fbpx – NSF må kjempe mer for sykepleiere i ambulanse Hopp til hovedinnhold

– NSF må kjempe mer for sykepleiere i ambulanse

bildet viser Tor Rune Aarø
SAVNER PRIORITERING: Tor Rune Aarø savner at NSF prioriterer sykepleierne i prehospitale tjenester, slik det ble bestemt på NSFs tariffkonferanse i 2017. Foto: Erik Birkeland/Romsdals Budstikke

– NSF sentralt gjør lite for å heve lønna til sykepleiere som jobber i ambulansen. Det irriterer medlemmene våre, sier Tor Rune Aarø, hovedtillitsvalgt i Helse Møre og Romsdal HF.

Sykepleiens sak om Maja Louise Lauritsen i tv-serien «113» som sa opp i protest ved ambulansestasjonen i Tromsø, engasjerte Sykepleiens lesere.

Lauritsen sa opp fordi hun med både ambulansefagarbeider- og sykepleierutdanning ikke kunne få lønn tilsvarende stillingsgruppe 4 i Spekter, slik de med bachelor i paramedic får ved ambulansestasjonen i Tromsø.

Stillingsgruppe 3 er for faglærte og gir 415 000 kroner i grunnlønn med ti års ansiennitet. Stillingsgruppe 4 er for høyskoleutdannede og gir 490 000 kroner, altså 75 000 kroner mer i året.

– Medlemmene er frustrerte

Tor Rune Aarø mener Norsk Sykepleierforbund (NSF) skulle prioritert sykepleierne i prehospitale tjenester mye bedre. Han er hovedtillitsvalgt for NSF i Møre og Romsdal.

– NSF sentralt gjør lite for å heve lønna til sykepleiere som jobber i ambulansen. Det irriterer medlemmene våre. De er frustrerte, sier han.

I Helse Midt-Norge får sykepleiere i ambulanse med maks ansiennitet lønn i stillingsgruppe 3, pluss et funksjonstillegg på 20 000 kroner, pluss trinn 2 for medikament på 15 000 kroner. Det betyr en total årslønn på 450 000 kroner, altså 40 000 kroner mindre enn stillingsgruppe 4.

– NSF prioriterer andre grupper

– Hva skulle NSF gjort?

– De skulle løftet opp sykepleierne i ambulanse som en nasjonal prioritert gruppe. I stedet ser vi at andre grupper, hvor det er mer konkurranse mellom ulike forbund, blir prioritert, sier Aarø.

Han minner om NSFs tariffkonferanse i Midt-Norge høsten 2017.

– Der ble vi enige om å prioritere alle grupper som ikke hadde minimum lønnsgruppe 4. Det har ikke blitt gjort. Det skjedde ikke ved hovedoppgjøret i 2018, så nå forventer vi at det skjer ved dette årets mellomoppgjør. Hvis det ikke skjer, må det i hvert fall protokollføres at det skal skje lokalt.

– Passivt av By

I Møre og Romsdal har NSF en høy andel medlemmer i prehospitale tjenester.

– Vi har 86 medlemmer som er ambulansearbeidere. I Trøndelag er det cirka 35 medlemmer totalt. Dette viser at vi har mange medlemmer i de prehospitale tjenester i Møre og Romsdal HF. 10–12 andre sykepleiere hos oss er i Delta og Fagforbundet. Vi jobber med å få dem over til NSF, men det er vanskelig å overbevise dem når de ikke ser en tydelig prioritering fra NSF sentralt, sier Aarø.

NSF-leder Eli Gunhild By uttalte nylig til Sykepleien at «Slik tariffsystemet er i Spekter, er det andre foreninger som «rår» over ambulansestillingene i tariffavtalene. Det gjør at vi ikke har klart å få til noe sentralt for sykepleiere i ambulansetjenesten».

– Det synes jeg er passivt å si av By. Det andre fagforeninger har fått til på vegne av alle gruppene i ambulanse, handler om arbeidstid. Ikke om lønn, hevder Aarø.

NSF mangler lønnsoversikt

Sykepleien har etterspurt en oversikt fra NSF over hvor sykepleiere i ambulanse får lønn i stillingsgruppe 3 og hvor de får gruppe 4 og oppover. En slik oversikt har ikke forbundet, får vi vite.

– Det er ikke vanskelig å skaffe oversikt over dette. Det er bare å ta kontakt med de foretakstillitsvalgte eller konserntillitsvalgte. At NSF ikke har skaffet denne oversikten etter prioriteringene i 2017, underbygger bare vår påstand om at de ikke har tatt denne saken på alvor. Vi forventer nå en klar og tydelig linje for våre medlemmer i ambulansetjenesten, sier Tor Rune Aarø.

Varierende lønn

Lønnen til de som jobber i ambulanse i Norge, varierer fra lønn som ufaglært, faglært og høyskoleutdannet.

– Jeg er både sykepleier og nasjonal paramedic med fagbrev i ambulanse og får kun stillingsgruppe 3, sier Georg Aursnes.

Han er NSFs tillitsvalgte ved prehospital klinikk Ulstein Ambulanse i Møre og Romsdal og har funksjon som 02 innsatsleder. Det vil si at han har intern tilleggsutdanning for ledelse ved større hendelser. 

– Så du har fire års høyere utdanning bak deg og får lønn tilsvarende fagbrev fra videregående – hva synes du om det?

– Det er dumt. Sykepleiere har absolutt en plass i den prehospitale sfæren. Jeg synes vi burde få lønn etter utdanning og at utdanning skal lønne seg.

– Men arbeidsgiver mener at man ikke trenger høyskoleutdanning for å være ambulansearbeider?

– Trenden er at også at arbeidsgiver ser behovet for mer kunnskap og ferdigheter, ellers ville ikke paramedicutdanningen begynt, sier Aursnes.

– Lønnskamp, ikke profesjonskamp

Han mener NSF kunne prioritert sykepleiere i ambulansetjenesten høyere.

– Vi er ei lita gruppe og har kanskje ramla mellom noen stoler. Jeg skulle ønske NSF kunne se og markedsføre at den kunnskapen du har som sykepleier, enkelt kan videreføres til også å omfatte prehospitale tjenester. NSF kunne hjulpet oss med å gjøre oss attraktive for arbeidsgiver.

Aursnes understreker at han selvfølgelig også mener at paramedic skal få lønn i stillingsgruppe 4.

– Dette er en lønnskamp, ikke en profesjonskamp.

– Bør jobbe sammen

Det er nemlig heller ikke alle steder at de med bachelor paramedic får lønn i stillingsgruppe 4. Olav Fosshaugen er paramedic i Sykehuset Innlandet. Han er plassert i stillingsgruppe 3.

– Også Sørlandet sykehus, Helse Bergen, Helse Midt-Norge og flere betaler kun stillingsgruppe 3 til bachelorutdannede paramedic. Men det er verdt å merke seg at mange kommuner betaler tilsvarende stillingsgruppe 4. Det samme gjør Forsvaret, fylkeskommuner og private aktører som driver trygghetsalarmtjenester og hjemmehjelpstjenester, sier Fosshaugen og legger til:

– Sykepleiere, paramedic og ambulansearbeidere er nok mest tjent med å jobbe sammen for bedre vilkår, fremfor å jobbe i hver sin retning kun for egne interesser.

I dag hersker det fullstendig kaos på lønnsområdet i ambulansetjenesten, mener Fosshaugen, og gir et eksempel:

– I Vestre Viken får sykepleiere lønn i stillingsgruppe 4 i ambulansetjenesten, mens bachelorutdannede paramedic ikke gjør det.

– Handler om å gi og ta

NSF-leder Eli Gunhild By har lest kritikken som kommer frem i denne saken. Hun opplyser at på NSFs tariffkonferanser er det mange ønsker som skal tas hensyn til.

– Kan du love å prioritere sykepleiere i ambulanse ved årets mellomoppgjør?

– Jeg forholder meg til de prioriteringene som tariffkonferansene vedtar, men jeg kan aldri garantere at vi får innfridd alle krav, sier hun.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.