fbpx Norge har flest sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Norge har flest sykepleiere

En OECD-rapport viser at Norge ligger på topp når det gjelder sykepleiedekning per innbygger. Forbundsleder Eli Gunhild By mener likevel ikke sykepleiermangelen i Norge er overdramatisert.

OECD-rapporten <<Health at a Glance 2017>> viser at Norge er godt dekket med sykepleiere. Faktisk har Norge over 17 sykepleiere per 1000 innbyggere. Det gjør at vi topper listen i OECD-land når det gjelder sykepleierdekning, bare forbigått av Sveits.

Godt dokumentert sykepleiermangel

– Dramatiserer vi sykepleiermangelen i Norge?

– Her er det en mulig feilkilde at OECD teller hoder og ikke årsverk, og som kjent er deltidsandelen blant sykepleiere høy. Over 50 prosent av de ansatte både i kommunene og ved sykehusene jobber deltid, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Hun mener sykepleiermangelen i Norge uansett er godt dokumentert, både gjennom KS sitt arbeidslivsbarometer og NAVs tall for hvilke grupper det er vanskeligst å rekruttere.

– Norge ligger langt framme når det gjelder å tilby helsetjenester som ikke skjer på sykehusene, men i kommunehelsetjenesten. Etter at samhandlingsreformen ble innført har sektorens behov for sykepleierkompetanse økt betraktelig. Behovet for kompetanse i disse tjenestene er helt reell for pasienter og brukere ved sykehjem og som mottar tjenester i hjemmet, sier By, og mener derfor at sykepleiermangelen i Norge på ingen måte er overdramatisert.

20 prosent jobber i helsevesenet

Rapporten viser at én av fem arbeidstakere jobber som sykepleier, lege eller annet helsepersonell i Norge. Ifølge rapporten er det mer enn i noe annet vestlig land

– Det kan vel ikke bli sånn at alle skal jobbe i helsevesenet?

– Vi står foran en situasjon der folk lever lenger, skal bo hjemme med flere diagnoser og vil ha større behov for oppfølging hjemme, sier By.

OECD-rapporten beskriver et fremtidsbilde der flere skal motta helsehjelp utenfor sykehusene og et større behov for kompetanse der ute. Dermed mener Eli Gunhild By at Norge på mange måter ligger i forkant av utviklingen.

–  Hva mener NSF må gjøres?

– Vi må jobbe mer forebyggende og helsefremmende ute i primærhelsetjenesten for å møte utviklingen. Og vi vet at kravet til kompetanse vil øke i takt med utviklingen og behovene. Det kan i hvert fall ikke være slik at svaret på utfordringene er mindre kompetanse eller mindre bemanning i disse tjenestene, sier By.

Epler og pærer

SSB mener imidlertid rapporten byr på noen utfordringer fordi ikke alle land har gode administrative registre som kan brukes som datakilde.

– Mener NSF slike rapporter er bortkastet fordi det er å sammenlikne epler og pærer?

– Dette er en omfattende rapport, og vi må gå nøyere inn i materialet før vi sier noe mer. Men generelt er det slik at vi har som utgangspunkt at alle rapporter og all forskning innenfor vårt fagfelt kan lære oss noe, så jeg vil uansett ikke si at det er bortkastet, sier By. 

Gjennomsnittslønn

De fleste vestlige land frykter økt sykepleiermangel på grunn av aldrende befolkning, og mange har økt utdanningsmengden. I OECD-rapporten pekes det også på at lønn vil være avgjørende for å sikre at flere utdanner seg til sykepleier.

I de fleste av medlemslandene har en sykepleier gjennomsnittslønn for landet de arbeider i. Best lønnet er sykepleiere i Mexico, Chile, Israel og Spania, mens Latvia kommer dårligst ut.

Norske sykepleiere har et lønnsnivå tilsvarende gjennomsnittet av lønninger i Norge. Men dersom vi sammenlikner norske sykepleieres lønn i dollar, tjener en norsk sykepleier mindre enn kolleger i Nederland, Belgia, Danmark og Israel. Lønningene til norske sykepleiere målt i dollar er omtrent som i Tyskland og Spania.

Handler om verdsetting

By mener det ikke bare er i Norge det trengs et lønnsløft for å sikre nok sykepleierkompetanse i årene som kommer.

– Dette handler ikke bare om en lønn å leve av, men det handler om verdsetting av en avgjørende kompetanse for fremtiden. Det handler også om at lønnen er konkurransedyktig nok til at de unge velger dette som karrierevei. Hvis ikke lønnsnivået økes, vil det til sjuende og sist gå utover befolkningen og pasientene, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse