fbpx Klarer ikke å skaffe nok sommervikarer Hopp til hovedinnhold

Klarer ikke å skaffe nok sommervikarer

FERIEAVVIKLING: Når 200 000 ansatte i helsesektoren skal ut i velfortjent sommerferie, forblir antall pasienter og brukere uendret. Det skaper store utfordringer også denne sommeren.

Har dere nok sykepleiere på din arbeidsplass i sommer?  Delta i vår uhøytidelige Facebook-undersøkelse.


Sykepleien har innhentet en oversikt over hvor mange sommervikarer Helse-Norge trenger de neste ukene, for å opprettholde normalt bemanningsnivå.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har 93 000 medlemmer. Legger vi til Fagforbundets godt og vel 110 000 yrkesaktive medlemmer blir antall helsepersonell som skal ut i sommerferie nærmere 200 000 personer.


150 000 vikarer

Ferieloven sikrer alle minst 18 virkedager ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september. Dermed må helsevikarer til sammen dekke opp rundt 3,5 millioner feriedager i løpet av sommeravviklingen. Hullene skal fylles av et vikarkorps som selv ønsker å ha sommerferie.

 

Ifølge bemanningsbransjen selv vil en vikar sjelden arbeide mer enn fire sommeruker.
I sum betyr dette at Helse-Norge trenger godt over 150 000 vikarer i løpet av de fire sommermånedene, dersom pasienter og brukere skal få et tilbud med tilsvarende bemanning som resten av året.


Stor etterspørsel

En rundspørring NRK Trøndelag har gjort til en rekke bemanningsselskap viser stor etterspørsel etter sommervikarer.
I de fleste kommuner er ansvaret for å fylle opp vaktplanene delegert ned til hver enkelt enhetsleder. Først når lederne står der uten noen til å ta vaktene, kontakter de et bemanningsselskap.

– Mange kommuner er ekstremt desperate nå som det nærmer seg sommer. Enhetsledere er satt under voldsomt press grunnet stort behov for vikarer, uttaler daglig leder Kristian Monsen Aune i bemanningsselskapet Ambio Helse til Sykepleien.

Gjennom sommeren har bemanningsselskapet 300 til 400 vikarer i drift, mot 100 i mai.

Da Hammerfest kontaktet de tre bemanningsselskapene kommunen har samarbeid med for å fylle 20 vikarstillinger gjennom sommeren, klarte selskapene bare å bemanne halvparten.


Hvordan er det på din arbeidsplass i sommer?
Legg igjen en kommentar i feltet under, eller tips oss:bjorn.arild.ostby@sykepleien.noellerann.kristin.bloch.helmers@sykepleien.no


Færre vikarsvensker

Svenske vikarsykepleiere har ofte vært siste utvei for mange norske kommuner. En løsning man kanskje ikke lenger kan ha i bakhånd.

Daglig leder for Xtra personell Care, Per Christian Johansen, mener innstrammingene i hvor mye utenlandske vikarer har anledning til å jobbe allerede har fått konsekvenser for rekrutteringen.

– 90 prosent av våre sykepleiervikarer er svenske. De ønsker å arbeide mer enn 37,5 timer i uka. Vikaren reiser bort fra familie og venner for å jobbe og tjene penger. Da ønsker de ikke å ha mye fritid, forteller han til NRK Trøndelag.

6 500 feriejobber hos Nav

Nav har registrert 6 543 feriejobber innen helse, pleie og omsorg. Det viser tall Nav har hentet inn for Sykepleien for de fem første månedene i 2011.

– Ingen andre yrker har etterlyst så mange ferievikarer gjennom Nav, ifølge kommunikasjonsrådgiver Marianne Pedersen i Nav.

Hun mener også mange sommerjobber aldri blir utlyst og at det reelle antallet derfor er en god del høyere. Totalt er det lyst ut 13 647 feriejobber gjennom Nav så langt i år. Halvparten av disse er innen helse, pleie og omsorg.


Reduserer tilbudet

Kongsberg kommune i Buskerud har sett seg nødt til å sende ut følgende melding til brukere av hjemmehjelpstjenesten i kommunen i sommer:

«Vi får fire uker som blir såkalt driftsvake uker, dette gjelder spesielt ukene: 28–29–30-31. For deg som bruker av hjemmehjelpstjenesten vil det bety at vi ikke kommer som avtalt.»

Til Laagendalsposten  forklarer pleie- og omsorgssjef Hilde Enget skrivet på følgende måte:

– Tjenestene blir lagt på det vi kaller et nødvendig-nivå, men det skal være faglig forsvarlig. Det vi går ut med nå er en forventningsavklaring. Her tilkjennegir vi at bør-gjøre-oppgavene ikke blir gjort, sier hun.

Les også: Kåre gruer seg til sommeren


Lønnskamp om sykepleiere

Fredrikstad kommune i Østfold har i flere sesonger tilbudt topplønn med full ansiennitet til nyutdannete sykepleiere som vil ha sommerjobb i kommunen.

De to siste somrene har Fredrikstad i tillegg til topplønn som sykepleier betalt 50 kroner ekstra per time i ukene 26 til 34. Så også i år.

Lønnen tilsvarer en timelønn på drøyt 250 kroner, nær 80 kroner mer per time enn minstelønna for en nyutdannet sykepleier.

Åtte ukers arbeid i hel stilling utgjør en lønnsforskjell på drøyt 22 000 kroner sammenliknet med hva en nyutdannet sykepleier uten ansiennitet ellers vil få hos mange arbeidsgivere. I år har Moss kommune rappet ideen til Fredrikstad. Og søkerne er ikke uteblitt.

– Det har vært fin respons og vi har fått mange gode søkere. Den nye ordningen har gitt oss et kjempeløft, sier Tone Lindmo Johannesen, hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Moss kommune til NRK Østfold.

Selv om Fredrikstad og Moss tenker på forsvarlig sommerbemanning, sier NSFs fylkesleder i Østfold, Karen Brasetvik til Sykepleien at hun er bekymret over at ferieavvikling knapt har vært et tema i andre kommuner i fylket.


Også sykehus sliter

Sommervikarer vokser heller ikke på trær for Stavanger universitetssjukehus (SUS). Ifølge sykehusets hjemmesider har SUS rett før ferieavviklingen står for døre, flere ledige stillinger.

– Ledelsen melder at det er større utfordringer i år sammenlignet med tidligere år, sier Maiken Jonassen, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Stavanger.
– Vi har fått inn noen, men trenger fortsatt sykepleiere, jordmødre, spesialsykepleiere og sykepleierstudenter. Vi må opprettholde alt som går på øyeblikkelig hjelp, sier hun.

Sykehuset er nå i kontakt med vikarbyråer for å få inn nok bemanning til de neste ukene.
– Vi er nødt til å få inn nok folk for å opprettholde en forsvarlig drift, sier Jonassen.Vikarbyrå mister avtale

Flere sykehus satser på at vikarbyråene skal hjelpe dem ut av sommerkrisen. Det er kanskje ikke så lurt. En nylig gjennomført gransking advokatfirmaet Wikborg Rein har gjort for Helseforetakenes Innkjøpsservice (Hinas) og de regionale helseforetakene viser at seks av 14 vikarbyrå som har inngått rammeavtale i lang tid har brutt arbeidsmiljøloven og regler for ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Hinas har på bakgrunn av granskingen sagt opp avtalen med ett av vikarbyråene, ett har fått frist til 1. september til å legge fram tilfredsstillende dokumentasjon, mens fire andre har fått skriftlig advarsel der det blir gjort klart at nye overtramp vil få konsekvenser for det videre samarbeidet.

Mange kommuner er ekstremt desperate nå som det nærmer seg sommer. Kristian Monsen Aune, Ambio Helse

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse