fbpx Krangler om tiltak for å fremme heltid Hopp til hovedinnhold

Krangler om tiltak for å fremme heltid

Bildet viser Karen Brasetvik

En kartlegging Sykepleierforbundet i Østfold har gjort, kan tyde på at Sykehuset Østfold er en versting på bruk av deltid.

Kartleggingen er gjort blant forbundets 1 700 medlemmer på Sykehuset Østfold, og viser at bare 31 prosent av de som jobber turnus har hel stilling.

Karen Brasetvik, leder i Sykepleierforbundet (NSF) i Østfold er ikke fornøyd med tiltakene sykehuset har satt inn for å fremme heltid.

– Vi har gitt konkrete forslag, som vi opplever ikke har blitt tatt videre. Når kun 31 prosent av NSF-medlemmene som jobber turnus i Sykehuset Østfold har hele stillinger, kan vi ikke si at sykehuset har lykkes med å fremme heltid.

Dårlige vilkår

Et av forslagene fra sykehuset for å fremme heltid er flere kombinasjonsstillinger.

– De ansatte kan få tilbud om hel stilling, men da på vilkår som oppleves som svært belastende, sier hun.

– For å få hel stilling må man være villig til å jobbe på flere avdelinger. Dette kan passe for trygge og erfarne sykepleiere, sier Brasetvik til Sykepleien.

 – Men vi vet at spesielt nyutdannete sykepleiere har behov for veiledning og korreksjon når de er nye i yrket og på arbeidsplassen. Det er vanskelig å få til når de må jobbe på flere avdelinger. 

Hun legger til:

– En slik bruk av sykepleiere opprettholder de negative konsekvensene med deltid, blant annet knyttet til manglende kontinuitet i sykepleien og at pasientene må forholde seg til mange sykepleiere.

Man kan lure på om sykehusets forslag er mer en pliktøvelse enn faktiske tiltak for å styrke heltid.
Karen Brasetvik

Helgejobbing

Et annet krav for å få hel stilling i Sykehuset Østfold, er å jobbe oftere helg enn hver tredje, som er dagens standard.

– Dersom man legger til hva det utgjør ekstra å jobbe hver andre helg, tilsvarer det 5 prosent stillingsøkning. Det fremmer ikke heltid, kun mer ubekvemt arbeid, mener Brasetvik.

– Man kan lure på om sykehusets forslag er mer en pliktøvelse enn faktiske tiltak for å styrke heltid. Alle er enige om at vi skal fremme heltid, da er det forunderlig at vi ikke får det til, sier hun.

Kombinasjonsstillinger

Wenche Lyngholm, HR-direktør ved Sykehuset Østfold refererer til sykehusets egen oversikt. Den viser 50 prosent heltid. Hun slår fast at sykehuset jobber for å få flere heltidsstillinger for sykepleiere.

– Vi er helt enige med de tillitsvalgte om at alle som kan og vil skal få jobbe heltid, sier hun.

For å løse utfordringen med ufrivillig deltid har sykehuset foreslått flere tiltak. Blant disse er nettopp kombinasjonsstillinger.

– Da jobber sykepleieren på to andre avdelinger i tillegg til sin opprinnelige post, sier Lyngholm.

– Sykehuset har et system som fanger opp de som ønsker høyere stillingsprosent. Disse får tilbud om å søke, opplyser hun.

Et annet tiltak for å nå målet om flere heltidsstillinger, kan være å inkludere flere helger i den enkeltes arbeidsplan.

– Det vil gi et ekstra tillegg i lønn, sier Lyngholm.

Satser på nyutdannete

– Hvert halvår utlyser sykehuset 30 traineestillinger. Disse er 100 prosent stillinger tilpasset nyutdannete sykepleiere. De blir opplært til å jobbe på tre døgnområder i tillegg til sin egen. Slik øker de sin kompetanse og kan lettere finne ut hvor de ønsker å spesialisere seg, forteller Lyngholm.

Skeptisk til forslag

Foretakstillitsvalgt for NSF ved Sykehuset Østfold Anita Talåsen Granli, er skeptisk til flere av forslagene fra sykehuset.

– Arbeidsgiver presenterte mange forslag som Norsk Sykepleierforbund hadde uttalt at vi ikke var enige i og som ikke vil føre til at våre medlemmer vil få større heltid, blant disse er kombinasjonsstillingen hvor sykepleieren må jobbe på flere avdelinger. Dette er blitt praktisert i Sykehuset Østfold i flere år, de fleste sykepleiere ønsker ikke dette da det er vanskelig å forholde seg til flere fag og gjøre en god jobb, skriver Granli i et debattinnlegg i Fredriksstad Blad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse