fbpx 52 sykepleiere fratatt autorisasjon Hopp til hovedinnhold

52 sykepleiere fratatt autorisasjon

 For sykepleiere har 62 prosent flere mistet sin autorisasjon i 2014, enn i 2012.​ Foto: Colourbox (Illustrasjonsfoto)

Både antall alvorlige reaksjoner og antall saker øker, melder Helsetilsynet. I fjor mistet 134 personer sin autorisasjon. 52 av dem var sykepleiere.

134 helsepersonell som mistet til sammen 137 autorisasjonen i 2014. Det er en økning på 41 fra året før. Antallet saker har også økt, melder Statens helsetilsyn.

Rusmiddelmisbruk og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, er de hyppigste årsakene. For sykepleiere har 62 prosent flere mistet sin autorisasjon i 2014, enn i 2012.​ (Se tabell under).


Reakasjoner

I fjor gav Helsetilsynet 247 reaksjoner mot helsepersonell mot 227 reaksjoner i 2013.

Av disse reaksjonene var 98 rettet mot leger, 63 mot sykepleiere og 18 mot hjelpepleiere. 52 sykepleiere og 17 hjelpepleiere mistet autorisasjonen i 2014.

Statens helsetilsyn har myndighet til å begjære påtale ved brudd på helsepersonelloven. Dette ble gjort i 10 saker i 2014. Helsetilsynet anmeldte fire helsepersonell til politiet på grunn av mistanke om straffbart forhold, og en kommune med anbefaling om  foretaksstraff.


Reaksjoner mot virksomheter

Helsetilsynet påpekte brudd på helselovgivningens pliktbestemmelser overfor 44 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2014. Også det er en økning fra 31 i 2013.

I seks av sakene forelå det brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten og i to av disse sakene ga Helsetilsynet pålegg. Videre ga Helstilsynet pålegg om stans av et forskningsprosjekt, og gav et pålegg til en kommune om å etablere nødvendig styringssystem.

Av de 400 sakene som Statens helsetilsyn behandlet i 2014, var 346 saker oversendt fra fylkesmennene, 21 fra andre lands helsemyndigheter og 33 saker startet i Helsetilsynet.

I fjor gav Helsetilsynet 247 reaksjoner mot helsepersonell mot 227 reaksjoner i 2013.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.