– Dette svekker sykepleiernes mulighet til å forhandle lønn

Eli Gunhild By, NSF-leder
REPRESENTATIVT:– Hvis det skal bli en rettferdig behandling i Rikslønnsnemnda, må den ha en sammensetning som er representativ for partene, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

NSF-lederen vil ikke at LO skal ha mer å si enn NSF når Rikslønnsnemnda skal fastsette sykepleiernes lønn. – Jeg er skuffet, sier hun over at regjeringen ikke vil endre ordningen.

55 sykepleiere ansatt i NHO- bedrifter streiket fra 25. oktober. 20. november var streiken over, da regjeringen grep til tvungen lønnsnemnd.

Det er Rikslønnsnemnda som nå skal bestemme hva resultatet blir. Kjennelsen kommer 7. eller 8. mars.

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), skulle ønske at NSF hadde mer innflytelse på resultatet: 

– Vi har ikke noe behov for at LO skal representere arbeidstakerne når Rikslønnsnemnda skal avgjøre hva som blir sykepleiernes lønn i NHO-bedriftene. Det klarer partene godt selv, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF). 

LES om da streiken ble avblåst: Stopper lockout av sykepleiere med tvungen lønnsnemnd

Les også: Etter streiken: – Noen andre må tjene veldig mye, siden vi drar ned snittet

– NSF har én stemme, NHO har to

For hvem er det som sitter i Rikslønnsnemnda, som utnevnes for tre år om gangen?

Jo, blant andre én fra LO og én fra NHO.

NSF er kritisk til at Rikslønnsnemnda har faste arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter, og at det utelukkende oppnevnes representanter fra NHO og LO til disse posisjonene.

Nemnda har fem faste medlemmer: Tre er nøytrale, og én er altså fra LO og én fra NHO.

I tillegg er det to ekstra for hver sak nemnda behandler, i dette tilfellet en fra NSF og en fra NHO Service og Handel.

– I praksis betyr dette at NHO har to stemmer, LO har én stemme, de tre øvrige medlemmene i nemnda har en stemme hver. Og NSF har én, sier NSF-lederen.

Vil ikke at LO og NHO skal ha faste representanter

NSF mener det ikke lenger er behov for faste representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakerinteresser i Rikslønnsnemnda.

– Disse interessene ivaretas av partene i tvisten, sier By.

Budskapet er formidlet til regjeringen. (Se nederst i saken.)

Men 1. mars utnevnte regjeringen en ny nemnd, stort sett med samme sammensetning som før.

Arbeidsgivernes representant er fortsatt Rolf Negård fra NHO, mens LOs nestleder Peggy Hessen tar over plassen som representant for arbeidstakerne etter LOs Tor-Arne Solbakken.

– Jeg er skuffet

NSF-leder Eli Gunhild By sier hun er skuffet.

Hun forklarer utgangspunktet:

– Vi var i streik, og NHO varslet lockout. Det førte til tvungen lønnsnemnd. Arbeidsminister Anniken Hauglie var tydelig på at dette er en sak mellom partene. Hvis det skal bli en rettferdig behandling i Rikslønnsnemnda, må den ha en sammensetning som er representativ for partene.

Det har den ikke, mener hun.

– LO vil jo ivareta sine yrkesgrupper, som er andre enn våre.

– De har også sykepleiere som medlemmer?

– En håndfull, ja. Men nå er det LO som skal være med på å avgjøre noe som angår våre 116 000 medlemmer, ikke vi.

By legger til:

– Vi respekterer at LO har andre prioriteringer enn NSF, siden det er ulike yrkesgrupper å ivareta. Det er ordningen vi kritiserer.

– Vi mener det må gjøres på en annen måte

– Vi hadde forventet at nemnda har medlemmer som samsvarer med den saken som skal behandles. Men i dag har regjeringen utnevnt en nemnd som stort sett er den samme som før, sier By.

– Vi mener det må gjøres på en annen måte. Jeg er skuffet, fordi det svekker sykepleiernes mulighet til å forhandle lønn.

– Ville dere hatt en fast representant fra Unio, som er NSFs hovedorganisasjon`?

– Vi ønsker oss utnevnelser ut fra hvilke saker som behandles i nemnda.

– Er det håp for en ordning slik dere ønsker nå?

– Nei, det er ikke det. Og det er beklagelig, fordi det betyr at det ikke er reelle forhandlinger, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

NSF får støtte i sitt syn fra Unio, YS og Akademikerne. Det kommer frem i et felles brev fra de tre hovedorganisasjonene til arbeidsministeren.

Brev til og fra departementet

NSF har skrevet et lengre brev til Arbeidsdepartementet om behovet for å endre ordningen med Rikslønnsnemnda.

Les brevet her.

I svaret fra departementet står det at problemstillingene «krever en grundig analyse og et langsiktig perspektiv», og at partene vil bli invitert til en nærmere dialog.

Les også:

Etter streiken: – Noen andre må tjene veldig mye, siden vi drar ned snittet

Linn Trehag m fl
TILBAKE: Nå går de tilbake til jobb. Bildet ble tatt da de fortsatt hadde status streikende. Fra venstre: Linn Trehag og Ingrid Gromholt jobber på pasienthotellet. Janniche Ølversø, Inger-Marie Larsen, Nina-Margrethe Bjaarstad, Christina Plyhn Mikkelsen og Linda Fammestad jobber på Åstveit helsesenter.

Glad for hverdag igjen etter fire uker med streik, men skuffet over å bli stoppet.

Regjeringen grep inn – det blir tvungen lønnsnemnd, slik mange spådde da NHO varslet lockout av 501 sykepleiere. Dette skjedde dagen før utestengelsen skulle tre i kraft.

LES: Stopper lockout av sykepleiere med tvungen lønnsnemnd

– Har ikke reell streikerett

Linn Trehag er en av de 55 streikende som nå er tilbake i jobb på Eurest pasienthotell på Haukeland sykehus.

Det vil si, hun forbereder seg på å gå på nattevakt i kveld.

– Hva syns du om at streiken er avblåst med tvungen lønnsnemnd?

– Det var vel forventet at det gikk den veien. Men jeg er ikke glad, sier Trehag.

Hun tror ikke sykepleierne har vunnet så mye på å streike.

– Slik det endte, viser at vi ikke har reell streikerett. Men det fungerte for NHO, det var jo det de ville når de varslet lockout for så mange. Det vil de vel gjøre igjen, hvis det blir ny streik, spår Trehag.

Hva skjer nå?

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser til Sykepleien at regjeringen innen kort tid vil sende en lovproposisjon om tvungen lønnsnemnd til

Les også: