Lucia-tog mot sykehus­nedleggelse i Oslo

Bilde fra Lucia-demonstrasjon mot sykehusplanene for Oslo.
MOT SYKEHUSNEDLEGGELSE: Oslo Legeforenings Kristin Hovland (i midten) og Lise Askvik fra Helsepartiet (t.h.) var blant dem som torsdag gikk i Lucia-tog mot planene for Oslo-sykehusene. Norsk Sykepleierforbund var også med på markeringen.

Sykehusansatte og andre motstandere av nedleggelsen av Ullevål sykehus samlet seg til et Lucia-tog i Oslo sentrum torsdag morgen.

– Vi ønsker at Oslos befolkning skal få et godt nok sykehustilbud og at pengene brukes fornuftig.

Det sier nestleder i Norsk Sykepleierforbunds Oslo-kontor og intensivsykepleier ved Oslo universitetssykehus, Bård Eirik Ruud.

Ruud var blant demonstrantene som hadde møtt opp på Jernbanetorget klokken 7.45 torsdag morgen for å protestere mot sykehusplanene for hovedstaden.

Høy risiko

– Det er for høy risiko knyttet til løsningene for Aker og Gaustad, og vi mener Ullevål bør utredes mer. Der er det muligheter for fremtiden.

Under dagens demonstrasjon ble holdt appeller både på Jernbanetorget, ved Helse Sør-Østs møtesenter på Grev Wedels plass og foran Stortinget, der også politikere fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne og Rødt bidro.

Dyster sang

Budskapet i demonstrantenes omskrevne Lucia-sang var noe dystert:

«Svart senker mismot seg,

akutt- og fødestue.

Har solen gått sin vei?

skyggene truer …»

Rådyrt

Bak markeringen sto blant annet Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Legeforeningen, Jordmorforeningen og Psykologforeningen.

De er alle motstandere av planene om å legge ned Ullevål sykehus i Oslo for å bygge et nytt sykehus på Gaustad.

– Ingen ønsker seg det rådyre prestisjeprosjektet på Gaustad, hevder arrangørene i et skriv om Lucia-protesten.

Les også: