fbpx 110 000 pasientskader oppsto under sykehusopphold i fjor Hopp til hovedinnhold

110 000 pasient­skader oppsto under sykehus­opphold i fjor

Rundt 110 000 pasientskader oppsto under sykehusopphold i 2017. Helsedirektoratet regner med at cirka halvparten kunne vært unngått.

GTT-rapporten, en årlig rapport om pasientskader i norske sykehus, viser at det i 13,7 prosent av pasientoppholdene oppsto en pasientskade. (Se faktaboks nederst i saken.)

– Hva betyr tallet med hensyn til hvor mange pasienter som fikk en skade?

– Metoden vi bruker, baserer seg på en anerkjent stikkprøvemetode som baserer seg på sykehusopphold. Det eksakte tallet på antallet pasienter som fikk en skade, har vi ikke. Men … om vi ser på det totale antallet døgnopphold, kan vi anslå at en pasient ble skadet i rundt 110 000 av oppholdene i 2017, sier avdelingsdirektør for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold.

Halvparten av skadene kunne vært unngått

Helsedirektoratet regner med at rundt halvparten av pasientskadene kunne vært unngått. De hyppigste skadene er urinveisinfeksjon, postoperativ sårinfeksjon, legemiddelrelatert skade og nedre luftveisinfeksjon.

Helsemyndighetene har satt som mål at pasientskader skal reduseres fra 13,7 prosent til 10,3 prosent i løpet av 2018. Det er en reduksjon på 25 prosent.

– Det er lite sannsynlig at vi vil oppnå målet, sier Narbuvold.

– Hvorfor det?

– Vi har kun 2018 igjen i måleperioden. Basert på trendene i rapporten er det liten grunn til å tro at det skal bli så stor endring i 2018 at målet kan oppnås.

Pasienter på «feil» avdeling mer utsatt

Også svenskene bruker GTT-metoden for å måle pasientskader.

I Sverige oppsto det skader i 12,4 prosent av sykehusoppholdene i 2017. Det er en statistisk signifikant økning i antallet skader fra 10,9 prosent i 2015. Økningen skyldes i hovedsak at det er blitt flere av de mindre alvorlige skadene.

Svenskene registrerer i tillegg andelen pasienter som legges på en annen avdeling enn deres innleggelsesårsak eller diagnose skulle tilsi. 

Pasientene i denne gruppen har 60 prosent høyere forekomst av pasientskader sammenliknet med pasienter som legges på avdelinger som er spesialisert på å håndtere deres innleggelsesdiagnose. Andelen pasienter i denne gruppen har økt statistisk signifikant i Sverige fra 3,1 prosent i 2015 til 4,3 prosent i første halvår 2017.

At pasienter legges på «feil» avdeling, skjer også i Norge og er definert som et særskilt risikoområde for pasientsikkerheten – noe Sykepleien har skrevet om:  Fra korridor til pasient på «feil» avdeling.

Skade gir lengre liggetid

Når pasienter i Sverige får en skade under sykehusoppholdet, har disse mer enn dobbelt så lange sykehusopphold som pasienter som ikke får skade.

I den norske journalundersøkelsen rapporteres ikke lengde på sykehusopphold.

– Men vi kan anta at samme forhold gjelder i Norge. OECD har beregnet at pasientskader bidrar til cirka 15 prosent av de totale sykehuskostnadene i OECD-land, sier Narbuvold.

Ifølge henne betyr dette sannsynligvis at når en pasient skades under et sykehusopphold, fører det til betydelige ekstrakostnader for norske helseforetak.

GTT-metoden skal utvikles

Helsedirektoratet skal sammen med de regionale helseforetakene videreutvikle GTT-metoden. 

– Slik kan vi få en bedre forståelse av hvorfor skader oppstår. Prosjektet har også som formål at undersøkelsen skal kunne brukes til å sammenlikne helseforetak og sykehus, sier Narbuvold.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse