fbpx – NHO bryter taushetsplikten Hopp til hovedinnhold

– NHO bryter taushetsplikten

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

NSF og NHO meklet i 20 timer, før det ble brudd og sykepleierne gikk i streik. Nå mener NSF-lederen at NHO har brutt taushetsplikten fra meklingen. NHO er uenig.

NSF har reagert på det de mener er taushetsbrudd fra NHO.

– NHO har lagt frem informasjon fra meklingen og hevder de har gitt tilbud som er bedre enn lønnsoppgjøret andre steder. Det er ikke riktig. Jeg har ikke sett noe til det, og jeg har forhandlet fra klokken 10 i går til 6 i dag morges, sier By.

Sigbjørn Mygland, direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel, sier at Sykepleierforbundet i løpet av meklingen fikk tilbud om et bedre oppgjør enn det privat sektor for øvrig har fått.

– Til tross for dette velger NSF å gå ut i streik. Dette er vanskelig å forstå, sier Mygland på nettsiden til NHO Service og Handel.

Les om streiken og hvor de streiker

Les også:– Sykepleier­forbundet skyver de syke foran seg

– Et alvorlig brudd

NSF-leder By viser til at meklingsinstituttet ser alvorlig på brudd på taushetsplikten.

Brudd på taushetsplikten er hjemlet i § 23 i arbeidstvistloven.

I paragrafen står det: «Enhver som deltar i meklingen, plikter å bevare taushet om det som er fremkommet hvis ikke mekleren tillater offentliggjøring.»

Brudd på taushetsplikten kan bli straffet med bøter.

– Vi har ikke brutt taushetsplikten

– Har dere brutt taushetsplikten?

Det er spørsmålet Sykepleien har stilt NHO Service og Handel.

Svaret kommer i en e-post:

«Slik jeg ser det, har vi ikke brutt taushetsplikten gjennom våre uttalelser. Vårt tilbud til sykepleierne var godt, og vi mener det er naturlig at vi får anledning til å forklare hvorfor det ble streik. Det kan ikke være sånn at bare den ene parten skal få argumentere for sitt syn.»

Det er Sigbjørn Mygland, NHO-direktør for arbeidsliv, som skriver dette i e-posten.

– NSF sa nei

Ifølge en pressemelding fra NHO Service og Handel er dette – ordrett sitert – det NSF sa nei til under meklingen:

  • Sykepleierne fikk tilbud om et like godt økonomisk oppgjør som NHO tidligere i år ble enige med 230 000 medlemmer i LO og YS om i det samordnede oppgjøret.
  • I tillegg fikk de tilbud om at alle sykepleiere i NHO-bedrifter med minst 10 års ansiennitet i lokaloppgjørene skal løftes til samme nivå som sykepleiere det for øvrig er naturlig å sammenlikne seg med.
  • På toppen av dette tilbød NHO et nytt trinn på ansiennitetsstigen på 10 år, der satsene skal avtales ved neste hovedoppgjør.

– Til de erfarne sykepleierne

I den opprinnelige pressemeldingen fra Norsk Sykepleierforbund sier NSF-leder Eli Gunhild By:

– Sykepleiere skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. Det nektet motparten å godta.

Og videre:

– Vårt krav var en lengre lønnsstige med 10- og 16- års trinn minimum som i KS og med 500 000 etter 10 år fra 2019. Dette ville gi erfarne sykepleiere som har blitt hengende etter lønnsmessig, et løft. Kravet var godt innenfor det som er fremforhandlet i andre tariffoppgjør. NSF fremmet også krav om en bedre sykelønnsordning, sier By.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse