fbpx Sykepleier stjal medisiner og etterfylte morfinampuller med vann Hopp til hovedinnhold

Sykepleier stjal medisiner og etterfylte morfinampuller med vann

Bildet viser ampuller, sprøyter og piller.
SKJULE SPOR: Sykepleieren sa hun kun brukte morfin på fridager, men at hun på det meste kunne ta 100 mg Morfin. For å skjule morfintyveriet etterfylte sykepleieren morfinampullene med vann. Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTBScanpix

En sykepleier har mistet autorisasjonen etter å ha stjålet legemidler. For å skjule tyveriene diktet sykepleieren opp pasienter og initialer for å signere ut medisinene. Sykepleieren stjal også ampuller med morfin som hun etterfylte med vann for å unngå å bli oppdaget.

Denne saken er hentet fra en tilsynsapport fra Helsetilsynet.

Ansatte på et sykehjem oppdaget at det manglet 14 kapsler Oxycodone 10 milligram fra legemiddellageret på en dagvakt. Kapslene var lagt i en dosett til en fiktiv pasient. Personen som hadde registrert uttaket brukte i tillegg fiktive initialer på signeringen for uttaket. Både ledelsen ved sykehjemmet og kommunalsjefen ble varslet om medisintyveriet.

Ny medikamentkontroll

Ved kontrolltelling på kveldsvakt ble det også avdekket svinn. Nå manglet det seks ampuller à 1 ml Morfin 10 mg/ml.

Avdelingsleder gikk igjennom de nyeste kvitteringsskjemaene for Oxycodone 10 mg og 20 mg i narkotikaregnskapet. Det viste seg at dette var langt fra første gang det var stjålet Oxycodone som var tatt ut til fiktive pasienter og signert med fiktive initialer.

Sykehjemmet satte straks i gang tiltak. Det ble innført hyppig kontrolltelling og dobbeltkontroll med to ansatte. Sykehjemmet gjennomførte også samtaler med noen av de ansatte.

Innrømmet tyveri til politiet

Etter en nøye gjennomgang av hele narkotikaregnskapet politianmeldte sykehjemmet tyveri av 22 ampuller Ketorax og minst 250 tabletter av ulike A- og B-preparater. På bakgrunn av hvem som hadde vært på jobb til de ulike tider, og sammenlikning av håndskrift, mente arbeidsgiver det var en sykepleier som pekte seg ut som hovedmistenkt.

Sykepleieren ble kalt inn til politiavhør og innrømmet å ha stjålet ulike reseptbelagte legemidler fra avdelingen.

Smerter

Sykepleieren sa i sin politiforklaring at hun hadde sterke magesmerter og smerter i kroppen generelt, og at hun i en periode fikk forskrevet Tramadol. Sykepleieren sa videre at hun begynte å ta legemidler fra skapet på arbeidsplassen før sommeren, men at hun klarte å avvenne seg fra tablettene i løpet av sommerferien.

Problemene oppsto imidlertid på nytt da hun kom tilbake til jobb.

«Fristelsen ble for stor, og det var da alt begynte «å gå over styr»», sa sykepleieren ifølge tilsynsrapporten, og innrømmet at legemiddelbruken begynte på grunn av smerter, men etter hvert gikk over i avhengighet.

Diktet opp pasienter

I utgangspunktet var det ikke så vanskelig å stjele legemidler, fordi det på sykehjemmet kun var nødvendig med én sykepleier ved uttak av legemidler.

Det var slik hun kom på ideen om å finne opp pasientnavn og signere ut medisinene med forskjellige oppdiktete initialer.

Sykepleieren sa til politiet at hun hovedsakelig stjal Oxynorm, Morfin og Sobril, men husker også å ha tatt Stesolid, Ketorax, Midazolam og Oramorph. Hun mente imidlertid at hun ikke hadde stjålet Oxycodone eller Kodein. 

Etterfylte morfinampuller med vann

Hvor omfattende tyveriene var, kunne ikke sykepleieren gjøre rede for, men anslo at hun kunne ta alt fra en til 14 tabletter Sobril per gang. 

«Fordi det da så ut som om det var lagt i dosett», sier hun ifølge tilsynsrapporten.

Hun husket heller ikke hvor mye Oxynorm hun hadde stjålet. Sykepleieren innrømmet at hun den siste tiden begynte å ta morfin, men at hun kun brukte det på fridager.

På det meste kunne hun ta morfindoser på 100 mg. For å skjule morfintyveriet etterfylte sykepleieren morfinampullene med vann.

På spørsmål om hvor avhengig sykepleieren var av morfin, svarte hun at hun trodde hun var ganske avhengig, og at hun ikke visste hvordan hun skulle klare påfølgende kveld og natt.

Legemidler på resept

Sykepleieren fikk i tillegg flere vanedannende legemidler på resept; Ketorax, Tramadol og Paralgin forte.

Politiet gjennomførte en husransakelse hos sykepleieren og beslagla en rekke legemidler. Etter dette innrømmet sykepleieren å ha stjålet følgende legemidler fra arbeidsplassen: Morfin (i kanyler), Sobril, Valium, Dulcolax, Zofran, Metoclopramide, Fluconazol, Buscopan, Zolpidem, Ondansetron, Somac, Targiniq, Quetiapin, Zopiclone, Furix, Nozinan, Prednisolon, Pinex forte, Neurontin, Afipran og Baklofen.

Legemidlene er i både klasse A, B og C.

Helsetilsynets vurdering

Statens helsetilsyn suspenderte sykepleierens autorisasjonen med øyeblikkelig virkning da de fikk saken på bordet. Likevel fikk sykepleieren et vikariat som sykepleier ved et annet sykehjem. Sykepleieren ble på nytt tatt for tyveri av morfin og legemidler og også denne saken ble meldt til politiet.

«Tyveriene og misbruket er uforenlig med yrket som sykepleier. Å etterfylle vann i morfinampuller kan føre til skade på pasienter og er et klart brudd på krav til faglig forsvarlighet og etisk standard som gjelder for helsepersonell» skriver Helsetilsynet i sin tilsynsrapport.

Helsetilsynet mener saken er svært alvorlig.

«Vi har merket oss at du er politianmeldt for legemiddeltyveri fra en ny arbeidsgiver, og at dette tyveriet skal ha skjedd etter at det ble åpnet tilsynssak mot deg. Dine handlinger bryter med kravene til faglig og etisk forsvarlig virksomhet som sykepleier. Hensynet til den allmenne tillit, kvalitet i og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Vi har derfor kommet til at din autorisasjon som sykepleier må tilbakekalles.»

Her kan du lese hele tilsynsrapporten.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.