NHO brøt taushets­plikten under meklingen

Eli Gunhild By, NSF-leder, på presseskonferanse om lockout
VIKTIG: Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, sier det var viktig for forbundet at Riksmekleren var klar i denne saken

– Det er klare holdepunkter for at taushetsplikten i arbeidstvistloven ble brutt ved uttalelsene i pressemeldingen fra NHO Service og Handel i etterkant av meklingsbruddet, skriver fungerende riksmekler, Kine Steinsvik.

Det skriver Steinsvik i et brev til partene i sykepleierstreiken.

I en artikkel i FriFagbevegelse kommer det frem at Riksmeklingsmannen er enig i Norsk Sykepleierforbunds klage mot NHO Service og Handel om brudd på taushetsplikten etter at meklingen brøt sammen, og sykepleierne gikk ut i streik.

Riksmeklerens konklusjon

– Det er klare holdepunkter for at taushetsplikten i arbeidstvistloven ble brutt ved uttalelsene i pressemeldingen fra NHO Service og Handel i etterkant av meklingsbruddet. Brudd på lovbestemt taushetsplikt under mekling er straffbart, skriver fungerende riksmekler, Kine Steinsvik, i et brev til partene i sykepleierstreiken.

NHO er ikke enig i at de har brutt taushetsplikten og arbeidstvistlovens paragraf 23 andre ledd.

Riksmekleren foreslår at Arbeids- og sosialdepartementet presiserer bestemmelsen i arbeidstvistlovens paragraf 23 andre ledd for å unngå fremtidige brudd på loven.

Pressemelding

NHO Service og Handel sendte ut en pressemelding i etterkant av meklingen. Her lister de opp tre punkter om hva Norsk Sykepleierforbund sa nei til.

NHO hevder at dette ikke rammes av taushetsplikten.

Riksmekleren er ikke enig og skriver dette i brevet som FriFagbevegelse har gjengitt i saken:

– Taushetsplikten i arbeidstvistloven paragraf 23 omfatter også opplysninger om en parts egne krav eller tilbud framsatt under mekling. Dette gjelder uavhengig av om tilbud eller krav står ved lag etter meklingsbrudd. Riksmekleren konstaterer at NHO Service og Handel i sitt svarbrev tar til orde for et annet syn på rekkevidden av den lovbestemte taushetsplikten, heter det i brevet til partene. Og konklusjonen er altså at det er klare holdepunkter for at taushetsplikten ble brutt ved uttalelsene i pressemeldingen.

Glad for at Riksmekleren er så klar

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, sier det var viktig for forbundet at Riksmekleren var klar i denne saken:

– Det er bra Riksmekleren tar dette på så stort alvor, samtidig som det er trist at en så stor aktør som NHO ikke kan – eller vil – følge spillereglene, sier By til FriFagbevegelse.

Les også: