fbpx Høy temperatur på ambulansen Hopp til hovedinnhold
Utdanning

Høy temperatur på ambulansen

Sykepleiere på bil må ha sykepleierlønn, mener NSF-tillitsvalgte. Nei, sier Fagforbundet og Delta.

Heftig debatt og mange klikk tyder på at profesjonskampen på ambulansene ikke er død. Det begynte med et innlegg fra to sykepleiere på sykepleien.no: «Sjukepleie på hjul? Eller transporttjeneste til og frå sjukehus?» En ambulansearbeider svarte med «Helsevesenets håndverkere». Her var tema sykepleiernes mangel på akuttmedisin.

Tredje ut er anestesisykepleier og paramedic Jahn Ingebrigstsen. «Redd for å slippe andre til?» spør han og slår et slag for bachelor i akuttmedisin. (Se fagkronikk side 72.)

 

– Må lønnes som sykepleiere

På Oslo universitetssykehus (OUS) er de to tillitsvalgte Nina Marvold og Kirsti Juvik opptatt av at sykepleierne som jobber på ambulanse skal ha betalt som sykepleiere.

– Det blir de ikke i dag. Ikke på OUS og heller ikke mange andre steder, mener Marvold, avdelingstillitsvalgt på prehospitalt senter

– De er ansatt som ambulansearbeidere, men de har kjempekompetanse. Og kompetanse skal lønne seg, også for sykepleiere, sier Juvik, som er klinikktillitsvalgt på akuttklinikken.

Begge representerer Norsk Sykepleierforbund (NSF). De synes debatten i Sykepleien er viktig fordi den handler om hvilken kompetanse som trengs prehospitalt.

– Hva er løsningen?

– Sykepleierne har mye å tilføre.

– Med dagens utdanning?

– Man kunne kanskje ønsket mer akuttmedisin. Men vi har mye sykdomslære, anatomi, fysiologi og psykiatri, og vi kan mye om kommunikasjon. Vi er gode til å vurdere pasienter, og det er mye vurderingsbesøk prehospitalt. Men man kan alltid ønske seg mer av alt i en utdanning, sier Juvik.

– Jeg mener vi jobber side om side. Vi ser nytten av hverandres kompetanse, sier Marvold.

 

Dobbel autorisasjon

Ambulansearbeidere må ha fagbrev. Noen er også utdannet paramedic. Den utdanningen finnes på høyskolen i Lillehammer, men noen er også utdannet bedriftsinternt. Sykepleiere på bil må også ha fagbrev som ambulansearbeidere. Mange av dem er også paramedic.

Autoriserte sykepleiere kan bli autorisert som ambulansearbeider hvis de oppfyller visse kvav, som to års praksis fra ambulansetjeneste, kurs i livredning og utrykningssertifikat.

Nytt i år er bachelorutdanningen i preshospitalt arbeid – paramedic, som starter i høst på Høgskolen i Oslo og Akershus. Ifølge Samordna opptak er det 595 førstevalgssøkere til de 40 nye studieplassene.

De to tillitsvalgte er usikre på hva denne utdanningen inneholder.

– Vi vet ikke hva den krever. Om den er bedre enn de tidligere utdanningene, vil jeg ikke ha sagt, sier Juvik.

(Les videre under bildet.) 

 

– Betal for stillingen

Bjørn Wølstad-Knudsen er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet på OUS.

– Hva synes du om at sykepleierne på ambulanse får lønn som sykepleiere?

– Her er jeg klinkende klar: Er du ansatt som paramedic eller ambulansearbeider, skal du lønnes som det. En sykepleier på bil kan ikke automatisk gjøre jobben som ambulansearbeider.

– Arbeidsgiver har akseptert et tillegg for ambulansepersonell som er sykepleiere. Jeg er i harnisk over det. Men jeg skyter på arbeidsgiver som har rotet det til, ikke på sykepleierne. Det er unødig støy. Hvis du søker en stilling, skal du ha betalt for det stillingen gjelder.

– Er det profesjonskamp på ambulansen?

– Ikke for meg. Det er arbeidsgiver som har valgt å favorisere sykepleierne på bil. Jeg opplever det ikke som profesjonskamp, men noe ligger vel i bånn.

– Er det fint at sykepleiere vil jobbe på bil?

– For meg er de ikke sykepleiere på bil, men ambulansearbeidere og paramedics. Men det er alltid positivt at man kan berike hverandre med kompetanse. Jeg ser det nok litt mer balansert enn andre. Jeg har ikke behov for å eskalere kampen mellom profesjonene, sier Wølstad-Knudsen

 

Vil ha felles utdanning

Arbeidstakerorganisasjonen Delta har flere hundre ambulansearbeidere som medlemmer på OUS. Roy T. Nilsen er klinikktillitsvalgt for Delta på akuttklinikken. Han anslår at mellom 25 og 35 har sykepleierutdanning i tillegg til fagbrev som ambulansearbeider, og mange av dem igjen er også paramedicutdannet.

I mange år har han ønsket seg en bachelorutdanning som paramedic, gjerne i samarbeid med sykepleierutdanningene. Det vil si felles fag i starten og deretter valgmulighet mellom å bli sykepleier eller paramedic.

– En slik løsning vil være samfunnsøkonomisk fornuftig. Man kan lett omskolere seg senere på tvers av fagene, og det vil gi flere yrkesmuligheter for den enkelte, sier Nilsen som selv er paramedic-utdannet både bedriftsinternt og på høyskolen.

I likhet med Wølstad-Knudsen i Fagforbundet mener Nilsen at en sykepleier som jobber som ambulansearbeider, skal lønnes som det han er ansatt som.

– Dagens sykepleierutdanning er ikke særlig rettet mot prehospitalt arbeid. Med en ny paramedic-bachelorutdanning vil det ikke være grunnlag for en lønnsdiskusjon som i dag. Da vil klare kvalifikasjonskrav og innhold i utdanningene ligge til grunn for utøvelse og avlønning for paramedic og sykepleiere.

– Lever profesjonskampen?

– Jeg vil ikke kalle det kamp. Her snakker vi om to forskjellige yrkesgrupper som begge er stolte av faget sitt, og som er opptatt av best mulig kvalitet for pasienten vi er der for, sier Nilsen.

 

Kritisk til ny utdanning

NSF-leder Eli Gunhild By er ikke tvil om at sykepleiere på bil må lønnes som sykepleiere.

– I Sverige er det påbudt å være sykepleier for å kjøre ambulanse.

Ifølge By er det på St. Olavs hospital at NSF har flest sykepleiere på bil. I Helse Midt-Norge er det rundt 50. Der får de også lønn som sykepleiere.

– Jo høyere kompetanse, desto bedre for akuttjenesten, mener By.

Hun understreker at det er viktig å ha gode team som samarbeider godt.

– Det blir stadig flere ambulansepasienter med multisykdommer som krever overvåkning på lange transporter. Derfor er det mer og mer viktig med vurderingskompetanse.

By er kritisk til den nye paramedic-utdanningen på HiOA.

– NSF ønsker ikke flere spissede bachelorutdanninger. Vi vil heller bygge ut de videreutdanningene som finnes. Det er et klart behov for mer kunnskap for ambulansearbeiderne. Men da bør videreutdanningen tas på fagskolenivå.

I dag må autoriserte sykepleiere ha nok en autorisasjon for å jobbe på ambulanse.

– Sykepleierne må selvfølgelig bygge på med kurs før de kan jobbe på ambulanse, men at de må ta fagbrev blir feil, mener By.

Bjørn Wølstad-Knudsen, foretakstillitsvalgt i Fagforbundet, er i harnisk over at sykepleiere får mer lønn enn andre på ambulansen. (Foto: Joronn Sagen Engen, NTBscanpix)

 

 

NSF-leder Eli Gunhild By er kritisk til den nye bachelorutdanningen i prehospitalt arbeid -paramedic.
Dagens sykepleierutdanning er ikke særlig rettet mot prehospitalt arbeid. Roy T. Nilsen, Delta

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse