fbpx Ønsker ordnete arbeidsforhold på St. Olavs Hopp til hovedinnhold

Ønsker ordnete arbeidsforhold på St. Olavs

Maiken Isachsen-Hagen, sykepleier og hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på St. Olavs hospital

– Det kan ta lang tid å komme seg inn i faget når du blir innleid til både ortopedisk og medisinsk klinikk, sier hovedtillitsvalgt Maiken Isachsen-Hagen på St. Olavs.

Bemanningssenteret på St. Olavs hospital i Trondheim har i likhet med Haukeland sykehus ansatte i full stilling som et ledd i å få opp stillingsprosenten.

Les her om uroen på Haukeland

– Noen er i kombinasjonsstillinger. Mest i moderavdelingen og resten, la oss si 25 prosent, i senteret. De har to ledere, én på senteret, og én på avdelingen, sier hovedtillitsvalgt Maiken Isachsen-Hagen.

– Hvordan har det gått?

– Som fagforening syns vi det er fint at sykepleiere har muligheten til 100 prosent stilling. Det har med lønn, lån og livet å gjøre. Men vi hører at de som har små brøker i bemanningssenteret, har problemer med kontinuiteten i den lille prosentdelen.

Leies tilbake til moderavdelingen

Det skal i stor grad være moderavdelingen som leier dem tilbake.

– Men det er ikke bestandig at det er sykdom der når sykepleieren skal på jobb. Da må vedkommende jobbe et annet sted, sier Isachsen-Hagen.

Det kan bli én dag på rekonstruktiven og traumen på dag to.
Maiken Isachsen-Hagen, hovedtillitsvalgt

– Det er sagt at det ikke skulle være mer enn to klinikker for den enkelte sykepleier å forholde seg til. Men det kan bli mange avdelinger. På klinikk for ortopedi, revma og hud er det 14 avdelinger. Og du trenger ikke være samme plass to dager på rad. Det kan bli én dag på rekonstruktiven og traumen på dag to. Det blir mange folk å forholde seg til.

– Gjelder det mange nyutdannete?

– De fleste nyutdannete i bemanningssenteret er i 100 prosent stilling.

– Uforutsigbart

– For de som er i kombistilling og på fulltid i senteret, blir det uforutsigbart hvor de skal være, men ikke når.

– Noen vil heller jobbe deltid og ta ekstravakter enn å jobbe så mange steder?

– Jeg skjønner tankegangen. Da kan du være på én avdeling der du er kjent. Men har du en skrevet turnus, vet du når, om ikke bestandig hvor, du skal på jobb. Du er også sikret full lønn hver måned. Tar du ekstravakter, må du ofte jobbe på uheldige tidspunkt, og det kan bli mange timer per uke, påpeker Isachsen-Hagen.

– Kan ta lang tid å komme inn i faget

– Alle ønsker å være 100 prosent på moderavdelingen, fastslår hun.

– Er det mulig å få til?

– Arbeidsgiver sier det ikke er stillingshjemler nok. Men mange ansatte på sykehusene mener avdelingene er underbemannet. Vi ønsker å øke stillingsprosenten på avdelingene. Det handler om faglig forsvarlighet, og å ivareta sykepleiernes helse og deres sosiale liv.

– Så lenge dette ikke er mulig, er kombinasjonsstillingene en grei løsning – for å sikre inntekten og en helsemessig forsvarlig turnus. Men mange er også avhengig av å føle seg trygge i jobben. Spesielt som ny. Det kan ta lang tid å komme seg inn i faget når du blir innleid til både ortopedisk og medisinsk klinikk. Det er to måter å forholde seg til faget på, sier hovedstillitsvalgt Isachsen-Hagen.

– Prøv ut hele stillinger på én avdeling

– Arbeidsgivere er veldig glade i fleksible arbeidstakere?

– Arbeidsgiver har konstant behov for folk i hele sykehuset.

Maiken Isachsen-Hagen skulle ønske at en av avdelingene kunne prøve å øke grunnbemanningen ved å gi deltidsansatte hele stillinger, i stedet for å sette av millioner i året til mertid og overtid:

– Med økt grunnbemanning tror jeg heller ikke slitasjen på den enkelte ansatte blir så stor.

Her er hun på linje med foretakstillitsvalgt Arvid Langeland på Haukeland sykehus

Vil hindre helseskadelig arbeid

– Ansatte kan oppleve at tillitsvalgte er på side med arbeidsgiver når dere støtter kombinasjonsstillingene, som mange sliter med?

– Vi kan sikkert oppleves slik. Vi ønsker fulle faste stillinger og ordnete arbeidsforhold. Vi vet blant annet at det er helseskadelig å jobbe mye natt. Derfor vil vi sikre at man for eksempel ikke jobber sju netter på rad. Som ekstravakt kan det skje, men en tillitsvalgt vil ikke godkjenne en sånn turnus. Jeg ser at det perspektivet ikke alltid når ut.

Maiken Isachsen-Hagen tror problemstillingene er velkjent over hele landet, i hvert fall på de større sykehusene.

– Kanskje vi må se etter nye løsninger, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse