fbpx Halvparten av sykepleierstillingene som lyses ut er deltid Hopp til hovedinnhold

Halvparten av sykepleierstillingene som lyses ut er deltid

Fra landsmøtet. Intervju med Eli Gunhild By, nyvalgt leder av NSF.
STORE FORSKJELLER: Trondheim kommer på topp, der 75 prosent av stillingene heltid, mens i Porsgrunn er bare 14 prosent av stillingene som lyses ut heltid. Foto: erik m sundt

– Kampen om arbeidskraften vinnes av dem som tar de ansattes arbeidssituasjon på alvor, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

– Hva har NSF gjort?

– Vi har engasjert Retriever til å overvåke alle utlyste stillinger fra februar til september, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Tallene viser at fra 1. februar har NAV så langt i år lyst ut 6 101 sykepleierstillinger. Nesten halvparten er deltidsstillinger.

Fakta på bordet

– Hvorfor har dere gjort dette?

– I NSFs strategiske plan for denne landsmøteperioden har vi som mål at antall heltidsstillinger skal økes markant.
For å få til det må arbeidsgiverne begynne med å lyse ut heltidsstillinger. I debatten om heltid-deltid er det mye synsing. Vi vil derfor ha fakta på bordet, sier hun.

Noen får det til

Forbundslederen har merket seg at både politikere og arbeidsgiverorganisasjonene er enig i at helsesektoren må få flere heltidsstillinger.

– Likevel er en stor andel av utlyste stillinger deltid, sier By.

Det at det er så store forskjeller mellom kommunen om de lyser ut heltid eller deltid viser ifølge Eli Gunhild By at det er mulig å få til hvis det er vilje hos den enkelte arbeidsgiver.

(se oversikt over alle utlyste stillinger nederst i saken).

Store forskjeller

– Er det noe som overrasker?

– Det er overraskende at det er så store forskjeller kommuner imellom. Trondheim kommer på topp, der 75 prosent av stillingene heltid, mens i Porsgrunn er bare 14 prosent av stillingene som lyses ut heltid.

– Kan dere trekke noen konklusjoner ut fra statistikken?

– En skal være litt forsiktig med å slå bombastisk fast resultatene for alle kommuner, men av totalt nesten 6 000 utlyste stillinger i kommunene er altså bare halvparten heltidsstillinger, sier By.

Vil påvirke politikerne

– Hva vil NSF bruke statistikken til?
– Vi har et inntrykk av at det stort sett er administrasjonen i kommunene som styrer dette, og at de folkevalgte ikke har oversikt. Vi vil bruke tallene til å påvirke politikerne kommunene, både gjennom møter og medieoppslag, sier By.

Hun peker på den store sykepleiermangelen og mener tiltak for å løse den, er flere heltidsstillinger, større fagmiljøer og lønn- og arbeidstidsordninger som gjør at sykepleierne kan stå så lenge som mulig i jobb.

– Kampen om arbeidskraften vinnes av dem som tar de ansattes arbeidssituasjon på alvor, sier hun.

(Du kan søke på kommune/fylke for å få frem tallene du er interessert i. Husk at noen kommuner er svært små med få utlyste stillinger. Derfor kan tallene bli noe misvisende statistisk.)

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.