fbpx – NHO-sykepleierne tjener 60 000 mindre i snitt Hopp til hovedinnhold

– NHO-sykepleierne tjener 60 000 mindre i snitt

Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo under streiken med NHO

– NHO-ansatte sykepleiere i Oslo tjener i snitt 60 000 kroner mindre enn dem i kommunen, sier fylkesleder Line Orlund, leder i NSF Oslo.

– Tar vi med lederne er forskjellen enda større – 68 000 kroner, sier Line Orlund, som er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Oslo.

Fra 25. oktober til 20. november streiket 55 sykepleiere ansatt i NHO-virksomheter i sju fylker.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) lot seg irritere over at NHO Handel og Service under streiken stadig sa at NHO-sykepleiere tjener mer enn de kommunalt ansatte.

 «NHO betaler i gjennomsnitt sykepleiere i sykehjem høyere grunnlønn enn i kommunal sektor (KS), sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel på NHOs hjemmeside.

– Nesten halvparten er i Oslo

Nå har NSF Oslo kommet med lønnstall, innhentet blant annet fra de enkeltes lønnsslipper.

Tallene for Oslo kommune inkluderer lønnsoppgjøret for 2018, det gjør ikke tallene for de NHO-ansatte. På grunn av streiken er det Rikslønnsnemnda som avgjør resultatet der.

– Oslo organiserer nesten 50 prosent av det totale antallet sykepleiere i NHO, det vil si 222 av 501. Derfor gir det et godt bilde av lønnsnivået i NHO, sier fylkesleder Line Orlund.

I statistikken som NSF nå legger frem, er det 154 vanlige sykepleiere med. Gjennomsnittsforskjellen mellom lønnen sykepleierne har i NHO og lønnen de kunne ha fått i Sykehjemsetaten i Oslo, er altså på 60 000 kroner, ifølge NSF.

NHO: I tråd med det vi har sagt

Anne-Cecilie Kaltenborn, direktør i NHO Service og Handel, er ikke overrasket over at Oslo-sykepleierne i NHO tjener mindre enn det de ville gjort i kommunen:

– Dette er i tråd med det vi har sagt: Det er ingen som betaler sykepleierne så godt som Oslo kommune. Det har vi påpekt flere ganger, sier hun.

Les egen sak med Kaltenborns utdyping:
– Det er ikke et problem at Oslo kommune betaler bra

– Det vi imidlertid hele tiden har poengtert, og som fortsatt står seg, er at NHO-bedriftene i Norge i gjennomsnitt betaler sykepleierne mer enn i KS-området. Men ser man Oslo isolert, er bildet altså et annet, sier NHO-direktøren.

Har ringt til over hundre sykepleiere

– NHO-sykepleierne skal tjene uhyggelig mye i resten av landet hvis det skal gjøre noe særlig med snittet, sier Line Orlund.

– Ganske mange NHO-sykepleiere i Oslo trodde de tjente bra, fikk vi vite da vi hadde dem på opplæringsmøte i høst, legger hun til.

For å skaffe seg oversikt over ansienniteten til sykepleierne i NHO-virksomheter, har NSF ringt over hundre av dem, opplyser fylkeslederen.

Vil fortelle alle sykepleierne hva de kunne tjent

I løpet av neste uke vil alle de ordinære sykepleierne, 154 personer, få tilsendt en mail med opplysninger om hva de ville tjent dersom de var ansatt i Sykehjemsetaten i Oslo kommune, opplyser Orlund.

– Sykepleierne oppfordres til å ta kontakt med tillitsvalgte for å få hjelp til å forhandle lønnen sin. Sykepleiere i lederstillinger og spesialsykepleiere vil få tilsvarende brev i midten av januar.

Kommunen lønner over tariff

Sykehjemsetaten har opplyst til NSF hva Oslo kommune lønner sykepleierne med, forteller Orlund:

Minimumslønnen er 438 400 kroner, og 541 400 kroner med 16 års ansiennitet. Dette er fra lønnstrinn 28 til 41.

– Dette er høyere enn det som er avtalt i tariffavtalen. Den store forskjellen gjør det absurd, mener Orlund.

I tariffavtalen med Oslo kommune er det avtalt en minimumslønn på 410 950 kroner for dem uten ansiennitet og 496 000 kroner for dem med 16 års ansiennitet.

Noen NHO-sykepleiere tjener mer enn de i kommunen. Det vil si åtte av de 154. Seks av disse jobber på Aleris-sykehjemmet Kantarellen.

Større forskjell på ledernes lønn

Når det gjelder avdelingssykepleiere i Oslo kommune, er det ingen som tjener mindre enn 651 700 kroner, tilsvarende lønnstrinn 51, ifølge NSF. Lederne er direkte plassert, det vil si at det ikke er ansiennitet som gjelder.

– Gjennomsnittstallet på 68 000 kroner er derfor basert på det lønnstrinnet vi ser ledere per i dag har i Sykehjemsetaten, opplyser Orlund.

Flere av lederne i NHO-området tjener mellom 170 000 og 180 000 kroner mindre enn dem i Oslo kommune, ifølge Orlund.

Ingen av lederne tjente bedre i NHO-virksomhetene enn i kommunen:

– Avdelingssykepleierne som ligger nærmest, tjener 31 000 mindre enn dem i kommunen. En av dem som lå lavest, fikk sjokk da vi fortalte om den store lønnsforskjellen, forteller Orlund.

Jobber på sykehjem og i rusomsorg

Sykepleierne som er organisert i NHO i Oslo, er ansatt på 12 arbeidsplasser. De fleste er sykehjem, men det er også mye rusomsorg, som Frelsesarmeen. Også hjemmetjeneste er representert.

Orlund påpeker at ingen av sykepleierne i Oslo kommune ligger på minimumsnivå.

– Sykehjemsetaten garanterer en høyere lønn som ledd i et rekrutteringstiltak, har vi fått vite, sier fylkeslederen.

– Målet er ikke at de skal slutte

– Hva syns du om forskjellene dere viser frem, Line Orlund?

– For NSF er det helt uakseptabelt at privatansatte sykepleiere, som gjør en like viktig jobb som de kommunale, ligger så langt under i lønn. Vi har tillitsvalgte på alle arbeidsstedene og oppfordrer medlemmene om å kontakte dem, så de kan forhandle om bedre lønn. Målet er ikke at de skal slutte i privat sektor, men få betalt en rettferdig lønn, sier fylkesleder Orlund.

Hun legger til:

– Arbeidsgiverne bør ta innover seg at det er mangel på sykepleiere i Oslo – masse ledige stillinger. Sykepleierne må bli bevisst verdien sin og få uttelling lønnsmessig for den viktige jobben de gjør.

Vil kartlegge Spekter-sykehjemmene

Den såkalte lønnsopplysningskampanjen skal fortsette. Andre private sektorer skal også kartlegges.

– Nå skal vi starte med Spekter-sykehjemmene. Vi mistenker at det er dårlig betalt der også, sier Line Orlund.

Det er ni av disse sykehjemmene i Oslo, blant andre Ammerudlunden og St. Hanshaugen omsorgssenter NSF har over 200 medlemmer der.

Anne-Cecilie Kaltenborn, direktør i NHO Service og Handel, mener blant annet at NSF med disse tallene sammenlikner epler og pærer. Hun svarer her: 
– Det er ikke et problem at Oslo kommune betaler bra

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse