fbpx Tåler helsepersonell mer uforutsigbare turnuser? Hopp til hovedinnhold

Tåler helsepersonell mer uforutsigbare turnuser?

Konsekvensene blir store hvis avtaleretten på egen turnus fjernes, advarer NSFs fylkesleder Sølvi Sæther i Nord-Trøndelag.

Hva mener ditt parti om Arbeidstidsutvalgets forslag om at medbestemmelse/avtaleretten på egen turnus forsvinner?

Arbeidstidsutvalget er et utvalg (uten representasjon fra arbeidstakersiden) nedsatt av dagens regjering, med et mandat om å modernisere og «myke opp» Arbeidsmiljøloven. Arbeidstidsutvalgets flertall har foreslått å endre Arbeidsmiljøloven slik at arbeidsgiver kan fastsette gjennomsnittsberegnede turnuser uten å inngå avtale med de tillitsvalgte. Det vil innebære en av de største maktforskyvninger mellom arbeidsgiver og ansatte på mange år om arbeidsgiver får vetorett i turnusplanlegging. I dag blir turnuser med gjennomsnittsberegning avtalt gjennom et samarbeid og enighet mellom partene. Vårt inntrykk er at de fleste lederne, som i dag sitter med det lokale arbeidsgiveransvaret, ser viktigheten av et partssamarbeid slik vi har det i dag, og ikke har behov for en oppmyking. 

Å leve et turnusliv

Sykepleiere og annet helsepersonell arbeider hele døgnet, uken og året gjennom. Ofte på tider der de fleste andre har fri, for å ivareta samfunnets behov for helsehjelp. De lever med skiftende arbeidstider, lite søvn og korte friperioder mellom vaktene, med unntak fra hovedregelen i Arbeidsmiljøloven, som i dag krever avtale med tillitsvalgt. Alt for å ivareta pasientens behov.

Noe av det viktigste når man lever et turnusliv, er at turnusen er forutsigbar. Familien din, venner og alle dine fritidsaktiviteter må innrette seg etter den turnusen du til enhver tid går. Barnas bursdagsfeiring, ferie, bryllup, barnedåp og så videre må planlegges når du har fri og ikke seinvakt, nattevakt eller arbeidshelg. Derfor er forutsigbarheten i turnus så viktig for de ansatte. Denne forutsigbarheten kan nå bli satt under press.

Uforutsigbare turnuser

Arbeidsmiljøloven krever 2 ukers – 14 dagers – varsel fra arbeidsgiver før forandring i turnus. Når gjennomsnittsberegningen krever avtale slik som i dag, kan tillitsvalgte forhandle frem en helt annen forutsigbarhet (– og det gjør de). Uten behov for avtale kan dermed arbeidsgiver skifte arbeidshelg på enkeltansatte dersom det er stort fravær på en helg (eller natt, aften, julaften og så videre) på grunn av sykdom, med 2 uker varsel, uten mulighet for innsigelser eller kompensasjon for den ansatte. Dette gir uforutsigbare turnuser som ikke møter de utfordringer som helse- og omsorgssektoren står ovenfor – utfordringer som stort arbeidskraftbehov, høy andel deltid, høyt sykefravær og tidlig pensjonering.

Hva mener partiene?

Ap, SV, SP, Rødt, MDG, KrF og FrP har vært tydelige i sine svar. De ønsker ikke å gjøre forandringer i Arbeidsmiljøloven. Utfordringene knyttet til å fastsette turnusplaner må løses i samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte. Forslaget om å fjerne avtaleretten vitner om liten forståelse for medbestemmelse som en av norsk arbeidslivs fremste styrker. Høyre og V ønsker ikke å ta stilling til dette før valget.

Er du helsepersonell, og ønsker forutsigbarhet i din gjennomsnittsberegnede turnus – sett deg inn i hva det enkelte parti har svart. Her finner du svarene.

Etter valget kan det være for seint!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse