll bestemte de etter streiken at de skal rekommunalisere sykehjemmet som i dag er drevet av Stendi.

– Det er veldig bra. Sykepleierne i Austevoll er tilfredse med at de fra 2020 skal ha Austevoll kommune som sin arbeidsgiver, sier fylkeslederen i Hordaland.

Linn Trehag er en av dem som streiket på pasienthotellet. Også hun er skuffet over nemndas kjennelse.

– 1,30 per time er for dårlig. Rett og slett. Men jeg er ikke overrasket, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet.)

Sykepleiere i streik i Bergen: Linn Trehag, Ingrid Gromholt, Janniche Ølversø, Inger-Marie Larsen, Nina-Margrethe Bjaarstad, Christina Plyhn Mikkelsen og Linda Fammestad.
VAR I STREIK: Linn Trehag, Ingrid Gromholt (hovedtillitsvalgt), Janniche Ølversø, Inger-Marie Larsen, Nina-Margrethe Bjaarstad, Christina Plyhn Mikkelsen og Linda Fammestad har streiket på Haukeland pasienthotell i Bergen.
 – Jeg er forbanna

– Jeg er ganske forbanna, sier Ingrid Gromholt, som er hovedtillitsvalgt for NSF på Haukeland hotell Eurest.

– Jeg vil nå anbefale mine medlemmer å se seg om etter andre jobber. Nå blir lønnen 60 000 kroner mindre enn på sykehuset for oss med maks ansiennitet. Selv de godene vi har på hotellet, som godt arbeidsmiljø og dekkede treningsutgifter, er ikke verdt så mye penger, mener hun.

– Sykepleierne her har belastende turnus og vakter hver tredje helg. Og de fleste har ansiennitet på mer enn 15 år.

Gromholt tror ikke Eurest vil finne noen som vil ha så lite betalt for så god kompetanse.

Grunnlønnen her er 440 000 i året. Vi som har jobbet en stund, har lønnsstige på ti år, de nyansatte har bare seks år. Erfaringskompetanse belønnes absolutt ikke.

Hun legger til:

– Det er frekt å frata oss streikeretten på denne måten.

– Tror du folk vil si opp?

– Dette er jo en jobb med lite belastning på skulder, kne og ledd. Samtidig er det mye ansvar. Sist tirsdag var nattevakten alene fra klokken ti til halv åtte med 244 hotellgjester. Vi er jo sykehusets største avdeling. Men jeg kan ikke svare for hva mine velger å gjøre. Men at de er skuffet, det vet jeg, sier Ingrid Gromholt.

– Se hvem som sitter i nemnda

– Jeg er skuffet, men ikke overrasket, sier fylkesleder i NSF Oslo, Line Orlund.

– Hvorfor ikke?

– Se hvem som sitter i nemnda: Tre såkalt nøytrale medlemmer og en fra LO og en fra NHO. Begge organisasjonene har store interesser i at dette ikke skulle gå vår vei, sier Orlund.

LES: NSFs leder er rasende etter Rikslønnsnemndas avgjørelse

Hun mener streiken var en rettferdig kamp for at sykepleiere, uavhengig av om de jobber i det private eller offentlige, skal ha samme lønnsvilkår.

– Jeg tror NHO på sikt kommer til å tape på dette og få vanskeligheter med å rekruttere sykepleiere, sier hun.

NSF Oslo kommer ikke til å anbefale noen av sine medlemmer å ta jobb hos private.

– Vi har blant annet sendt alle våre medlemmer i NHO et brev med opplysninger om hva de kunne tjent dersom de tok seg jobb i Oslo kommune. I snitt er forskjellen på 61 000 kroner. I tillegg til at Oslo kommune tilbyr høyere lønn, har de 16 års ansiennitetsstige og 40 prosent kveldstillegg, sier Line Orlund.

Hun har ikke full oversikt over hvor mange sykepleiere som har sluttet, men sier hun i hvert fall vet om tre–fire stykker.

– Nilem Kumari Kaushal er en av sykepleierne. Hun har sagt opp sin jobb ved Kantarellen etter 12 år og har fått ny hel stilling i kommunen som er langt bedre betalt, forteller Orlund.

Du kan lese hele kjennelsen til Rikslønnsnemnda her.

Unio: – NHO og LO får diktere

Unio-lederens reaksjon lot heller ikke vente på seg:

– En illustrasjon på at NHO og LO får diktere andre organisasjoners lønnskrav, sier Ragnhild Lied i en pressemelding.

Hun mener det nå er på høy tid å endre sammensetningen i Rikslønnsnemnda.

Les også hva NSF mener om sammensetningen: – Dette svekker sykepleiernes mulighet til å forhandle lønn

– Denne saken illustrerer at Rikslønnsnemnda er arbeidsgivernes verktøy for å få gjennom sine krav. NHO og LO sitter som voktere i Rikslønnsnemnda på det de selv er blitt enige om, sier Lied.

Når Rikslønnsnemnda påtvinger NSF det samme resultatet som LO og NHO er enige om, er det er en innskrenking av forhandlingsretten, streikeretten og organisasjonsfriheten, mener Unio-lederen.

– NSF var ikke part i forhandlingene mellom LO og NHO, men blir pålagt å følge deres tariffavtale når det gjelder både ramme og profil, sier Lied i pressemeldingen.

Les også:

NSFs leder er rasende etter Rikslønnsnemndas avgjørelse

Eli Gunhild By, NSF-leder
SINT: Resultatet betyr ifølge NSF-lederen at når NSF går til streik, så kan arbeidsgiver varsle lockout og få fullt medhold. – Dette er å bli kneblet på hender og føtter, sier Eli Gunhild By.

NSF fikk ikke medhold av Rikslønnsnemnda på ett eneste punkt etter streiken i NHO i fjor høst.

– Det ble altså ingen medhold på noen punkter, sier NSF-leder Eli Gunhild By til Sykepleien.

– Hva syns du?

– Jeg er ganske opprørt. Jeg er faktisk rasende, sier By.

Hun forklarer hvorfor:

– Vi har hatt en streik der arbeidsgiverne velger å varsle lockout. Så blir det tvungen lønnsnemnd. Stortinget vedtok at saken skulle avgjøres i Rikslønnsnemnda. Og nå opplever vi at nemnda ikke møter oss på noen av kravene eller punktene våre, sier hun.

– Dette betyr at når vi går til det alvorlige skrittet det er å streike, så kan arbeidsgiver varsle lockout og få fullt medhold. Dette er å bli kneblet på hender og føtter, sier By.

– Hvilke kampmidler skal vi da bruke? Det verktøyet vi nå har i kassen, virker i hvert fall ikke, sier hun.

Les om hva NSF krevde: Kan bli streik: Brudd mellom NHO og NSF

Her er Rikslønnsnemndas avgjørelse

I tvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, skal følgende gjelde:

  1. Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO/
Les også: