fbpx NHO og NSF: Krangler om statistikk og minstelønn Hopp til hovedinnhold

NHO og NSF: Krangler om statistikk og minstelønn

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel

To dager før 500 sykepleiere utestenges fra jobb, krangler NHO og NSF om gjennomsnittslønn og minstelønn. – Det er mye mer redelig å vise til statistikk enn å vise til anekdoter om enkeltpersoner, sier NHO-direktør Anne-Cecilie Kaltenborn.

Fra onsdag vil 500 sykepleiere kunne bli utestengt fra jobb i 65 private virksomheter. Tvungen lønnsnemnd er sannsynlig før den tid. Helsetilsynet har ansvaret for å vurdere om utestengelsen av sykepleierne vil føre til fare for liv og helse for pasientene.

Imens krangler partene NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund (NSF) om hvilke lønnstall som skjuler seg bak statistikkene.

NHO viser til at i gjennomsnitt tjener sykepleiere i NHO-bedrifter mer enn sykepleiere i kommunene.

Se regnestykket i denne saken:Er ikke fornøyd med 440 000 kroner i årslønn

NSF mener at gjennomsnittstallene ikke er viktig, og at de dessuten er misvisende. 

NHO vil forhandle på sin måte

– Gjennomsnittstall hjelper ikke dem som ligger lavest på lønnsstigen?

– Vi har to forskjellige kulturer for lønnsdannelse. Alle våre helseinstitusjoner driver på oppdrag fra kommuner i Norge. Alle har tariffavtaler. Vi har lang tradisjon for at private forhandler på én måte, det offentlige på en annen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel til Sykepleien.

Hun syns det er rart at NSF ikke er mer opptatt av at NHO-ansatte har den høyeste gjennomsnittslønnen.

– Men gjennomsnittstall hjelper ikke dem som er lavest på lønnsstigen?

– Du finner alltid noen enkeltpersoner som illustrerer det. De er ikke mange.

– Da koster det ikke mye å garantere en minstelønn?

– Det dreier seg om å forholde seg til våre avtaler i privat sektor.

– Som betyr et system uten minstelønn?

– Vi har minstelønnssatser på 0, 2, 4 og 6 år, men mange av bedriftene våre praktiserer også ansiennitetsstiger lokalt utover det som tariffen setter. At det er to forskjellige lønnstradisjoner i det offentlige og det private, bør NSF kunne respektere, sier Kaltenborn.

– I privat sektor har man større lokal lønnsdannelse, i offentlig sektor har man stor sentral lønnsdannelse. Vi klarer både å rekruttere og beholde ansatte med kompetanse.

– NHO sier ikke alt

Eli Gunhild By, leder i NSF, har mindre sans for gjennomsnittsstatistikk enn NHO:

– Bak statistikken er det noen forhold NHO ikke nevner. For det første er de fleste sykehjemmene virksomhetsoverdratt fra Oslo kommune. Her er lønnsnivået høyere enn i KS, noe som gir et høyere snitt, skriver hun i en sms til Sykepleien.

Og videre:

– Tallmaterialet inneholder også sykepleiere med lederoppgaver. Det gjør det ikke i statistikken fra KS.

Mange har påpekt at NHO burde operere med nyere tall enn fra 2016.

Det gjør også By:

– I 2017 var lønnsutviklingen 2,2 prosent i NHOs bedrifter, mens den var 2,4 prosent i KS, skriver By.

– Statistikk er mer redelig enn anekdoter

– NSF viser til at virksomhetsoverdragelsene i Oslo gir kunstig høye gjennomsnittstall?

– I en statistikk vil jo alt påvirke. Men det er mye mer redelig å vise til statistikk enn å vise til enkelthistorier eller anekdoter. Det er ikke sånn vi gjør det, sier Kaltenborn.

– Vi må kunne samhandle om en vanlig statistikk. Det bygger tillit.

– Men det må bli på lengre sikt – nå venter vel alle på lønnsnemnd på grunn av lockouten NHO har varslet?

– Det er opp til regjeringen, basert på Helsetilsynets faglige vurderinger, om det er fare for liv og helse.

Må det være likt for Fagforbundet og NSF?

Anne-Cecilie Kaltenborn viser til at NHO ikke kan gi mer til NSF-medlemmer enn det som ble resultatet i samordnet oppgjør.

– Uenigheten gjelder pleie- og omsorgsoverenskomsten, som gjelder både Fagforbundet og NSF. Vi kan ikke etterpå si at vi ikke gjør det vi ble enige om likevel.

NSF-lederen ser saken annerledes:

– Kravet fra NSF ligger innenfor frontfagets rammer. Det er ikke et krav i frontfaget at innholdet må være helt likt, sier Eli Gunhild By.

Frykter overdosedødsfall – vil ha dispensasjon

To av Frelsesarmeens rusvirksomheter kan måtte stenge dersom Abelia iverksetter den varslede lockouten førstkommende tirsdag, skriver Frelsesarmeen på sine nettsider.

– Vi har i dag søkt dispensasjon fra lockouten med henvisning til direkte fare for liv og helse, sier sosialsjef Lindis Evja på nettsiden.

Det er NHO sentralt som vurderer om søknadene sendes videre til NSF.

Hun frykter overdosedødsfall:

– Vi behandler alvorlig syke og døende rusavhengige. En rask utskrivning av pasienter vil medføre økt risiko for overdosedødsfall. Det vil også medføre en svært uverdig situasjon ved vår avdeling for døende rusavhengige, legger hun til. 

Fylkeslegen er også varslet om dette.

Vil ikke forlenge streiken med dispensasjoner

– Hva gjør dere med Frelsesarmeens ønske om dispensasjon, Anne-Cecile Kaltenborn?

– Vi har så langt ikke innvilget dispensasjonssøknader. Det er NSF som har tatt ut ansatte i denne streiken, som har vart i over tre uker. Vi vil ikke bidra til å forlenge den, men vil vurdere hver søknad ut fra situasjonen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse