fbpx En strålende sommer? Hopp til hovedinnhold

En strålende sommer?

En ringerunde til alle NSFs fylkeskontorer, tyder på at sommeren blir like kaotisk som i fjor.  – Å være pasient blir tøft, frykter fylkesleder i NSF.

Hos Norsk Sykepleierforbunds fylkeskontorer i Buskerud, Hedmark, Troms, Oppland, Nordland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder, Oslo, Vestfold, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Akershus er det lite optimisme å spore i forhold til sommeravviklingen: 

– Det er ingen grunn til å tro at dette blir en ”strålende” sommer, sier fylkesleder i Troms Hanne Marit Bergland. 

Felles for fylkeskontorene er at de er langt fra optimistiske foran årets sommeravvikling. I skrivende stund har arbeidsgiver fremdeles en uke på seg til å løse situasjonen, så de holder seg nøkternt håpefulle. 

Tidligere ute
Fylkeslederne opplever at arbeidsgiver er tidligere ute i år, men at det er vanskelig å få tak i vikarer.
Fylkesleder i Nordland, Anne-Lise Solberg, sier hun opplever en helt annen vilje til å finne løsninger hos arbeidsgiver i år enn i fjor. 

– Det er imidlertid ingen garanti for at situasjonen blir bedre, sier hun. 

Fylkesleder i Rogaland, Nina Horpestad, har ingen god magefølelse foran sommeren. 

– I Rogaland er arbeidsmarkedet stramt. Sommerjobb i helse- og sosialsektoren kommer sist i køen når folk ”velger” seg en sommerjobb. De tjener mye bedre i andre sektorer, sier Horpestad. 

– Det ser ikke ut til at arbeidsgiverne lærer. De burde kanskje prøve nye tiltak for å få godkjente turnuser innen fristene, sier Fylkesleder Aust-Agder, Kirsten Stensrud. 

Fylkesleder i Vest-Agder, Anne Britt Jansen, kjenner seg igjen i kollega Stensruds inntrykk.
I Oslo er fylkeslederen usikker på hva som skjer til sommeren. 

– Det er litt tidlig så magefølelsen er ikke helt på plass ennå, sier Eli Gunhild By.

Ennå håp i Hordaland
– Ingenting tyder på at sommeravviklingen forløper bedre enn i fjor, sier fylkesleder May-Ann Golten. 

Selv om arbeidsgiver har vært tidligere ute med utlysninger til sommervikarer, opplever de at færre søker. 

– Noen kommuner frister vikarer med høyere lønn. Det er tilbud til eksterne vikarer. De fast ansatte får ikke samme tilbud, sier hun. 

Arbeidsgiverne har ikke gitt opp håpet om å fylle hullene i turnusen. 

– De sier de klarer det ved å leie inn vikarer. Problemet er at de er enten studenter eller ufaglærte. De får ikke tak i arbeidskraft som kan erstatte sykepleierne, sier Golten. 

Hun mener sykepleierne er mye mer avventende enn tidligere år når det gjelder å bruke egen fritid for å ”redde” helsetjenestene. 

– Vi kommer til å følge godt med. Dersom arbeidsgivere bryter arbeidsmiljøloven, melder vi avvik til Arbeidstilsynet, pronto, sier hun. 

Deltid til heltid
Grunn til bekymring. Fylkesleder Guri Måseide kan ikke se at foretakene har gjort noe ekstra i år for å få avviklet en forsvarlig sommer. 

– En hovedtillitsvalgt ved ett av foretakene ringte meg og fortalte at selv om foretaket tok alle deltidsansatte opp i full stilling, ville det likevel ikke være nok til å dekke opp alle hullene i turnusen, forteller hun. 

Helse Midt-Norge har sagt at det ikke ønsker å inngå en avtale med NSF, men ordne det på annet vis. 

– Når det gjelder kommunene har de vært tidlig ute. Ålesund har lovet 30 000 kroner i økt årslønn for fagutdannet personell, og 20 000 til ufaglærte og studenter for å jobbe i sommer, sier Måseide. 

Effekten har imidlertid uteblitt. 

– Ålesund har lyst ut annonsen tre ganger, nesten uten respons. Min magefølelse sier at årets sommer ikke blir bedre enn den i fjor, sier hun. 

Fra apparatet ute har ikke de store bekymringsmeldingene kommet. 

– Om det skyldes at alt går mye bedre i år, eller om det skyldes at alvoret ikke har sunket inn enda, gjenstår og se, sier Måseide.

Nord-Trøndelag
Fylkesleder Tove Sagnes, er heller ikke optimistisk. 

– Jeg har sett lite til vilje hos arbeidsgiver til å sikre kvalifisert arbeidskraft i sommer. De meldingene jeg får fra tillitsvalgte er at arbeidsgivere tar ting med stoisk ro, og ser ikke ut til å bekymre seg, sier Sagnes.

1000 kr. ekstra i Telemark
Fylkesleder Sigrunn Øigarden Gundersen håper på en god sommer. 

– Telemark sykehus tilbyr spesialsykepleiere 1 000 kroner ekstra per vakt og 750 kroner til vanlige sykepleiere. De prøver å skaffe nok folk, forteller hun. 

I småkommunene er situasjonen kanskje verst. 

– En kommune har tatt kontakt med et litauisk vikarbyrå med avtaler som er på grensen av hva avtaleverket tillater, sier hun.
Hun håper på det beste, men konstaterer at sommeravviklingen på ingen måte er i boks.

Tomme senger i Østfold
Kommunene får sykepleierproblemer og Sykehuset Østfold sliter med å finne nok ferievikarer. Situasjonen er så ille at sykehusledelsen frykter å måtte holde sengeplasser stengt i sommer hvis det ikke melder seg flere interesserte studenter.
Blant annet må det vurderes å stenge avdelinger og redusere antallet senger. 

– Hvis det skjer, må bemanningen økes i kommunehelsetjenesten. Da blir sykehusets problemer flyttet over på kommunene, sier Hilde Ranum i NSF.

Vikarbyråer til Finnmark
Heller ikke i Finnmark ser sommeren lys ut. 

– Det som er spesielt urovekkende er at de store kommunene som Alta, Hammerfest og Kirkenes for første gang på mange år, sliter med å få sykepleiere, sier rådgiver Aud Larsen. 

De tillitsvalgte har rapportert at arbeidsgiverne skal løse bemanningsfloken ved å bruke vikarbyråer, bakvaktordninger og overtid. 

– I fjor tilbudte en kommune 25 kroner ekstra i timen for dem som ville utvide stillingene sine. Jeg tror ikke det holder i år, sier hun.
Larsen sier at NSFs arbeidstidskurs for tillitsvalgte, har gjort dem mer bevisste på problemstillingen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse