fbpx – Dette svekker sykepleiernes mulighet til å forhandle lønn Hopp til hovedinnhold

– Dette svekker sykepleiernes mulighet til å forhandle lønn

Eli Gunhild By, NSF-leder
REPRESENTATIVT:– Hvis det skal bli en rettferdig behandling i Rikslønnsnemnda, må den ha en sammensetning som er representativ for partene, sier NSF-leder Eli Gunhild By. Foto: Marit Fonn
NSF-lederen vil ikke at LO skal ha mer å si enn NSF når Rikslønnsnemnda skal fastsette sykepleiernes lønn. – Jeg er skuffet, sier hun over at regjeringen ikke vil endre ordningen.

55 sykepleiere ansatt i NHO- bedrifter streiket fra 25. oktober. 20. november var streiken over, da regjeringen grep til tvungen lønnsnemnd.

Det er Rikslønnsnemnda som nå skal bestemme hva resultatet blir. Kjennelsen kommer 7. eller 8. mars.

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), skulle ønske at NSF hadde mer innflytelse på resultatet: 

– Vi har ikke noe behov for at LO skal representere arbeidstakerne når Rikslønnsnemnda skal avgjøre hva som blir sykepleiernes lønn i NHO-bedriftene. Det klarer partene godt selv, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF). 

LES om da streiken ble avblåst:  Stopper lockout av sykepleiere med tvungen lønnsnemnd

Les også:  Etter streiken: – Noen andre må tjene veldig mye, siden vi drar ned snittet

– NSF har én stemme, NHO har to

For hvem er det som sitter i Rikslønnsnemnda, som utnevnes for tre år om gangen?

Jo, blant andre én fra LO og én fra NHO.

NSF er kritisk til at Rikslønnsnemnda har faste arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter, og at det utelukkende oppnevnes representanter fra NHO og LO til disse posisjonene.

Nemnda har fem faste medlemmer: Tre er nøytrale, og én er altså fra LO og én fra NHO.

I tillegg er det to ekstra for hver sak nemnda behandler, i dette tilfellet en fra NSF og en fra NHO Service og Handel.

– I praksis betyr dette at NHO har to stemmer, LO har én stemme, de tre øvrige medlemmene i nemnda har en stemme hver. Og NSF har én, sier NSF-lederen.

Vil ikke at LO og NHO skal ha faste representanter

NSF mener det ikke lenger er behov for faste representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakerinteresser i Rikslønnsnemnda.

– Disse interessene ivaretas av partene i tvisten, sier By.

Budskapet er formidlet til regjeringen. (Se nederst i saken.)

Men 1. mars utnevnte regjeringen en ny nemnd, stort sett med samme sammensetning som før.

Arbeidsgivernes representant er fortsatt Rolf Negård fra NHO, mens LOs nestleder Peggy Hessen tar over plassen som representant for arbeidstakerne etter LOs Tor-Arne Solbakken.

– Jeg er skuffet

NSF-leder Eli Gunhild By sier hun er skuffet.

Hun forklarer utgangspunktet:

– Vi var i streik, og NHO varslet lockout. Det førte til tvungen lønnsnemnd. Arbeidsminister Anniken Hauglie var tydelig på at dette er en sak mellom partene. Hvis det skal bli en rettferdig behandling i Rikslønnsnemnda, må den ha en sammensetning som er representativ for partene.

Det har den ikke, mener hun.

– LO vil jo ivareta sine yrkesgrupper, som er andre enn våre.

– De har også sykepleiere som medlemmer?

– En håndfull, ja. Men nå er det LO som skal være med på å avgjøre noe som angår våre 116 000 medlemmer, ikke vi.

By legger til:

– Vi respekterer at LO har andre prioriteringer enn NSF, siden det er ulike yrkesgrupper å ivareta. Det er ordningen vi kritiserer.

– Vi mener det må gjøres på en annen måte

– Vi hadde forventet at nemnda har medlemmer som samsvarer med den saken som skal behandles. Men i dag har regjeringen utnevnt en nemnd som stort sett er den samme som før, sier By.

– Vi mener det må gjøres på en annen måte. Jeg er skuffet, fordi det svekker sykepleiernes mulighet til å forhandle lønn.

– Ville dere hatt en fast representant fra Unio, som er NSFs hovedorganisasjon`?

– Vi ønsker oss utnevnelser ut fra hvilke saker som behandles i nemnda.

– Er det håp for en ordning slik dere ønsker nå?

– Nei, det er ikke det. Og det er beklagelig, fordi det betyr at det ikke er reelle forhandlinger, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

NSF får støtte i sitt syn fra Unio, YS og Akademikerne. Det kommer frem i et felles brev fra de tre hovedorganisasjonene til arbeidsministeren.

Brev til og fra departementet

NSF har skrevet et lengre brev til Arbeidsdepartementet om behovet for å endre ordningen med Rikslønnsnemnda.

Les brevet her.

I svaret fra departementet står det at problemstillingene «krever en grundig analyse og et langsiktig perspektiv», og at partene vil bli invitert til en nærmere dialog.

Les også:

Etter streiken: – Noen andre må tjene veldig mye, siden vi drar ned snittet

Linn Trehag m fl
TILBAKE: Nå går de tilbake til jobb. Bildet ble tatt da de fortsatt hadde status streikende. Fra venstre: Linn Trehag og Ingrid Gromholt jobber på pasienthotellet. Janniche Ølversø, Inger-Marie Larsen, Nina-Margrethe Bjaarstad, Christina Plyhn Mikkelsen og Linda Fammestad jobber på Åstveit helsesenter. Foto: Privat
Glad for hverdag igjen etter fire uker med streik, men skuffet over å bli stoppet.

Regjeringen grep inn – det blir tvungen lønnsnemnd, slik mange spådde da NHO varslet lockout av 501 sykepleiere. Dette skjedde dagen før utestengelsen skulle tre i kraft.

LES: Stopper lockout av sykepleiere med tvungen lønnsnemnd

– Har ikke reell streikerett

Linn Trehag er en av de 55 streikende som nå er tilbake i jobb på Eurest pasienthotell på Haukeland sykehus.

Det vil si, hun forbereder seg på å gå på nattevakt i kveld.

– Hva syns du om at streiken er avblåst med tvungen lønnsnemnd?

– Det var vel forventet at det gikk den veien. Men jeg er ikke glad, sier Trehag.

Hun tror ikke sykepleierne har vunnet så mye på å streike.

– Slik det endte, viser at vi ikke har reell streikerett. Men det fungerte for NHO, det var jo det de ville når de varslet lockout for så mange. Det vil de vel gjøre igjen, hvis det blir ny streik, spår Trehag.

Hva skjer nå?

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser til Sykepleien at regjeringen innen kort tid vil sende en lovproposisjon om tvungen lønnsnemnd til Stortinget.

Dette skjer videre, ifølge departementet:

  • Stortinget bestemmer når saken skal behandles. 
  • Når Stortinget har behandlet loven, går oppdraget til Rikslønnsnemnda
  • Nemnda vil da kunne innkalle til møte.

Før møtet kan finne sted, gis partene cirka fire uker til å komme med skriftlig innlegg.

  • Deretter får nemndas medlemmer noe tid til å lese de skriftlige innleggene, og sekretariatet til å forberede arbeidet med kjennelsen (på grunnlag av de skriftlige innleggene).
  • Deretter avholdes møtet, og kjennelsen avgis.

Viser til sin egen lønnsslipp

– Hva venter du av Rikslønnsnemnda, som nå skal avgjøre resultatet?

– Resultatet pleier vel å bli arbeidsgivers siste tilbud, er det ikke sånn det er? Jeg har ikke vært i streik før, sier Linn Trehag.

– Jeg kan bare vise til min egen lønnsslipp. Hvis sykepleierne i NHO-bedrifter tjener gjennomsnittlig mer enn de i kommunene, må de andre NHO-sykepleierne tjene veldig mye, for vi på pasienthotellet trekker ned snittet.

Trehag har sett en lønnsoversikt over andre NHO-bedrifter i området.

– Ingen tjener over snitt av det jeg har sett.

Selv har hun en årsinntekt på 440 000 kroner. Hun har 20 års ansiennitet.

LES:  Er ikke fornøyd med 440 000 kroner i årslønn

– Hvordan blir det å jobbe?

– Jeg gleder meg til å komme tilbake til arbeidsplassen og treffe kolleger igjen. Miljøet er det ingenting å si på. Det skal bli godt å få en normal hverdag igjen. Men jeg skulle ønske vi hadde fått mer ut av streiken, sier Trehag, som bare jobber nattevakter.

Vil forhandle for hver enkelt i Oslo

Også i Oslo har sykepleiere streiket. De som jobber på sykehjem, kom aldri så langt.

– Hva nå, Line Orlund?

– Nå har NHO presset oss over til å forhandle lønn for hvert enkelt medlem. Det vi gjør nå, er å skrive brev til våre medlemmer i NHO. Det er over 200, sier fylkeslederen i Norsk Sykepleierforbund Oslo.

– Vi sender brev til hver enkelt, og sier: Dette er den ansienniteten og den lønnen vi kjenner til at du har. Og dette er det du ville fått i Oslo kommune. Vi ser nemlig at en stor andel av sykepleierne i NHO ville gått opp fra 20 000 til 100 000 hvis de hadde begynt å jobbe i sykehjemsetaten i Oslo. Dette har vi tenkt å fortelle medlemmene våre.

En lønnsopplysningskampanje kaller Line Orlund det.

– Vi skal altså kartlegge hvert enkelt medlem. Så skal vi lage statistikker som demonterer NHOs statistikk der de henviser til at i gjennomsnitt tjener sykepleierne i NHO bedre enn dem i KS.

Det er nemlig bare tull, mener Orlund:

– Jeg trodde først at NHO fikk de tallene fordi de har med ledere i statistikken. Men vi ser at selv da stemmer ikke det de sier. Oslo kommune har enda høyere snitt enn KS. Så lykke til med rekrutteringen framover, sier Line Orlund med adresse NHO.

LES: Lockout: – Jeg er veldig skuffa og lei meg

NSF-lederen: – Trist

Her er NSF-leder Eli Gunhild Bys kommentarer etter møtet med arbeidsministeren, der partene fikk meddelt at regjeringen ville gripe inn:

– Det er trist at en rettferdig kamp for de lavest betalte sykepleierne i landet skal ende med tvungen lønnsnemnd, sier By i en pressemelding.

Og videre:

 – Vi forstår at myndighetene måtte overta det ansvaret for innbyggernes liv og helse som NHO viste at de ikke var i stand til å ta. Men vi håper at arbeidsministeren er forbannet på NHO som i praksis tvang regjeringen til å innføre tvungen lønnsnemnd, sier By.

– Våre 55 streikende sykepleiere har gjennomført en viktig kamp for de lavest lønnede sykepleierne i landet. Den kampen har hatt stor oppslutning både blant NSFs øvrige 116 000 medlemmer og i fagbevegelsen for øvrig, sier By i meldingen.