fbpx Norge brukte 326 milliarder kroner på helse i 2016 Hopp til hovedinnhold

Norge brukte 326 milliarder kroner på helse i 2016

Bilde av en finger som bruker kuleramme for å telle.

Hver nordmann brukte i snitt 62 000 kroner på helse i 2016. Det er 2 000 kroner mer enn i 2015.

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i 2016. Det er 10,5 prosent av brutto nasjonalprodukt og betyr at hver nordmann i snitt brukte 62 000 kroner på helse. Det er rundt 2 000 kroner mer enn i 2015.

Medisinsk behandling og rehabilitering utgjorde 50 prosent av de totale helseutgiftene.

LES OGSÅ: Bruker vi for mye penger på helse?

Norges helseutgifter som andel av BNP har økt

Hvor stor del av de tilgjengelige ressursene som brukes på helse, varierer mye mellom land. De siste tilgjengelige tallene fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at USA bruker 16,9 prosent av BNP, mens Tyrkias kun bruker 5,2 prosent av BNP på helseutgifter.

Helseutgifter mellom de nordiske landene varierte fra 8,8 prosent for Island til 11,1 prosent for Sverige i 2015.

– Gitt at disse andelene ikke endrer seg mye i 2016, er Norges helseutgifter som andel av BNP på nivå med de andre nordiske landene både i 2015 og 2016, melder SSB.

Norges BNP synker

Norges helseutgifter som andel av BNP har vært økende de siste årene. I 2013 og 2014 var andelen på henholdsvis 8,9 og 9,4 prosent.

– Denne økningen må sees i sammenheng med den generelle økonomiske utviklingen. Som en følge av fallet i petroleumsprisene har nivået på BNP sunket, både i 2015 og i 2016. Når helseutgiftene samtidig vokser, øker helseutgiftenes andel av BNP relativt kraftig, melder SSB.

Sykehusinnleggelser spiser 26 prosent av <<kaka>>

Heldøgnsopphold på sykehus utgjorde alene rundt 26 prosent av de totale helseutgiftene i Norge. I tillegg bruker vi mye penger på helserelaterte pleie- og omsorgstjenester.

– Utgiftene består hovedsakelig av sykehjemstjenester og hjemmesykepleie og utgjorde om lag 90,8 milliarder kroner. Det er rundt 28 prosent av Norges totale helseutgifter i 2016, melder SSB.

Over snittet

Norges andel pleie- og omsorgstjenester er på nivå med andelen i Nederland og de andre nordiske landene, men klart over gjennomsnittet i OECD. Norge har også utgifter til pleie- og omsorgstjenester som ikke anses som helserelaterte. Eksempel er utgifter til aldershjem, dagsenter og praktisk bistand i hjemmet. Totalt ble det brukt 20 milliarder kroner i 2016 til disse tjenestene.

– Det er viktig å være klar over at disse utgiftene ikke inngår i Norges totale helseutgifter på 326 milliarder kroner i 2016, melder SSB.

85 prosent av utgiftene <<sponses>> av det offentlige

I Norge har rundt 85 prosent av helseutgiftene blitt finansiert av det offentlige de siste årene. Det tilsvarer 277 milliarder kroner.

Den offentlige finansieringsandelen er over snittet i EU-landene, og langt over snittet i OECD-landene, som var 72,9 prosent i 2015.

– Alle de nordiske landene har en relativt stor offentlig finansieringsandel, med Norge og Danmark på topp, melder SSB.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse