fbpx Blir sykepleierstreiken stoppet i dag? Hopp til hovedinnhold

Blir sykepleierstreiken stoppet i dag?

Eli Gunhild By, NSF-leder, pressekonferanse om lockout

NSF-leder Eli Gunhild By regner med at flere sykepleiere vil møte på jobb i morgen, selv om de blir utestengt av arbeidsgiver. Hvis streiken ikke er avblåst til da.

SISTE: Arbeidsminister Anniken Hauglie har innkalt partene Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel til et møte om konflikten i pleie- og omsorgsoverenskomsten klokken 15.30,

– Jeg regner med at flere sykepleiere vil møte på jobb i morgen, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund til Sykepleien.

Med mindre streiken er blitt avblåst av tvungen lønnsnemnd. 

VG melder i dag at sentrale kilder bekrefter at sykepleierstreiken kan bli stanset av regjeringen i løpet av dagen, altså tirsdag 20. november.

Oslo har varslet Fylkesmannen

Oslo kommune har nå varslet Fylkesmannen i Oslo og Akershus om at det er fare for liv og helse i Oslo ved NHOs lockout fra arbeidsdagens begynnelse i morgen, sier byrådsleder Raymond Johansen til VG.

En lockout vil ramme drift av private sykehjem og hjemmetjenester for over 1000 eldre og andre med behov for hjelp, ifølge byrådslederen.

– I tillegg vil om lag 10 000 brukere av trygghetsalarmer rammes. Kommunen har ikke kapasitet til å overta så mange tjenester til så mange brukere på så kort tid. En lockout vil ha konsekvenser fra første time den blir iverksatt, sier Johansen til VG,

Barn trenger respirator hele døgnet

Både sykehjem, respiratorteam og gatehospital rammes av lockouten.

– I går hadde jeg en telefonrunde til de kommunene som har tjenester fra Aleris respiratorteam, forteller fylkesleder Kari Værnes Fiske i Sør-Trøndelag NSF til Sykepleien.

Hun fikk vite at Malvik kommune har ett barn med behov for heldøgnsbistand og to som trenger bistand om natten. Indre Fosen har ett barn med behov for hjelp hele døgnet.

– De er avhengig av sykepleiere som det er meldt lockout på, sier Fiske.

Fiske har spurt om kommunene har tenkt på sitt sørge-for-ansvar.

– De var glade for tipset og vil prøve å finne en plan B for disse barna, sier hun.

– Tror du sykepleierne som blir utestengt vil møte på jobb onsdag morgen?

– Jeg tror de vil møte og stille seg tilgjengelig. Så er det opp til arbeidsgiver om de vil bryte lockouten eller ikke, sier fylkeslederen.

Helsetilsynet vurderer fare for liv og helse

– Det står mye for spill med tanke på pasientenes situasjon. At NHO har satt alvorlig syke personer i denne situasjonen er både oppsiktsvekkende og alvorlig, sier NSF-leder By til VG..

By har tidligere til Sykepleien vist til helsepersonelloven og sagt at sykepleierne ikke bare kan forlate alvorlig syke og døende pasienter.

Det er Helsetilsynet som vurderer om det er fare for liv og helse, og som i så fall melder fra til regjeringen.

Det er første gang at lockout er brukt i en arbeidskonflikt i offentlig sektor. Partene i konflikten er NSF og NHO handerl og Service.

65 bedrifter og 501 sykepleiere blir utestengt fra i morgen, onsdag 21. november.

Streiken startet 25. oktober. NHO vedtok lockout 15. november.

Blir det tvungen lønnsnemnd, som iverksettes av regjeringen, er det Rikslønnsnemnda som vedtar avtalen mellom partene. Dette vedtaket er bindende for begge parter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse