fbpx Kamp om sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Kamp om sykepleiere

Fire tegninger av forskjellige typer sykepleiere

Sykepleiermangelen øker. 6 av 10 kommuner sliter med å rekruttere sykepleiere, ifølge KS' Arbeidsgivermonitor.

270 rådmenn og ordførere har svart på spørsmål om sykepleiemangel i en undersøkelse Norsk Sykepleierforbund (NSF) har fått NorgesBaromteret til å gjennomføre. Oslo kommune er ikke med i undersøkelsen.

40 prosent mangler sykepleiere

Hovedfunnene viser at av de 270 respondentene, sier nesten 40 prosent at de mangler sykepleiere. Rådmenn svarer i større grad enn ordførere at det er mangel på sykepleiere. Dette kan være en indikasjon på at ordførere underrapporterer, ifølge rapporten.

- Mange sier de har løst problemet med å leie inn fra vikarbyråer. Det er rart at de har råd til dette, men ikke har råd til å gi sine faste ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår. Det må da være bedre med gode og langsiktige løsninger, i stedet for kortsiktige og dårligere løsninger, sier NSF-leder Eli Gunhild By på NSFs egne nettsider.

Sykepleiere vanskeligst å rekruttere

KS sin arbeidsgivermonitor viser at mangelen sannsynligvis er enda større. Ifølge Arbeidsgivermonitoren sliter 6 av 10 kommuner med å få tak i sykepleiere. 55 prosent av de kommunale arbeidsgiverne sier de opplever det meget/ganske utfordrende å rekruttere spesialsykepleiere. Andre yrkesgrupper som oppgis å være krevende for kommunene å rekruttere er leger, psykologer, ingeniører og vernepleiere.

Her kan du sjekke din kommune.

Får ikke søkere i Trondheim

I forrige uke var det flere oppslag i media om at flere kommunale sykehjem i Trondheim har lyst ut faste både heltid- og deltidsstillinger uten å få søkere. Ved ett tilfelle ble en 100 prosent fast stilling lyst ut to ganger med samme resultat: ingen søkere, skriver Adresseavisen.

Hovedtillitsvalgt Ingrid Berg Selfjord i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim, sier til NTB at mangelen på et fagmiljø er et problem og at det er lett å føle seg ensom på jobb uten et slikt miljø.

– I Trondheim har du valget mellom sykehusjobb og kommunal jobb, og da blir det ofte at man velger det med best fagmiljø, sier Selfjord. 

I Trondheim har du valget mellom sykehusjobb og kommunal jobb, og da blir det ofte at man velger det med best fagmiljø
Ingrid Berg Selfjord

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse