Sykepleiere tilbyr seg å jobbe ekstra under streiken på Haukeland

Streik i Bergen, pasienthotellet på Haukeland og Åstveit helsesenter
KORRIDORPASIENTER: Mange av pasientene er overført til sengeposter på sykehuset, noe som øker arbeidsbyrdene på de sykepleierne som ikke er tatt ut i streik. Ifølge sykehuset har streiken ført til en dobling av antall korridorpasienter.

Sykepleierstreiken ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen går inn i sin tredje uke. Nå tilbyr de tillitsvalgte at noen sykepleiere kan jobbe ekstra.

Ifølge Bergensavisen meldte divisjonsdirektør Askjell Utaaker ved Helse Bergen allerede onsdag kveld til Statens helsetilsyn at det er fare for liv og helse som følge av streiken.

Fare for liv og helse

Nå strekker sykepleierne ut en hjelpende hånd og sier at sykepleiere som ønsker det selv, kan jobbe ekstra under streiken for å unngå fare for liv og helse.

– Ved pasienthotellet på Haukeland har de en form for drift hvor sykepleiere som er ansatt på sykehuset, tar seg av pasientene som er innlagt på hotellet, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By til Sykepleien.

Det er kun sykepleiere ved pasienthotellet som er tatt ut i streik. Sykepleiere som er ansatt på Haukeland, men som jobber på hotellet, kan nå inngå en ekstraordinær avtale med arbeidsgiver om å jobbe mer.

– Det er en liknende avtale som vi tilbyr ved for eksempel sommeravvikling, sier By og legger til:

– Å inngå slike avtaler er frivillig og kun for dem som ønsker det.

Dobling av korridorpasienter

Bakgrunnen er at pasienthotellet har måttet stenge som følge av streiken. Mange av pasientene er overført til sengeposter på sykehuset, noe som øker arbeidsbyrdene på de sykepleierne som ikke er tatt ut i streik. Ifølge sykehuset har streiken ført til en dobling av antallet korridorpasienter.

Sykepleierforbundet er ikke enig i at en streik ved pasienthotellet kan føre til fare for liv og helse ved sykehuset.

Totalt er 55 sykepleiere ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner tatt ut i streik som følge av at meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel ikke førte frem.

Les også: