Kritisk mangel på spesial­sykepleiere i Sverige

Nyheter
Svensk sykepleier med flagg i bakgrunnen
I 2008 og 2009 fikk over 2000 sykepleiere fra Sverige autorisasjon til å jobbe i Norge.

23.715 svenske sykepleiere har norsk autorisasjon. Hvor mange av dem som jobber fast i Norge, er usikkert. Men svenskene trenger sykepleierne selv.

I 2013 søkte 1.260 svenske sykepleiere norsk autorisasjon. I fjor sank tallet på svenske sykepleiere som søkte norsk autorisasjon til 878. Det er nesten 400 færre enn i 2013. (se tabell under)


Ingen endringer i regelverket

- Har det skjedd noe fra Statens autorisasjonskontors (SAK) side som kan ha forårsaket nedgang?

- Vi har hatt en gebyroppgang fra i fjor til i år fra 1.560 kroner til 1.665 kroner, men det har neppe noen betydning for denne statistikken.

Det har heller ikke skjedd endringer i regelverk eller i andre forhold som kunne ha vært av betydning, svarer SAK.

 


Lønna har økt i Sverige

I 2008 og 2009 fikk over 2000 sykepleiere fra Sverige autorisasjon til å jobbe i Norge. 

- Det ser ut til at det er stadig er færre sykepleiere som søker norsk autorisasjon. Hva tror Vårdförbundet det skyldes?

- Det er vanskelig å gi ett klart svar på det. En av grunnene kan være at begynnerlønna er høynet etter sykepleierstudentenes aksjoner som “Ikke under 24.000” og hjelp fra Vårdförbundet. De fleste stedene ligger nå begynnerlønna på mellom 25.000- 27.000 kroner, sier Ann Johansson, nestleder i Vårdförbundet.

Svak kronekurs kan ifølge Johansson, være en annen årsak.

- I tillegg har lønningene generelt økt i Sverige og endel sykepleiere velger å begynne i bemanningsforetak. Der er lønna høyere og sykepleierne har større innflytelse over egen arbeidstid, sier hun.


Har ikke oversikt over hvor mange som jobber i Norge

At færre svenske sykepleiere søker om norsk autorisasjon, betyr ikke nødvendigvis at det er færre svenske sykepleiere som jobber her.

- Antall som søker autorisasjon sier ikke noe om hvor mange som jobber i Norge ettersom vi ikke vet hvor de som allerede har norsk autorisasjon jobber, sier Johansson.

Tall sykepleien.no har fått fra SAK, viser at det totalt per i dag finnes 23.715 sykepleiere med utdanning fra Sverige som har norsk autorisasjon.


Ann Johansson
Norske tjener fremdeles best

Sykepleiere i Norge tjener ifølge Johansson rundt 10 000 kroner mer enn sykepleiere i Sverige.

- I tillegg har norske sykepleiere kortere arbeidstid, og ansvar for færre pasienter, sier hun. (Foto: Vårdförbundet)

Johansson forteller at en svensk sykepleier har ansvaret for rundt 10 svært syke pasienter på akuttmedisinske avdelinger, mens de i Norge har tre pasienter.

-  Barnesykepleiere i Sverige forteller at de tidligere hadde ansvar fire alvorlig syke barn, nå har de ansvar for åtte, sier hun.

I kommunehelsetjenesten er det enda flere pasienter per sykepleier.

- Men slik er det vel i Norge også, sier hun.


Mangler spesisalsykepleiere

- Hvor stor er sykepleiemangelen i Sverige?

- Vi mangler først og fremst spesialsykepleiere. I løpet av en 20-årsperiode har andelen spesialsykepleiere minsket med 20 prosent. Samtidig har behovet for mer spesialisert sykepleie økt. sier hun.

Johansson sier at en av årsakene til at det er blitt slik er manglende incentiver.

- To studenter fra Handelshøgskolen gjorde en undersøkelse for ett par år siden. Den viste at det tar spesialsykepleiere 19 år å tjene inn utgiftene ved å ta en spesialutdanning, og for noen av utdanningene vil det aldri lønne seg, sier hun.


Akademisk spesialistgodkjennning

Vårdförbundet har derfor tatt frem en utdanningsmodell som kalles Akademisk specialisttjänstgöring, forkortet AST.

- AST sørger for at sykepleiere kan ta spesialistudanning med full lønn, sier hun.

Ifølge Dagens Nyheters kartlegging er 1.140 pasientsenger stengt.

- Årsaken er først og fremst mangel på spesialsykepleiere. Ifølge avisen Dagens Samhälle manglet svensk helsevesen 2.000 spesialsykepleiere, sier Johansson.


Alvorlige konsekvenser

Mangelen fører til at operasjoner avlyses, pasienter legges på feil avdeling, kreftsyke barn må reise til sykehus i andre fylker for å få pleie av barnesykepleiere og kreftsykepleiere.

- Listen over konsekvenser er lang, sier Johansson.

Det er ofte de erfarne spesialistsykepleierne som velger å arbeide i Norge.

- Også nyutdannede reiser av nysgjerrighet, men de er færre, så vidt vi vet, sier hun.

Les også: