fbpx Mange klager på plastiske operasjoner Hopp til hovedinnhold

Mange klager på plastiske operasjoner

Bilde av en bunke med 200-lapper

1167 pasienter har de siste åtte årene fått til sammen 195 millioner kroner i erstatning etter feil gjort i privat helsetjeneste.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hatt en økning i innmeldte saker på nærmere åtte prosent fra 2016 til 2017 som gjelder behandling i den private helsetjenesten.

Fra 2009 til 2017 har NPE mottatt 4591 saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste. Av disse har 1167 pasienter fått utbetalt 195 millioner kroner i erstatning. NPE har samlet all statistikk i en egen rapport.

Økning hvert år

Privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009. Antallet meldte saker har økt hvert år, fra sju prosent i 2009 til 13 prosent i 2017.

– Veksten kan sannsynligvis forklares med økende kjennskap til at hvis du har fått en skade etter feilbehandling i privat helsetjeneste, har du samme mulighet til å søke NPE om pasientskadeerstatning som når du har fått en skade etter behandling i den offentlige helsetjenesten, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i en pressemelding.

– Vi kan heller ikke se bort fra at en viss økning i bruk av private helsetjenester påvirker antallet saker vi mottar, påpeker han.

Mange klager på plastikkirurgi

Skader etter plastikkirurgi utgjør nesten halvparten av alle vedtakene NPE har gjort og omhandler kirurgisk behandling.

Den nest største gruppen saker som gjelder kirurgi, er skader etter ortopedisk behandling. Forskjellige former for knekirurgi utgjør den største andelen av ortopedisakene.

Ifølge rapporten fra NPE er hovedårsaken til erstatningskravene misnøye med det kosmetiske resultatet. Det er også en del klager på nerveskader, smerter og infeksjon.

Svikt i behandlingen

89 prosent av de 1167 sakene som fikk medhold, skyldes svikt i behandlingen – som for eksempel at det ble utført feil behandlingsteknikk eller metode, ufullstendig eller ikke igangsatt behandling, eller at pasienter har fått behandling det ikke var grunnlag for.

2110 erstatningskrav ble avslått. I 35 prosent av avslagene er begrunnelsen at pasienten ikke har fått en skade av behandlingen.

– Plagene skyldes da enten selve grunnlidelsen eller forhold ved pasienten selv, melder NPE.

Utbetalinger

Totalt utbetalte NPE 195 millioner kroner i erstatninger for skader i den private helsetjenesten i perioden 2009–2017. I tannsakene er det utbetalt 66 millioner kroner. Kirurgisakene står for 51 millioner kroner.

– Erstatningene dekker i hovedsak økonomisk tap i form av tapt inntekt og påførte merutgifter. Har man fått en stor og varig skade, har man i tillegg krav på menerstatning, sier Jørstad.

Kun 757 987 kroner av de nesten 200 millionene som er utbetalt, skyldes feil gjort av sykepleiere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse