fbpx Jakten på sommervikarer er i gang Hopp til hovedinnhold

Jakten på sommervikarer er i gang

Illustrasjon av sykepleier som holder en sprøyte

Sommervikarer er ettertraktet vare. Det er mulig å gjøre seg kostbar.

Alle, absolutt alle, kommuner og sykehus jakter nå etter det samme: Kvalifiserte ferievikarer som kan jobbe ved sykehjem og på sykehus. Det betyr at etterspørselen er mye større enn tilbudet. Som sykepleier gir det deg en unik forhandlingsposisjon som kan sikre deg uvant gode lønnsbetingelser – i hvert fall for sommermånedene.

Frister med «litt ekstra>>

Mange kommuner har skjønt at de må tilby litt ekstra dersom de skal få nok sykepleiere til å fylle turnusen i sommermånedene.

«Er du nyutdannet sykepleier, har vi sommerjobben for deg! Vi tilbyr ekstra god lønn: full lønnsansiennitet og et tillegg på kr 50 per time i sommerferieperioden uke 25–32,» skriver Fredrikstad kommune i sin annonse på finn.no.

De søker etter 50 sykepleiere, helsefagarbeidere og helsefagstudenter til sommerjobb i sykehjem og hjemmesykepleie.

Mange søkere

Etatssjef i Fredrikstad kommune, Birgitte Skauen Kopperud, sier til Sykepleien at de har fått inn mange søkere til sommerjobbene som er utlyst.

– Jeg har ikke oversikt over hvilken kompetanse søkerne har ennå, og vet derfor ikke om de er kvalifisert til jobbene vi har lyst ut, sier Kopperud.

Å få nok sykepleiere i sommermånedene er ekstra vanskelig.

– Vi har så langt en avtale med Adecco om å leie noen sykepleiere i sommer, i tillegg til vikarene vi selv klarer å få tak i, sier hun.

Serbia

Kopperud forteller at de får mange søknader fra blant annet serbiske sykepleiere og noen leger som har fått norsk autorisasjon som helsefagarbeidere.

– Men når vi ser på søknadene deres, ser vi at det er google-oversettelser. Det betyr at de ikke behersker norsk språk og at de fleste ikke kan jobbe hos oss. De må kunne det norske systemet, kunne snakke med pasienter med demens og håndtere medikamenter på en forsvarlig måte, sier hun.

Men Kopperud har ikke gitt opp håpet om å få nok sykepleiere i ferien.

– Det er over en måned til søknadsfristen går ut, sier hun.

Topplønn i to måneder

Ett av virkemidlene Fredrikstad håper kan hjelpe rekrutteringen, er god lønn.

– En nyutdannet sykepleier som tar sommerjobb hos oss får topplønn, det vil si årslønn på 464 500 kroner i de to månedene de jobber her. De får også 50 kroner ekstra per time de jobber på toppen av lønna, sier Kopperud.

Sommerjobb? Dette bør du vite

Du er sykepleierstudent eller nyutdannet med sommerjobb i helsevesenet. Hvilke oppgaver har du lov til å utføre, og hvilke må du si nei til?

Det generelle rådet NSF Student pleier å gi, er at du tar kontakt med ledelsen på avdelingen du skal jobbe og ber om å få kontraktfestet hvilke oppgaver de forventer at du som student utfører. Det er også viktig at du får skriftlig avtale om hvilken lønn du skal få.

Her er noen tips:

  • Gjør aldri noe du ikke har lov til (spør alltid og avtal på forhånd).
  • Få kontraktfestet hvilke oppgaver du skal gjøre og hvilken lønn du skal ha (hvis du har større ansvar, skal det også være rom for å forhandle om lønn).
  • Dersom du blir bedt om for eksempel å delta i medikamentutdeling eller gjøre sykepleieprosedyrer, sørg for at du faktisk har lov og riktig opplæring hvis du er student.
  • Dersom du ikke er kompetent til å utføre noen av oppgavene, men likevel gjør dem, kan du miste muligheten til å fortsette i  studiet. Rykter sprer seg fort, og det kan være svært uheldig for din fremtid som sykepleier.
  • Slå opp i helsepersonelloven om du er usikker på noe, eller spør nærmeste leder og eventuelt tillitsvalgte på avdelingen.

Tips til nyutdannede

Er du nyutdannet, men har ikke mottatt autorisasjonen? Her er noen tips du bør ha i bakhodet når du begynner i jobb:

  • Du kan ikke kalle deg sykepleier før du har fått autorisasjonen.
  •  Avklar med din leder hva som blir ditt ansvar og hvordan lønnen bergenes mens du venter på autorisasjon.

Sykepenger

Skulle du bli syk i ferieperioden, kan det være greit å vite at dersom du har jobbet i minst fire uker hos samme arbeidsgiver, har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. De første to månedene av arbeidsforholdet må du ha sykmelding fra lege for å få sykepenger. Har du jobbet på samme sted mer enn to måneder, kan du skrive fire egenmeldinger for inntil tre kalenderdager sammenhengende.

De fleste helseinstitusjoner er IA-bedrifter (IA = Inkluderende Arbeidsliv). Det betyr at du kan skrive egenmelding for 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. 

Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse