fbpx – Tallet på kombinasjonsstillinger er i ferd med å øke. Den utviklingen er uheldig Hopp til hovedinnhold

– Tallet på kombinasjons­stillinger er i ferd med å øke. Den utviklingen er uheldig

Foretakstillitsvalgt Arvid langeland

Foretakstillitsvalgt Arvid Langeland mener det er en misforståelse at det ikke er lett å tilby full stilling.

Sykepleiere i kombinasjonsstillinger på Haukeland universitetssjukehus er urolige for pasientsikkerheten. Her kan du lese hvorfor.

– Sykepleiere i kombinasjonsstillinger mener de er spredt på altfor mange avdelinger?

– Vi mener at de må få fulle stillinger på moderposten, sier Arvid Langeland, foretakstillitsvalgt i Helse Bergen.

– Det er ikke så lett å tilby full stilling, sies det?

– Det er en misforståelse. Når vi ser på bruken av ekstravakter og overtid, så viser det seg at forbruket er like stort en mandag eller onsdag som i en helg. Det er relativt likt fordelt hele uken. Derfor mener vi det er grunnlag for hele stillinger på post.

LES hva lederen for bemanningssenteret svarer: – Det normale skal være å ansette i fulle stillinger

– Må ha en buffer

– Tidligere mente Helse Bergen at det var mest gunstig å ha en knappere grunnbemanning og så skjøte på med merarbeid og overtid. Det argumenterte vi mot. Vi mener det må være en buffer, det vil si en bemanning utover minimumsbemanningen, på avdelingene, inkludert i selve grunnbemanningen. Hvis man bare har minimumsbemanning, er det logisk at det ikke er noe å gå på ved sykdom, sier Langeland.

– Det er fremdeles ofte for lav grunnbemanning, og derfor er det grunnlag for flere hele stillinger. Det er hovedsynspunktet vårt. Men tallet på kombistillinger er i ferd med å øke. Den utviklingen er uheldig.

– Hvorfor?

– De trenger så og så mange personer for å få turnusen til å gå opp og få folk i helgene, men overser at innleien i helg og hverdag er den samme. Hvorfor skal de ha folk i 80 prosent på moderposten når de trenger folk der hele tiden?

Man kan spare seg til fant når bemanningen er for lav.
Arvid Langeland, foretakstillitsvalgt

– Arbeidsgiver viser ofte til behovet for helgevakter?

– Ja. Man kan spare seg til fant når bemanningen er for lav, for da må man jo kompensere med innleie, overtid eller forskjøvet vakt. Hvorfor ikke ha reserven selv? I hvert fall på en vanlig stor sengepost. I stedet bruker man vikarer som ofte mangler kunnskap om lokale rutiner og prosedyrer.

– Haukeland har vært en pioner

Det er nå over 70 sykepleiere i kombinasjonsstilling.

– Haukeland har vært en pioner og et foregangssykehus når det for eksempel dreier seg om å få ned tallet på ringevikarer, og her har bemanningssenteret vært viktig, påpeker Langeland.

– Oppblomstringen av kombistillinger er det neppe bemanningssenteret som har tatt initiativ til. Men det at senteret fins, i en situasjon med et knippe nedskjæringskrav på bordet, gjør vel at lederne i fortvilelse tyr til kombistillinger. Da blir i hvert fall de faste utgiftene redusert.

Bemanningssenteret bør være bittelite.
Arvid Langeland, foretakstillitsvalgt

Langeland mener det ikke er noen grunn til at bemanningssenteret skal være stort:

– Det bør være bitte lite. Sykepleierne bør være på postene i stedet for på senteret.

Han føyer til:

– Du kan være sikker på at en som har kombistilling 80-20, har helgevaktene på moderposten. Da kan de ikke disponeres i helgen andre steder.

– Skjønner du at sykepleiere heller vil jobbe deltid og ha ekstravakter på moderposten enn kombistillinger?

– Ja, det skjønner jeg godt.

– Har du et råd til hva de skal gjøre?

– Forlang 100 prosent stilling på post, sier Langeland.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse