fbpx Heltid – men til hvilken pris? Hopp til hovedinnhold

Heltid – men til hvilken pris?

Nærbilde av norgeskart som viser Bodø markert med en råd nål

Bodø kommune ønsker å bli en heltidskommune. Det synes NSF er fint, men hvis prisen er mer helgejobbing og lange vakter, sier de nei takk.

Fakta
Heltidsprosjekt i Bodø

BAKGRUNN: I 2016 ble det vedtatt som et politisk mål at Bodø kommune skulle bli en heltidskommune. Spesielt innen helsetjenesten. Ambisiøse mål ble satt. Målsetningen er at 75 prosent av virksomhetene skal ha 75 prosent gjennomsnittlig stillingsstørrelse, og 50 prosent av stillingene skal være heltidsstillinger. Fra 2018 skal alle stillinger som lyses ut være heltidsstillinger. Prosjektet kom formelt i gang i fjor.

Bodø kommune skal ansette 18 årsverk for å betjene 10 nye omsorgsboliger på Vollsletta. Ifølge NRK Nordland, ønsker ordfører Ida Pinnerød kun å ansette folk i heltidsstillinger.

Valgflesk?

Gjertrud Krokaa

– Dette burde være gode nyheter for Sykepleierforbundet?

– Det er fantastisk med hele stillinger. Det er noe vi har kjempet for lenge, sier NSFs fylkesleder i Nordland, Gjertrud Krokaa og drar litt på det.

– Aner jeg et «men»?

– Vi har gjort oss noen erfaringer som viser at for å få lyst ut hele stillinger, innebærer det ofte at de ansatte må jobbe annenhver helg og langvakter for at turnusen skal gå opp. Problemet blir da at arbeidsbelastningen blir så stor at folk ikke vil ta disse stillingene, sier hun.

Et annet problem er at arbeidsgiver ikke har informert tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt i denne saken.

– Drøftingsplikten er ikke overholdt så vi vet ingenting om hvordan turnusen er tenkt å se ut. At ordføreren går så høyt ut, kan se ut som et valgkamputspill så lenge turnusen ikke er drøftet med HTV og heller ikke gjort kjent. Vi ønsker ikke å være negative, men det er utrolig kjedelig at vi ikke er kommet lenger enn at full stilling skal innebære lengre vakter, større arbeidsbelastning og høyere helg/høytidsbelastning. Hele stillinger må være mulig å stå i for de ansatte slik at de kan ha et liv ved siden av med familie og venner med helsa i behold, sier Krokaa.

Heltid – Ikke for enhver pris

Bildet viser Jørgen Bjørnstad

NSFs hovedtillitsvalgt, Jørgen Bjørnstad, vil riste av seg stempelet om at NSF trenerer kommunens heltidsprosjekt.

– Det stemmer ikke. Vi ønsker også en tjeneste med 100 prosent stillinger. Det ville gitt bedre kontinuitet og kvalitet på tjenestene, sier han.

Men han vil ikke ha 100 prosent stillinger for enhver pris.

– Vi vet at medlemmene våre ikke ønsker å jobbe oftere enn hver tredje helg. Hinkehelger er svært upopulære, og lange vakter passer ikke for alle, og passer heller ikke i alle enheter. Vårt poeng overfor arbeidsgiver er at det er liten vits av kommunen å lyse ut heltidsstillinger som har en turnus som ingen ønsker å gå i, sier han, sier han.

– Det må være mulig å kunne ha en heltidsjobb og samtidig ha et sosialt liv utenfor jobben, sier han.

Helgeprosjekt

Bjørnstad frykter at også dette heltidsprosjektet ender opp som et helgeprosjekt.

– Ettersom vi ikke har sett hvordan turnusen er satt opp, er det vanskelig å mene noe bastant om dette, sier han.

– Det å øke stillingene utelukkende ved å innføre mer helgebelastning vil ikke løse arbeidstakerproblemene med deltid. Det vil sikkert løse en del «arbeidsgiverproblemer» og vil utvilsomt øke kvaliteten, men man må gjøre flere andre ting også. Øke grunnbemanning er en, lange vakter er et alternativ noen ønsker å prøve, gitt at det passer med arbeidets art. Derfor er det viktig at disse prosessene kjøres i riktig rekkefølge og til riktig tid, og i hvert fall før pressekonferanser, sier han.

Mange søkere

Alle de 18 årsverkene er lyst ut og søknadsfristen har gått ut. Det ble søkt etter ni sykepleiere/vernepleiere, ni fagarbeidere, fem nattevakter i deltidsstilling og tre rekrutteringsstillinger.

– Har kommunen fått mange søkere?

– Ja. 100 prosent stillinger lokker mange søkere. Vi får se hvor mange som fortsatt er villig etter at turnus, hinkevakter og eventuelt langvakter synliggjøres i turnusplanen, sier Bjørnstad og legger til:

– Jeg tror de som sier at «å tvangssammenslå kommuner er lettere enn å endre deltidskulturen i helsevesenet» har rett.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse