fbpx Vil skjerpe kravene til akuttmedisinske tjenester Hopp til hovedinnhold

Vil skjerpe kravene til akuttmedisinske tjenester

Regjeringen foreslår at to personer på ambulansebiler skal ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell med nødvendig ambulansefaglig kompetanse.

I forslag til ny akuttmedisinforskrift foreslår regjeringen skjerpede kompetansekrav til personell i ambulansetjenesten og til leger i kommunal legevakt. Den nye forskriften omtaler blant annet når det er nødvendig med bakvakt, noe som ikke er regulert i dag. Leger og annet helsepersonell på legevaktene skal også ha gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering.

 

Bemanning og kompetanse

Etter gjeldende forskrift skal ambulanser som hovedregel være bemannet med tilstedevakt. Unntak kan gjøres for stasjoner som enten har et lavt antall akuttoppdrag per år, eller hvor personell kan være ved ambulansen innen forsvarlig tid etter oppringning.  Departementet foreslår at begge krav skal være oppfylt for at unntak fra hovedregelen om tilstedevakt kan gjøres.

Om bemanningskrav for ambulansebiler heter det i høringsnotatet (side 33): «Gjeldende forskrift stiller krav om at ambulansebiler som yter ambulansetjenester skal være betjent av minst to helsepersonell slik at pasienten sikres adekvat behandling og oppfølging under transport. Minst ett helsepersonell skal ha autorisasjon eller lisens som ambulansearbeider. Departementet forslår å skjerpe bestemmelsen slik at det stilles krav om at én person til skal ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell med nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Dette innebærer i praksis at det andre helsepersonellet kan være sykepleier, medisinerstudenter med studentlisens, samt annet autorisert helsepersonell med nødvendig ambulansefaglig kompetanse.»

 

Viktigste endringene

Forslag til endringer i forslaget til ny akuttmedisinforskrift er regulering av:

- samarbeid med aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten (f. eks frivillige organisasjoner og kommunalt brannvesen) om bistand i akutte situasjoner

- kompetansekrav til personell i legevakt og på ambulansebil

- at minst to av personene på en ambulansebil må ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy

- svartid for legevaktsentraler og AMK sentraler

- at legevaktsentralene skal ha utstyr for å kunne gjøre lydopptak av viktige samtaler,

- tilrettelegging for innføring av et nasjonalt legevaktnummer 116 117

- at AMK-sentralene som hovedregel skal sette samtalen over til legevaktsentral når henvendelsen gjelder allmennmedisinske problemstillinger uten behov for utrykning fra spesialisthelsetjenesten

- at AMK sentralene umiddelbart skal iverksette varsling (trippelvarsling) ved behov for samtidig innsats fra flere nødetater

- at AMK sentralene har et system for å holde oversikt over den akuttmedisinske beredskapen i og utenfor eget ansvarsområde og

- at AMK sentralene har beredskap for nødvendig tolketjeneste.

– Forskriften er et første skritt i arbeidet med å heve kvalitet og kompetanse i denne tjenesten. Dette skjer gjennom akuttutvalget, gjennom arbeidet med den varslede stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten og gjennom arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan, heter det i en pressemelding fra helsedepartementet.

 

Høringsfristen er mandag 15. september 2014.

Les: Høringsbrev

Les: Høringsnotat

Les: Høringsinstanser

 

Relaterte artikler fra sykepleien.no:

Les: Vil ha færre AMK-sentraler

Les: Hvem skal høre lydloggene?

Les: Høy temperatur på ambulansen

Les: Trenger minst 18 AMK-sykepleiere

 

Debatten:

Les: Ambulansetjeneste under press

Les: Helsevesenets håndverkere

Les: Redd for å slippe andre til?

Les: For åpen mikrofon

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse