fbpx Stopper lockout av sykepleiere med tvungen lønnsnemnd Hopp til hovedinnhold

Stopper lockout av sykepleiere med tvungen lønnsnemnd

Bildet viser Anniken Hauglie.

Arbeidsminister Anniken Hauglie grep til tvungen lønnsnemnd. Nå kan sykepleierne som har streiket, gå på jobb som normalt.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun ikke hadde noe annet valg enn å avbryte sykepleierstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Hun viser til at Helsetilsynet har konkludert med at det vil være umiddelbar fare for liv og helse dersom NHOs varslede lockout hadde blitt iverksatt fra onsdag av.

– Da hadde jeg ikke noe annet valg enn å avbryte konflikten. Jeg har ikke mulighet til å overprøve Helsetilsynets faglige vurderinger, sier Haugli.

Kan jobbe som normalt

På oppfordring fra arbeids- og sosialministeren har partene sagt at de skal avslutte arbeidskonflikten slik at alle kan gå på jobb som normalt, ifølge en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

– For å sikre kontinuerlig sykepleiefaglig oppfølging må det derfor gripes inn i konflikten med tvungen lønnsnemnd, sier statsråden i pressemeldingen.

Lite fornøyd minister

Hauglie understreker at hun er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen. Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning.

– Det å stoppe en lovlig arbeidskonflikt er et alvorlig inngrep i det som egentlig er partenes ansvar, men slik situasjonen utviklet seg, hadde jeg ikke noe annet valg, sier Hauglie.

– Tar streikeretten fra sykepleierne

Det var ventet at regjeringen ville gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre den varslede lockouten i sykepleierstreiken.

– Dette viser hvordan NHOs bruk av lockout i praksis tar fra sykepleierne streikeretten, siden det selvfølgelig fort blir fare for liv og helse og dermed tvungen lønnsnemnd, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– At en aktør som NHO gikk til dette skrittet, er svært alvorlig og har bidratt til en tilspissing av forholdene i arbeidslivet, sier hun.

– NHO ville hindre at Norges lavest lønte sykepleiere skal få bedre betalt

Også Rødt beskylder NHO for å tvinge fram en tvungen lønnsnemnd.

– NHO Service og Handel tok ikke hensyn til liv og helse når de ville utestenge 501 sykepleiere fra sykehjem, gatehospital og respiratorteam. NHO gikk til dette uforsvarlige skrittet for å tvinge fram en tvungen lønnsnemnd for å hindre at Norges lavest lønte sykepleiere skal få bedre betalt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

NHO varslet lockout fra onsdag morgen

NHO varslet lockout fra og med onsdag morgen etter at sykepleierstreiken har vart i over fire uker. Det ville bety at de 501 sykepleierne det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og Handel/Abelia, ikke skulle få gå på jobben. Det inkluderer sykepleiere ved sykehjem, pasienthotell, respiratorteam, hjemmetjenester, rehabilitering, kirurgiske avdelinger og ved en alarmsentral.

Regjeringen lener seg på helsedirektørens vurderinger når de nå griper inn i arbeidskonflikten med tvungen lønnsnemnd.

Sykepleierstreiken ble igangsatt 25. oktober etter at Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikke greide å komme til enighet. Konflikten dreier seg om både lønn og prinsipper. Sykepleierforbundet ønsker å heve de lavtlønte og innføre en kommunal lønnsstige, med flere trinn enn de har i NHO.

Ble innkalt

Arbeidsminister Anniken Hauglie innkalte partene Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel tidligere i dag 20. november til et møte om konflikten i pleie- og omsorgsoverenskomsten.

Møtet startet klokken 15.30.

Tvungen lønnsnemnd innebærer at det er  Rikslønnsnemnda som bestemmer utfallet av konflikten, som er bindende for begge parter.

LES:  Blir sykepleierstreiken stoppet i dag?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse